Menu

Bogen bevæger dig

Med udgangspunkt i en ønskeliste fra børnene i SFO planlægges og afvikles temaaktiviteter i et tæt samarbejde mellem SFO og bibliotek. I temaugerne pirres børnenes interessen for, hvad bøger kan byde på, og mødet sætter gang i en bevægelse både det fysiske og på det mentale plan. De faglige kompetencer hos pædagoger og bibliotekarer krydses, og det skaber stærke relationer både hos børn og voksne.
Bøgerne kan danne grundlag for en aktivitet, hvor vi f.eks. tester viden om dyr og undersøger, hvor hurtigt man selv kan løbe i forhold til f.eks. en gepard, eller vi læser "Værsgo og spis Hr. Struganoff" - tegner livretter og leger rolleleg i restauranten.

"Jeg vil læse om endnu flere dyr sammen med Sebastian Klein, og dem vil jeg låne på det store bibliotek" (dreng i SFO)

"Det er bare så dejligt, når jeg nu kommer på biblioteket, så kender jeg dem" (pige i SFO)


"Når vi gør plads til hinanden, får vi virkelig øje på, hvor godt vi supplerer hinanden" (pædagog i SFO)

Aldersgruppe:
0-3. klasse

Deltagere:
Børn i SFO

Varighed:
Flere dage

Kom i gang

Tag kontakt til en SFO - byg gerne videre på en etableret kontakt med en SFO – evt. fra et læselystprojekt. En stærk og prioriteret kontakt til SFO'en er grundlæggende.

Deltag gerne i personalemøder og fortæl om mulighederne for, hvordan de faglige kompetencer fra biblioteket kan komme i spil. Samtidig er det vigtigt at høre, hvilke temaer og aktiviteter, der planlægges i SFO'en og få en snak om, hvilke af børnenes favoritemner, der skal arbejdes med. På den måde bliver biblioteket og arbejdet med bøgerne lettere en naturlig del af aktiviteterne med børnene i SFO'en.

Det er vigtigt at drøfte og forventningsafstemme roller imellem bibliotekspersonalet og personalet i i SFO'en, især i forhold til den tid, de enkelte fagligheder kan/skal bruge på samarbejdet.

Find en tovholder for samarbejdet, der sørger for, at der bliver aftalt temaer, fundet ansvarlige til planlægning og afvikling og evalueret på samarbejdet.

Inddrag børnene fra starten, ved at uddele et afkrydsningsskema med udvalgte interesser/genrer til børnene i de enkelte klasser (se Materialer og grafik). Det er en rigtig god ide, at bibliotekspersonalet deltager her, så både uddybninger og kommentarer kan tages med i det videre arbejde. Her lægges de første frø til de stærke relationer. Listen med børnenes ønsker prioriteres og er oplæg til, hvilke temaer, der skal arbejdes sammen om.

Antallet af temauger, biblioteket kan være med i, afhænger af hvor mange ressourcer, der er afsat til samarbejdet i både bibliotek og SFO. Et minimum vil nok være to, da der skal være mulighed for at bygge gode relationer op med både pædagoger og børn.

Når det er aftalt, hvilke temaer, der skal samarbejdes omkring, nedsættes arbejdsgrupper til hvert enkelt.

Til hvert tema udfyldes en aktivitetsskabelon af arbejdsgruppen, der består af ansvarlige fra både SFO og bibliotek. På den måde får alle ejerskab og opgaver. Gruppen aftaler aktiviteter, der skal foregå i forløbet og hvilke bøger, der kan passe ind til emnet.

Biblioteket præsenterer bøgerne, så alle kender litteraturen. På den måde får pædagogerne en god indsigt i bogsamlingen og kan selv bruge bøgerne senere. Har SFO’en ikke en bogsamling, kan der pakkes en emnekasse på biblioteket til det givne tema. Aktivitetsbeskrivelserne gemmes, så de senere kan bruges, hvis temaet skal gentages.

Desuden aftales, hvilke dage og tidspunkter biblioteket kommer. Det kan variere, alt efter hvor mange ressourcer, man har til rådighed. Vi har afviklet temaer, hvor biblioteket har deltaget en dag med 2 timer til fire dage med hver 2 timer - det afhænger meget af temaet.

Eksempler på temaer kan være:

Spioner og detektiver En gruppe børn læser om hemmelige koder og laver selv deres egne. De udspionerer rundt i SFO'en og leger findeleg efter figurer fra børnebøger, der har gemt sig rundt omkring. Der er højtlæsning af "Steve Barlow: Hemmelig agent" og "Nils Hartmann: Spioner". Børn og voksne spiller Cluedo junior.

Fis og Ballade En gruppe børn hører "Vitello - 28 historier fra A til Å". Vi laver hinanden om til mumier af toiletpapir. Vi tegner "Vitello-masker" og laver quiz om Vitello på lydtrædepuder (sound around). Vi slutter temaet af med at se Vitello film på Filmstriben.

Hvad skal skolen?

Det kan være sjovt at inddrage ny legekammerater, når der skal afvikles nye aktiviteter i SFO'en - og biblioteket kan være en af dem.

Biblioteket kan tage del i både planlægning og afvikling af aktiviteter i SFO'en, og på den måde kan bogen og børnenes læselyst få en ny og større betydning.

SFO'en skal prioritere samarbejdet. Der skal afsættes ressourcer til opstartsfasen, hvor det er en god ide sammen at få drøftet, hvordan biblioteket kan indgå i aktiviteterne og forventningsafstemt, hvem der er tovholder på samarbejdet.

Ved at inddrage hele personalegruppen i SFO bliver der skabt ejerskab og motivation, og det forplanter sig videre til børnene.

For at inddrage børnene tidligt efterspørges deres interesser via et afkrydsningsskema, og det danner grundlag for planlægningen af temaer i en given periode.

Ved at tænke bogen og samarbejdet med biblioteket strategisk ind i planlægningen af aktiviteter i SFO, bliver læsekonceptet en naturlig del af hverdagen i SFO. Med den skærpede opmærksomhed kan bogen indgå i mange aktiviteter. Det kan både være understøttende med inspiration og ideudvikling eller igangsættende, hvor der arbejdes med en konkret bog eller forfatter. Små læsehjørner rundt omkring gør bogen tilgængelig for både børn og voksne, og de kan samtidig skabe små fordybelsessteder, hvor børnene gerne vil opholde sig.

Fotos af bibliotekspersonale, der indgår i samarbejdet, sættes op ved fotos af SFO personalet, så både børn og forældre kan se, hvem der er med i aktiviteterne i SFO, og det understøtter relationerne.

"Vi oplever, at vi har fået nye kolleger, der er med til at udvikle vores aktiviteter" (pædagog i SFO)

"Man har tænkt i mange nye emner og nye måder at se emner på. f.eks. at kreativitet, som er en af vores spidskompetencer kan komme til udtryk på mange nye måder, som man ikke selv ville have tænkt" (pædagog i SFO)

Materialer og grafik

Aktivitetsskabelon (redigerbar pdf)

Afkrydsningsskema - Dine interesser (pdf til print)

Eksempel på aktivitetsbeskrivelse (pdf til print)

Hvem kan du kontakte?

Holstebro Bibliotek i samarbejde med Nørre Boulevard skolens SFO.

Kontakt:

Projektleder Iben Østerbye, Holstebro Bibliotek, iben.osterbye@holstebro.dk 20 69 75 45

SFOleder Mads Pahuus, Nørre Boulevard skolens SFO, mads.pahuus@holstebro.dk 96 11 59 81

Baggrund for konceptet

”Bogen bevæger dig” er et koncept, der med udgangspunkt i et samarbejde mellem bibliotek og SFO'en, får børn og voksne i SFO til at inddrage bogen og læselysten i dagligdagen og samtidig gør biblioteket til en naturlig samarbejdspartner, når der arbejdes med temauger.

Konceptet skaber relationer på tværs af fagligheder og alder. Børns nysgerrighed og interesser danner grundlag for et tværfagligt samarbejde omkring planlægning og afvikling af temaaktiviteter i SFO'en. Litteraturen indgår i alle aktiviteter, og den kan bruges både støttende til et tema i form af inspiration og fakta, eller som igangsætter til et emne, serie eller en forfatter.

Et stærkt og tæt samarbejde mellem SFO og biblioteket, hvor der er prioriteret tid til både planlægning og afvikling, skaber stor læselyst hos børnene. Når bogen tænkes strategisk ind i planlægningen af aktiviteter i SFO'en, skabes der stærke relationer mellem personalet i både SFO og bibliotek, og det smitter af på relationerne til børnene.