Menu

Kreative indslag og faglige oplæg om ordblindhed

Arrangementet rummer faglige oplæg og kreativ leg med børnene. Det henvender sig især til familier, hvor et barn netop er testet ordblind.

Aldersgruppe:
0-3. klasse

Deltagere:
Ordblinde børn og deres forældre

Varighed:
1½ time

Forslag til program

17:00 - 17:30 Fagligt oplæg
Start med ½ times fagligt oplæg i salen for både børn og voksne: Hvad sker der i hjernen når man er ordblind. Det er en god idé med en personlig historie, hvis oplægsholder selv er ordblind.

17:30 - 18:00 Pause
Server pizza, sandwich eller andet for børn og voksne i pausen.

18:00 - 18:45 Kreativt indslag i børnebiblioteket og oplæg for de voksne

  • Børnene går i børnebiblioteket, hvor det kreative indslag finder sted. For eksempel gøgleri, dans, historiefortælling…
  • Forældrene bliver i salen, hvor de hører mere om læse-/skriveværktøjer, NOTA og eReolen GO samt får mulighed for at stille spørgsmål.

18:45 - 19:00 Afslutning
Alle samles i børnebiblioteket. Her er der mulighed for præsentation af ”lette bøger” og spørgsmål til børnebibliotekaren.

Samarbejdspartnere

Arrangementet kan blive til i et samarbejde med kommunens læsevejledere. Aftal med en kontaktperson på området, at han/hun sender invitationer ud via skolernes intranet til alle læsevejledere i kommunen. Få også tilbuddet formidlet ud gennem de sædvanlige PR-kanaler. Send gerne invitationer direkte til lokale ordblindeefterskoler og andre lokale tilbud til ordblinde børn og unge.

Indtænk lokale samarbejdspartnere.

I Vejle har de samarbejdet med:

  • Ordblindetalent
  • Hjælp til Ord
  • Jim Højberg (lokal ordblind forfatter)
  • Signe Marie Erichsen, Fairywork