Hop til hovedindhold

Forside

Forside » Til biblioteker »

Nye læsekoncepter og idéer søges

Bibliotekerne er sammen om læsesporet.dk. Det er her, vi deler. Deler vores bedste læselystindsatser med hinanden. Her finder du oplysninger om, hvordan du deler - hvad enten det drejer sig om et læsekoncept eller en hamrende god idé til at skabe masser af læseglæde i biblioteket, i skolen eller hjemme hos familierne.

 

Sådan kan I få jeres læsekoncept på læsesporet.dk

Har I et godt læsekoncept på jeres bibliotek, som I vil dele med landets øvrige biblioteker? Så se med her! Orienter jer først og fremmest i de læsekoncepter, der er på læsesporet.dk. Hvis det koncept, I har, skiller sig ud og i øvrigt lever op til de kriterier, I finder herunder, så læs videre. Fælles for alle læsekoncepterne er - og skal være - at de omhandler læsning og giver gode muligheder for at styrke børn og unges læselyst.

gruppe af børn

Kriterier for læsekoncepter på læsesporet.dk

For at sikre en fortsat kvalitet i de læsekoncepter, der formidles på læsesporet.dk er der en række kriterier, som koncepterne skal leve op til. Kriterierne er udarbejdet af projektgruppen bag Bibliotekernes Læsespor i samarbejde med forsker Stine Reinholdt Hansen.

Konceptet 

  • er afprøvet af rigtige børn, fagprofessionelle og/eller forældre
  • fagprofessionelle har gjort sig erfaringer og oplevet succes med konceptet
  • kan formidles digitalt
  • kan skaleres op og ned, så det kan bruges af både små og store biblioteker
  • kan strække sig over en længere periode eller involvere større grupper af deltagere
  • har fokus på læsning og læselyst hos børn i skolealderen
  • inddrager aktuelle samarbejdspartnere som fx skolen, fritidsordninger eller andre biblioteker

Har I et læsekoncept, som I vil dele, og kan I sætte kryds ved de fleste af kriterierne så udfyld skabelonen og send den fluks til laesesporet@aalborg.dk  

Skabelon til indsendelse af læsekoncepter 2021 (Word)

Arbejdsgruppen vil herefter vurdere alle indsendte koncepter og tage stilling til, hvilke der skal på læsesporet.dk i løbet af 2021.

I 2021 vil der være et særligt fokus dels på udskolingskoncepter og dels på koncepter, der retter sig mod SFO eller andre fritidstilbud. Men hold jer ikke tilbage med at sende jeres fedeste læsekoncept ind - også selvom det ikke henvender sig til hverken udskoling eller SFO. 

 

Hvad betyder det at være konceptejer på læsesporet.dk? 

Bliver jeres læsekoncept udvalgt til læsesporet.dk sættes en samarbejdsproces i gang mellem jeres bibliotek og Bibliotekernes Læsespor. Det er konceptet, der afgør om processen bliver en tilpasnings- og tilretningsproces, eller om der i processen også er brug for videreudvikling af konceptet. Konceptet klargøres i et tæt samarbejde mellem jeres bibliotek og arbejdsgruppen bag Bibliotekernes Læsespor. Der vil være en grafiker tilknyttet konceptet, som kommer med udkast til grafikken til jeres koncept ud fra de ønsker, I måtte have. Som konceptejer er det jeres opgave at vedligeholde konceptet og de materialer, der hører til indenfor en årrække.

Har I spørgsmål til det at være konceptejer? Send en mail til laesesporet@aalborg.dk

 

Sådan deler I jeres inspiration til læselyst og ny viden om læsning

Send også inspiration og viden til laesesporet@aalborg.dk. På Læsesporet skal der nemlig være et hav af idéer og inspiration til forskellige læseaktiviteter og -tiltag, som kan bruges af og på bibliotekerne rundt om i landet. Det kan være inspiration og gode idéer til booktalks, læsequizzer, læselege eller noget helt fjerde. 

På sigt vil læsesporet.dk indeholde en bred og varieret vifte af viden om børn og unges læselyst, læsevaner og læsekultur. Del. Din. Viden. 

 

Hvad mangler I på læsesporet.dk?

Efterspørger jeres samarbejdspartnere i skole eller fritidstilbud et særligt tilbud med fokus på læsning og læselyst? Har forældrene hos jer et ønske om eller en idé til noget specielt, der kan styrke læselysten hjemme hos dem? Eller har jeres bibliotek måske et særligt behov for noget, der kan være til glæde for brugerne af læsesporet.dk - og som endnu ikke er her? Så skriv til os. Bibliotekerne er sammen om læsesporet.dk. Det er her, vi deler. 

E-mail: laesesporet@aalborg.dk

Vidste du, at der også findes et tilbud til børn i alderen 0-6 år?

Bibliotekernes Sprogspor er bibliotekernes fælles indsats, som støtter sprogstimulering og tidlige læsefærdigheder.

Besøg Sprogsporet