Menu

Kreativt og fagligt arrangement for ordblinde børn og deres forældre

På Vejle Bibliotekerne har man tradition for at afholde et arrangement i ordblindeugen for familier, hvor et barn netop er testet ordblind. Arrangementet rummer faglige oplæg og kreativ leg med børnene.

Aldersgruppe:
0-3. klasse, 4-6. klasse

Deltagere:
Ordblinde børn og deres forældre

Varighed:
1½ time

Program

17:00 - 17:30 Fagligt oplæg
Start med ½ times fagligt oplæg i salen for både børn og voksne. Det er en god idé med en personlig historie, hvis oplægsholder selv er ordblind. Oplægget kan indeholde en enkel og pædagogisk beskrivelse af, hvad der sker i den ordblindes hjerne når man læser og at ordblindhed intet har med intelligens at gøre. Den ordblinde læser bruger hjernens hukommelsescenter særdeles aktivt, hvilket er meget energikrævende.

17:30 - 18:00 Pause
Server pizza, sandwich eller andet for børn og voksne i pausen.

18:00 - 18:45 Kreativt indslag i børnebiblioteket og oplæg for de voksne

  • Børnene går i børnebiblioteket, hvor det kreative indslag finder sted. For eksempel gøgleri, dans, historiefortælling…
  • Forældrene bliver i salen, hvor de hører mere om læse-/skriveværktøjer, NOTA og eReolen GO samt får mulighed for at stille spørgsmål.

18:45 - 19:00 Afslutning
Alle samles i børnebiblioteket. Her er der mulighed for præsentation af ”lette bøger” og spørgsmål til børnebibliotekaren.

Samarbejdspartnere

Arrangementet kan blive til i et samarbejde med kommunens læsevejledere. Aftal med en kontaktperson på området, at han/hun sender invitationer ud via skolernes intranet til alle læsevejledere i kommunen. Få også tilbuddet formidlet ud gennem de sædvanlige PR-kanaler. Send gerne invitationer direkte til lokale ordblindeefterskoler og andre lokale tilbud til ordblinde børn og unge.

Indtænk lokale samarbejdspartnere.

I Vejle har de samarbejdet med:

  • Ordblindetalent, Mie Askjær Midtgaard, uddannet lærer
  • Hjælp til Ord, Randi Hedelund Jeppesen, uddannet lærer og ordblind
  • Jim Højberg, forfatter og ordblind
  • Fairywork, Signe Marie Erichsen, performer og ordblind

Har du spørgsmål til arrangementet er du velkommen til at kontakte bibliotekar Lisbeth Roed, Vejle Bibliotekerne, tlf: 2199 9711, email: lr@vejlebib.dk