Menu

Start med dit mindset

Børneinddragelse er en åbenlys metode til at kvalificere og målrette de tilbud, som biblioteket laver til børn, fordi børn er eksperter i eget liv og dermed også eksperter på, hvad der er attraktivt for dem.

At arbejde med børneinddragelse er ikke bare metoder og værktøjer. Det kalder i høj grad på en ændring af det mindset, som vi arbejder ud fra.

Derfor følger her en række afsnit med input til nye måder at arbejde med vores mindset på samt konkrete øvelser til, hvordan vi kan arbejde med børneinddragelse og mindset i personalegrupper. Det er en vigtig forudsætning for, at børneinddragelse bliver en fælles og naturlig del af vores hverdag på bibliotekerne.

Afsnittene er nummererede efter en oplagt rækkefølge, men det er også muligt at dykke ned i enkelte afsnit for sig. Til hvert afsnit findes en række øvelser, som kan underbygge arbejdet med mindsettet.

1: Hvorfor skal vi børneinddrage på bibliotekerne? 2: Hvad er børneinddragelse i en bibliotekskontekst? 3: Børnesyn: Hvordan ser og forstår vi børn? 4: Dig som børneinddrager 5: Børneinddragelse som en del af bibliotekets DNA