Hop til hovedindhold

Forside

Forside »

Bogen bevæger dig

Med udgangspunkt i en ønskeliste fra børnene i SFO planlægges og afvikles temaaktiviteter i et tæt samarbejde mellem SFO og bibliotek. I temaugerne pirres børnenes interessen for, hvad bøger kan byde på, og mødet sætter gang i en bevægelse både det fysiske og på det mentale plan.
Bøgerne kan danne grundlag for en aktivitet, hvor vi f.eks. tester viden om dyr og undersøger, hvor hurtigt man selv kan løbe i forhold til f.eks. en gepard, eller vi læser "Værsgo og spis Hr. Struganoff" - tegner livretter og leger rolleleg i restauranten.

Biblioteker

Baggrund for konceptet

”Bogen bevæger dig” er et koncept, der med udgangspunkt i et samarbejde mellem bibliotek og SFO'en, får børn og voksne i SFO til at inddrage bogen og læselysten i dagligdagen og samtidig gør biblioteket til en naturlig samarbejdspartner, når der arbejdes med temauger.

Konceptet skaber relationer på tværs af fagligheder og alder. Børns nysgerrighed og interesser danner grundlag for et tværfagligt samarbejde omkring planlægning og afvikling af temaaktiviteter i SFO'en. Litteraturen indgår i alle aktiviteter, og den kan bruges både støttende til et tema i form af inspiration og fakta, eller som igangsætter til et emne, serie eller en forfatter.

Et stærkt og tæt samarbejde mellem SFO og biblioteket, hvor der er prioriteret tid til både planlægning og afvikling, skaber stor læselyst hos børnene. Når bogen tænkes strategisk ind i planlægningen af aktiviteter i SFO'en, skabes der stærke relationer mellem personalet i både SFO og bibliotek, og det smitter af på relationerne til børnene.

Kom i gang med konceptet

Tag kontakt til en SFO - byg gerne videre på en etableret kontakt med en SFO – evt. fra et læselystprojekt.

Det er vigtigt at drøfte og forventningsafstemme roller, især i forhold til den tid, de enkelte fagligheder kan/skal bruge på samarbejdet. Det er vigtigt med en tovholder for samarbejdet, der sørger for, at der bliver aftalt temaer, fundet ansvarlige til planlægning og afvikling og evalueret på samarbejdet.

For at inddrage børnene fra starten, uddeles et afkrydsningsskema med udvalgte interesser/genrer til børnene i de enkelte klasser (se materialer og grafik). Det er en rigtig god ide, at bibliotekspersonalet deltager her, så både uddybninger og kommentarer kan tages med i det videre arbejde. Her lægges de første frø til de stærke relationer. Listen med børnenes ønsker prioriteres og er oplæg til, hvilke temaer, der skal arbejdes sammen om.

Hvad skal biblioteket?

En stærk og prioriteret kontakt til en SFO er grundlæggende. Deltag gerne i personalemøder i SFO’en og fortæl om mulighederne for, hvordan de faglige kompetencer fra biblioteket kan komme i spil. Samtidig er det vigtigt at høre, hvilke temaer og aktiviteter, der planlægges i SFO og få en snak om, hvilke af børnenes favoritemner, der skal arbejdes med. På den måde bliver biblioteket og arbejdet med bøgerne lettere en naturlig del af aktiviteterne med børnene i SFO'en.
Antallet af temauger, biblioteket kan være med i, afhænger af hvor mange ressourcer, der er afsat til samarbejdet i både bibliotek og SFO. Et minimum vil nok være to, da der skal være mulighed for at bygge gode relationer op med både pædagoger og børn.

Samarbejde på tværs

I fællesskab vælges de temaer ud, som der skal samarbejdes omkring, og der nedsættes en arbejdsgruppe til hvert tema. Arbejdsgruppen, der består af personale fra SFO'en og biblioteket, udfylder sammen en aktivitetsskabelon (se materialer og grafik), som bruges til både planlægning og afvikling.
I aktivitetsskabelonen beskriver arbejdsgruppen, hvilke aktiviteter, der skal foregå i løbet af temaet, hvilke bøger, der skal inddrages, og hvordan formidlingen af dem skal være: -så alle får opgaver og kan føle ejerskab.

Biblioteket præsenterer bøgerne, så alle kender litteraturen. På den måde får pædagogerne en god indsigt i bogsamlingen og kan selv bruge bøgerne senere. Har SFO’en ikke en bogsamling, kan der pakkes en emnekasse på biblioteket til det givne tema. Aktivitetsbeskrivelserne gemmes, så de senere kan bruges, hvis temaet skal gentages.

Desuden aftales, hvilke dage og tidspunkter biblioteket kommer. Det kan variere, alt efter hvor mange ressourcer, man har til rådighed. Vi har afviklet temaer, hvor biblioteket har deltaget en dag med 2 timer til fire dage med hver 2 timer - det afhænger meget af temaet.

Eksempler på temaer kan være:

Spioner og detektiver En gruppe børn læser om hemmelige koder og laver selv deres egne. De udspionerer rundt i SFO'en og leger findeleg efter figurer fra børnebøger, der har gemt sig rundt omkring. Der er højtlæsning af "Steve Barlow: Hemmelig agent" og "Nils Hartmann: Spioner". Børn og voksne spiller Cluedo junior.

Fis og Ballade En gruppe børn hører "Vitello - 28 historier fra A til Å". Vi laver hinanden om til mumier af toiletpapir. Vi tegner "Vitello-masker" og laver quiz om Vitello på lydtrædepuder (sound around). Vi slutter temaet af med at se Vitello film på Filmstriben.

Hvilke biblioteker tilbyder dette koncept?

Holstebro Bibliotek.

Hvem står bag konceptet?

Holstebro Bibliotek i samarbejde med Nørre Boulevard skolens SFO.

Kontakt:

Projektleder Iben Østerbye, Holstebro Bibliotek, iben.osterbye@holstebro.dk 20 69 75 45

SFOleder Mads Pahuus, Nørre Boulevard skolens SFO, mads.pahuus@holstebro.dk 96 11 59 81

Evaluering

Vi vil meget gerne høre din erfaring med at benytte konceptet, og håber derfor at du har tid til at besvare et par spørgsmål.

Hvordan fungerede konceptet hos jer?

Hvad synes du fungerede bedst ved konceptet?

Har du ideer til, hvordan vi kan forbedre konceptet?

Vil du benytte konceptet i fremtiden?

Fagprofessionelle

Baggrund for konceptet

”Bogen bevæger dig” er et koncept, der med udgangspunkt i et tværfagligt samarbejde mellem bibliotek og SFO, får børn og voksne i SFO'en til at inddrage bogen og læselysten i dagligdagen. Samtidig bliver biblioteket en naturlig samarbejdspartner, når der arbejdes med temauger.

Konceptet skaber relationer på tværs af fagligheder og alder. Børns nysgerrighed og interesser danner grundlag for et tværfagligt samarbejde omkring planlægning og afvikling af temaaktiviteter i SFO. Litteraturen indgår i alle aktiviteter, og den kan bruges både understøttende til at få inspiration og fakta fra, eller som igangsætter til et emne, serie eller en forfatter.

Et stærkt og tæt samarbejde mellem SFO og biblioteket, hvor der er prioriteret tid til både planlægning og afvikling, skaber stor læselyst hos børnene. Når bogen tænkes strategisk ind i planlægningen af aktiviteter i SFO, skabes der stærke relationer mellem personalet i både SFO og bibliotek, og det smitter af på relationerne til børnene.

Kom i gang med konceptet

Det kan være sjovt at inddrage ny legekammerater, når der skal afvikles nye aktiviteter i SFO'en - og biblioteket kan være en af dem.

Biblioteket kan tage del i både planlægning og afvikling af aktiviteter i SFO'en, og på den måde kan bogen og børnenes læselyst få en ny og større betydning.

Ved at inddrage hele personalegruppen i SFO bliver der skabt ejerskab og motivation, og det forplanter sig videre til børnene.

For at inddrage børnene tidligt efterspørges deres interesser via et afkrydsningsskema, og det danner grundlag for planlægningen af temaer i en given periode.

Hvad skal skolen?

SFO'en skal prioritere samarbejdet. Der skal afsættes ressourcer til opstartsfasen, hvor det er en god ide sammen at få drøftet, hvordan biblioteket kan indgå i aktiviteterne og forventningsafstemt, hvem der er tovholder på samarbejdet.

Ved at tænke bogen og samarbejdet med biblioteket strategisk ind i planlægningen af aktiviteter i SFO, bliver læsekonceptet en naturlig del af hverdagen i SFO. Med den skærpede opmærksomhed kan bogen indgå i mange aktiviteter. Det kan både være understøttende med inspiration og ideudvikling eller igangsættende, hvor der arbejdes med en konkret bog eller forfatter. Små læsehjørner rundt omkring gør bogen tilgængelig for både børn og voksne, og de kan samtidig skabe små fordybelsessteder, hvor børnene gerne vil opholde sig.

Fotos af bibliotekspersonale, der indgår i samarbejdet, sættes op ved fotos af SFO personalet, så både børn og forældre kan se, hvem der er med i aktiviteterne i SFO, og det understøtter relationerne.

Samarbejde på tværs

Konceptets omdrejningspunktet er at skabe gode relationer og aktivt bruge børnenes nysgerrighed og udnytte de faglige kompetencer, der er til rådighed. Både de pædagogiske og biblioteksfaglige kompetencer skal i spil i både planlægnings- og afviklingsfasen, for netop at kunne udvikle og blive klogere på, hvad der kan bidrages med fra begge sider.

Når det er aftalt, hvilke temaer, der skal samarbejdes omkring, nedsættes arbejdsgrupper til hvert enkelt.

Til hvert tema udfyldes en aktivitetsskabelon af arbejdsgruppen, der består af ansvarlige fra både SFO og bibliotek. På den måde får alle ejerskab og opgaver. Gruppen aftaler aktiviteter, der skal foregå i forløbet og hvilke bøger, der kan passe ind til emnet. Bøgerne bliver præsenteret, så alle kender litteraturen. Er der ikke en bogsamling i SFO'en med bøger om emnet, kan biblioteket levere en emnekasse med bøger, der passer til det givne tema.

"Vi oplever, at vi har fået nye kolleger, der er med til at udvikle vores aktiviteter" (pædagog i SFO)

"Man har tænkt i mange nye emner og nye måder at se emner på. f.eks. at kreativitet, som er en af vores spidskompetencer kan komme til udtryk på mange nye måder, som man ikke selv ville have tænkt" (pædagog i SFO)

Forældre

Baggrund for konceptet

”Bogen bevæger dig” er et koncept, der med udgangspunkt i et tværfagligt samarbejde mellem bibliotek og SFO, får børn og voksne i SFO'en til at inddrage bogen og læselysten i dagligdagen og samtidig gør biblioteket til en naturlig samarbejdspartner, når der arbejdes med temauger.

Konceptet skaber relationer på tværs af fagligheder og alder. Børns nysgerrighed og interesser danner grundlag for et tværfagligt samarbejde omkring planlægning og afvikling af temaaktiviteter i SFO. Litteraturen indgår i alle aktiviteter, og den kan bruges både understøttende til at få inspiration og ideer, eller igangsættende, hvor der arbejdes med et emne, serie eller en forfatter.

Konceptet "Bogen bevæger dig" er baseret på et stærkt og tæt samarbejde mellem SFO'en og biblioteket. Her prioriteres tid til både planlægning og afvikling, og det skaber stor læselyst hos børnene. Når bogen tænkes strategisk ind i planlægningen i aktiviteter i SFO, skabes der stærke relationer mellem personalet i både SFO og bibliotek, og det smitter af på relationerne til børnene.

Kom i gang med konceptet

Som forældre kan man opfordre til, at SFO tænker læsning og leg med bøger ind - og at der kan samarbejdes med det lokale bibliotek.

Hvad kræver det af os?

Når forældre interesserer i de aktiviteter, som bliver skabt i samarbejdet mellem SFO'en og biblioteket. Spørg gerne ind til temaer og de bøger, der læses.

Samarbejde på tværs

Besøg gerne biblioteket og understøt på den måde de relationer, der skabes i samarbejdet. Her kan I låne flere bøger om de temaer, der er afviklet i SFO.

"Jeg vil læse om endnu flere dyr sammen med Sebastian Klein, og dem vil jeg låne på det store bibliotek" (dreng i SFO)

"Det er bare så dejligt, når jeg nu kommer på biblioteket, så kender jeg dem" (pige i SFO)

Hvilke biblioteker tilbyder dette koncept?

Holstebro Bibliotek

Vidste du, at der også findes et tilbud til børn i alderen 0-6 år?

Bibliotekernes Sprogspor er bibliotekernes fælles indsats, som støtter sprogstimulering og tidlige læsefærdigheder.

Besøg Sprogsporet