Menu

Nye ideer eller sprog- og læseforløb og idéer søges

Har I et godt sprog- eller læseforløb på jeres bibliotek, som I vil dele med landets øvrige biblioteker? Så se med her! Orienter jer først og fremmest i de forløb, der er her på Sprog- og Læsesporet. Hvis det forløb, I har, skiller sig ud og i øvrigt lever op til de kriterier, I finder herunder, så læs videre. Fælles for alle forløbene er - og skal være - at de omhandler sprog eller læsning og giver gode muligheder for at styrke børn, unge eller voksnes sprogglæde og læselyst.

Kriterier for forløb på Bibliotekernes Sprog- og Læsespor

For at sikre en fortsat kvalitet i de forløb, der formidles på siden, er der en række kriterier, som forløbene skal leve op til. Kriterierne er udarbejdet af indsatsgruppen bag Bibliotekernes Læsespor i samarbejde med forsker Stine Reinholdt Hansen.

Konceptet

  • er afprøvet af rigtige børn, fagprofessionelle og/eller forældre
  • fagprofessionelle har gjort sig erfaringer og oplevet succes med forløbet
  • kan formidles digitalt
  • kan skaleres op og ned, så det kan bruges af både små og store biblioteker
  • kan strække sig over en længere periode eller evt. involvere større grupper af deltagere
  • har fokus på sprog, læsning og læselyst
  • inddrager evt. aktuelle samarbejdspartnere som fx skolen, fritidsordninger, pædagoger eller andre biblioteker

Har I et forløb, som I vil dele, og kan I sætte kryds ved de fleste af kriterierne så send den fluks til laesesporet@aalborg.dk eller kontakt@sprogsporet.dk. Herefter vil vores indsatsgrupper vurdere de indsendte forløb og tage stilling til forløbene.

Hvad betyder det at være konceptejer?

Bliver jeres forløb udvalgt til læsesporet.dk sættes en samarbejdsproces i gang mellem jeres bibliotek og Bibliotekernes Sprog- og Læsespor. Det er forløbet, der afgør, om processen bliver en tilpasnings- og tilretningsproces, eller om der i processen også er brug for videreudvikling af forløbet. Forløbet klargøres i et tæt samarbejde mellem jeres bibliotek og indsatsgrupperne bag Bibliotekernes Sprog- og Læsespor. Der vil være en grafiker tilknyttet, som kommer med udkast til grafikken til jeres forløb ud fra de ønsker, I måtte have. Som konceptejer er det jeres opgave at vedligeholde forløbet og de tilhørende materialer inden for en årrække.

Har I spørgsmål til det at være konceptejer? Så send os en e-mail og lad os tage en snak.

Sådan deler I jeres inspiration til sprogstimulering, læselyst og ny viden

Send også gerne inspiration og viden til os. På Bibliotekernes Sprog- og Læsespor skal der nemlig altid være et hav af idéer og inspiration til forskellige sprog- og læseaktiviteter, som kan bruges af og på bibliotekerne rundt om i landet. Det kan være inspiration og gode idéer til booktalks, læsequizzer, sproglege eller noget helt fjerde.

Hvad mangler I på Bibliotekernes Sprog- og Læsespor?

Efterspørger jeres samarbejdspartnere i dagtilbud, skole eller fritidstilbud et særligt tilbud med fokus på sprog, læsning og læselyst? Har forældrene hos jer et ønske om eller en idé til noget specielt, der kan styrke læselysten hjemme hos dem? Eller har jeres bibliotek måske et særligt behov for noget, der kan være til glæde for brugerne af siden - og som endnu ikke er her? Så skriv til os. Bibliotekerne er sammen om Sprog- og Læsesporet. Det er her, vi deler.

E-mail: laesesporet@aalborg.dk og kontakt@sprogsporet.dk