Hop til hovedindhold

Forside

Forside » Til biblioteker » Inspiration og idéer »

Digitale Booktalks

Her er inspiration til digitale booktalks fra Vejle Bibliotekerne.

Sådan laver I jeres egne digitale booktalks

Med digitale booktalks gør I det nemt og let tilgængeligt for skolerne at inspirere deres elever til fritidslæsning, og I har som bibliotek en mulighed for med få greb at nå ud til mange børn og skabe læselyst på afstand. Lærerne får en mulighed for at holde sig opdateret på nyere børnelitteratur, og I kan hjælpe forældrene med at finde inspiration til deres børns læsning med en række konkrete forslag.  

Som bibliotek kan I vælge at lave digitale booktalks som optakt til læsekampagner som Sommerbogen og Vinterbogen, i forbindelse med FNs internationale læsedag eller som et løbende tiltag, der tilbydes jeres lokale skoler i forbindelse med Åben Skole tilbud. De digitale booktalks er oplagte som et led i danskundervisningen, som et afbræk i skolernes læsebånd eller i forbindelse med et besøg på skolens PLC.  

Sådan gør du

Det er relativt nemt at komme i gang med at lave digitale booktalks. Hiv fat i en medarbejder, der kan filme og redigere, og find 2-3 medarbejdere, der gerne vil præsentere bøgerne. Brug tid på at udvælge titler og forberede jeres præsentation. Hold gerne booktalken kort. Fortæl ikke for meget om handlingen og husk at tale direkte til børnene. Brug et sprog, som de forstår og sammenlign gerne bogen med andre bøger, som børnene kender. 
 
Vælg gerne titler, som børnene kan finde på eReolenGo, så de ikke er afhængige af et besøg på biblioteket eller af udbuddet af bøger på deres lokale skoles PLC, og aftal hvordan I deler videoer op i forhold til alder og klassetrin. Lav fx klasseopdelte videoer eller en samlet video for indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen.  

Filmning og redigering 

Film et sted, hvor lyset er godt og der er stille. Har I et videokamera er det godt, men I kan også sagtens filme med en nyere mobiltelefon, der har et godt kamera. Skift gerne mellem forskellige baggrunde og personer, så der sker skift i videoen, og den ikke bliver for monoton. Rediger gerne videoen med mange små klip og indsat fornavnet på den, der præsenterer bøgerne, Dermed får børnene et mere personligt forhold til de biblioteksformidlere, der er i videoen, og som de måske senere møder ved et besøg på biblioteket. Hold gerne bogen, I fortæller om, højt, og bladr i den, så børnene får en fornemmelse af, hvordan bogen ser ud inden i – om der fx er illustrationer i eller hvor stor skrifttypen er. Hold længden på videoerne på ca. 15-20 minutter, så videoerne får en varighed, der gør, at lærerne kan nå at vise dem i løbet af en undervisningstime eller som en del af læsebåndet, der typisk har en varighed på 30 minutter. 

 

I videoen kan I se et eksempel på en digital booktalk fra Herning Bibliotekerne.

 

Upload, spred budskabet og evaluér 

Upload videoerne og afkrydsningsark i PDF på en digital platform, som let kan tilgås af lærere, og hvor I kan holde øje med antallet af visninger. Send links ud via jeres hjemmeside, promover tilbuddet i jeres skolekatalog eller nyhedsbreve, brug det lokale PLC og kommunens læsekonsulent til at udbrede budskabet og overvej om I har andre relevante lokale netværk, som I kan bruge. Evaluer gerne med udvalgte lærere, så I ved om jeres videoer bliver brugt, og om der er noget, som I kan tilrette eller gøre bedre.  
 

Materialer 

Udarbejd et ark eller en folder med alle forsider på de bøger, der er omtalt i videoen. Lav afkrydsningsmuligheder på arket, gerne med brug af emojis, så børnene kan krydse af, hvilke bøger, de gerne vil læse og hvilke, de ikke vil læse. Ved brug af emojis gør I det let for børnene at afkode arket, og afkrydsningsmuligheden gør dem aktive, mens de ser videoen. Skriv gerne på arket om bøgerne er en del af en serie, og om bøgerne skal læses i rækkefølge. Anfør også gerne lix-tallet. Har I mulighed for det, kan I som bibliotek vælge at supplere jeres materialesamling med et ekstra indkøb af de udvalgte titler og evt. lave en udstilling på biblioteket, der knytter sig til videoerne. 

Se et eksempel på et afkrydsningsark her: 

Bøger jeg vil læse/sæt X (Word-dokument)
 

Vidste du, at der også findes et tilbud til børn i alderen 0-6 år?

Bibliotekernes Sprogspor er bibliotekernes fælles indsats, som støtter sprogstimulering og tidlige læsefærdigheder.

Besøg Sprogsporet