Menu

Om Bibliotekernes Læsespor

Sammen styrker vi glæden ved sprog, litteratur og læsning.

Bibliotekernes Læsespor leverer inspiration til læseaktiviteter, deler gode idéer til at skabe læsefællesskaber og dyrker og styrker glæden ved sprog, litteratur og læsning.

Bibliotekernes Læsespor samler de danske folkebibliotekers initiativer til henholdsvis børn og unge 6-16 år og til unge og voksne på 16+. Er du bibliotekar, fagperson i skolen eller forælder er det her, du starter, når du vil finde inspiration til læseaktiviteter og arbejdet med læseglæde.

Bibliotekernes Læsespor er et samarbejde mellem landets biblioteker, og har desuden til formål at styrke relationen mellem biblioteker, skoler og forældre.

Alt hvad du finder på sitet er til fri afbenyttelse.

Baggrund

Bibliotekernes Læsespor er de danske folkebibliotekers samlede læseindsats forenet under ét fælles brand og med én samlet portal: læsesporet.dk.

Bibliotekernes Læsespor samler læseindsatser, som er udviklet af bibliotekerne landet over. Med Læsesporet oplever biblioteker, fagprofessionelle og forældre omkring børn i skolealderen én samlet indgang, hvor de kan findelæsekoncepter og inspiration til at styrke børns læselyst. Læsesporet skal give bibliotekspersonale og fagprofessionelle i skolen (fx lærere, PLC-medarbejdere og skolepædagoger) såvel som forældre den bedste indgang til bibliotekernes samlede læsetilbud for børn i skolealderen. Bibliotekernes Læsespor er en videreudvikling af Bibliotekernes Sprogspor – som samler aktiviteter omkring sprogstimulering for de 0-6-årige. Indsatsen er en del af centralbibliotekernes temaspor Glæden ved sprog, litteratur og læsning.

Fælles håndslag på at styrke børns læselyst

I februar 2020 gav alle Danmarks bibliotekschefer hinanden håndslag på at sætte fokus på at styrke børns læselyst. Dette har resulteret i en aftale om en fireårig styrket indsats for at øge børns læselyst, hvilket skal ske gennem oplevelse, viden, inspiration og fællesskaber. Læsesporets primære formål er, at bibliotekerne drager nytte af hinandens erfaringer. Ved at sammentænke vores indsatser, støtte og inspirere hinanden som biblioteker kan vi udnytte vores ressourcer endnu bedre. Jo flere biblioteker vi står sammen om at bidrage med alle de læsekoncepter og erfaringer, vi hver især arbejder med, jo bedre grundlag har vi for at bidrage til udviklingen af en stærk læsekultur hos børn og unge.

Bibliotekernes Læsespor drives i regi af landets centralbiblioteker. Udviklingen af Bibliotekernes Læsespor er blevet mulig med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Folkebibliotekernes håndslag på at styrke børns læselyst (PDF)

Bibliotekernes samlede sprogstimulerings- og læsetilbud

Sprogsporet og Læsesporet - sprogstimulering og læseglæde fra 0 - 16 år

Bibliotekernes Sprog- og Læsespor samler relevante koncepter, som bliver udviklet og udvalgt i løbende dialog med et kompetent advisory board med bl.a. forskere inden for sprog og læsning. I opstarten af Sprog- og Læsesporet er bibliotekerne blevet rådgivet af henholdsvis lektor og ph.d. Torkil Østerbye og ph.d. og forsker Stine Reinholdt Hansen. Koncepterne ligger til fri afbenyttelse for biblioteker, og samtidig ligger der inspirerende indhold til forældre og fagpersoner.

Sprogsporet.dk

Bibliotekernes Sprogspor samler, kvalificerer og udbreder bibliotekernes sprogindsatser for børn i 0-6 års-alderen. På sprogsporet.dk finder man dels en lang række online tilbud, som bibliotekerne og andre aktører har udviklet med henblik på sprogstimulering og tidlig læseforståelse. Dels ligger her materialer til de koncepter, som er tilknyttet Sprogsporet. Ved at oprette en profil kan man desuden få nyhedsbreve og samle det indhold, som er mest relevant – hvad enten man er forælder eller fagperson. Der kommer løbende nye koncepter på sprogsporet.dk, som i øjeblikket rummer de to koncepter: Sprogstart og Sprogfitness.

Klik her for at gå til sprogsporet.dk

Små børn med en Sprogstartspose. Et billede fra Sprogsporet

Advisory board

Der er brug for flere perspektiver på sprog og læsning, hvis bibliotekerne fortsat skal levere de helt rigtige tilbud til forældre og dagtilbud. Sprogsporet og Læsesporet ønsker at levere et fagligt og stærkt tilbud til at styrke børns læselyst og læseglæde. For at sikre kvaliteten på Sprogsporet og Læsesporet er der behov for dialog og sparring med faggrupper inden for sprog og læsning. Derfor er der til de to spor tilknyttet et advisory board, som består af repræsentanter inden for sprog, læsning, it, uddannelse og kultur.

Torkil Østerbye, Lektor, Ph.d., ekspert i børns sprogtilegnelse, VIA Efter- og videreuddannelse, Campus Aarhus N

Thomas Enemark Lundtofte, Lektor, ph.d., studieleder for master i børne- og ungdomskultur Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet (SDU)

Katja Vilien, Lektor, Cand.mag., faglig formidler, Nationalt Videncenter for Læsning

Mariane Siem, Cand.phil. i dramaturgi, logopæd, Roy Hart Theatre Voice Teacher

Sarah Mygind, Adjunkt, Ph.d., Aarhus Universitet (AU)

Tine Kjer Jepsen, Cand.mag. i oplevelsesøkonomi, leder Vesterbro Bibliotek og Kulturhus og Sydhavnens Bibliotek

Kontaktoplysninger

Aalborg Bibliotekerne
Rendsburggade 2
9000 Aalborg
E-mail: laesesporet@aalborg.dk

Programansvarlige

Projektleder Tina Bang JakobsenTina Bang Jakobsen
Programleder
Aalborg Bibliotekerne
tina.jakobsen@aalborg.dk
Telefon 99314426
Projektleder Anne Grønhøj KrebsAnne Grønhøj Krebs
Programkoordinator
Aalborg Bibliotekerne
anne.groenhoej@aalborg.dk
Telefon 99314348 / 25204348

Webudvikler

Christian Hilmand
Herning Bibliotekerne
bibchi@herning.dk