Hop til hovedindhold

Forside

Forside » Til biblioteker » Inspiration og idéer »

Booktalks for forældre

Udviklet af Centralbibliotekerne og Tænketanken Fremtidens Biblioteker.

Hvorfor afholde booktalks for forældre?

  • Booktalks for forældre har til formål at oplyse forældre om vigtigheden af børns læsning
     
  • Forældrene får samtidig større viden om børnelitteratur og har dermed bedre mulighed for at inspirere deres børn til gode læseoplevelser
     
  • En booktalk er en mulighed for at komme i direkte dialog med forældrene om børns læsning, en mulighed for at kvalificere samtalen mellem barn og forældre og være med til at understøtte, at læsningen bliver mere lystbetonet og på barnets præmisser

 

Hvad skal en booktalk kunne?

En booktalk kan danne udgangspunkt for et fælles engagement i læsning i familien. Oplevelsen giver ny viden og input, som kan være med til at nuancere afsættet for snakke mellem forældre og børn om børnenes læseinteresser og præferencer.

Forældrene får tips og tricks til læsningen – både inden for skøn- og faglitteratur samt tegneserier – og bliver præsenteret for et bredt udvalg af gode bøger til målgruppen. De introduceres til forskellige hjælpemidler, der kan guide udvælgelsen af bøger, f.eks.fem-fingerreglen og lixtal.

Det kan være en idé at afgrænse invitationen efter klassetrin og årgang. Det er en mulighed at invitere børnene med, så det bliver en fælles oplevelse. Derved øges chancen for, at snakken fortsættes derhjemme.

 

Få forældrene på krogen!

Arrangementet kan afholdes som et åbent arrangement på biblioteket eller som et målrettet arrangement, hvor forældrene i en udvalgt klasse inviteres til en booktalk. Ved åbne arrangementer kan der inviteres via bibliotekets hjemmeside, sociale medier med mere. Ved den mere målrettede indsats kan I gribe fat i de lærere, som I allerede har god kontakt med, og invitere gennem dem.

Husk lige...

Det er vigtigt at give de fysiske rammer nogle tanker, så der bl.a. er ro omkring arrangementet og god plads til deltagerne. Tænk også over booktalkens efterliv, og hav eventuelt læselister eller anden inspiration klar, som forældrene kan sætte i spil derhjemme. 

Booktalks for forældre er del af materialet: 

 Styrk Børns Læselyst - sats på de voksne, 2019 (PDF til print)

Vidste du, at der også findes et tilbud til børn i alderen 0-6 år?

Bibliotekernes Sprogspor er bibliotekernes fælles indsats, som støtter sprogstimulering og tidlige læsefærdigheder.

Besøg Sprogsporet