Menu

Få svaret på hvorfor du skal holde booktalks for lærere

Sats på de voksne, når du vil styrke børns læselyst. Få opskriften her.

Aldersgruppe:
4-6. klasse

Deltagere:
Lærere

Varighed:
1 time

Sådan gør I

Hvorfor afholde booktalks for lærere?

Booktalks for lærere har til formål at åbne børnelitteraturen, og dermed kvalificere lærernes boganbefalinger til børnene. Samtidig kan booktalks være med til at styrke det generelle samarbejde mellem bibliotek og skole. En booktalk giver mulighed for at komme i tættere dialog med lærerne om børnenes læsning, og den kan tilbyde et rum, hvor snakken om læselyst på det enkelte barns præmisser kan udfolde sig.

Hvad skal en booktalk kunne?

En booktalk skal gøre lærerne mere bevidste om biblioteket som inspirationskilde og styrke lærernes vejledning af børnene, når det gælder de anbefalede 20 minutters daglig læsning. Fokus for booktalken planlægges i diaog med lærerne, så den enkelte booktalk bliver så relevant og skræddersyet som muligt. Den kan eksempelvis dreje sig om særlige forfatterskaber, genrer eller konkrete tematikker. Det er en god idé at have øje for lærernes årsplanlægning i timingen af booktalken.

Få lærerne på krogen!

Begynd med at kontakte de skoler, I allerede har et godt samarbejde med. Undersøg mulighederne for deltagelse på et fagmøde for dansklærerne. Her kan tilbuddet om booktalks præsenteres, og dialogen om planlægningen kan indledes.

Find ud af, om der er mulighed for at reklamere for tilbuddet via lærernes intranet. Læg vægt på, at det er et fleksibelt tilbud, der kan tilpasses lærernes aktuelle behov.

Husk lige...

Medbring litteraturlister til booktalken, som understøtter det valgte fokus.
Du kan finde inspiration til fede formater for booktalks lige her på Læsesporet.

Det skal I bruge

 Styrk Børns Læselyst - sats på de voksne, 2019
Booktalks for lærere er del af materialet.
Download PDF

Udviklet af Centralbibliotekerne og Tænketanken Fremtidens Biblioteker.

Andre læselege I også kan prøve

Leg med litteratur Læser dit barn kun, fordi de voksne siger, man skal?: Tag Læsesejhedstesten og find ud af hvor læseseje I er. Alder: 4-6. klasse Deltagere: Et eller flere børn Varighed: 15 min. Arrangement, Leg med litteratur Lad børnene bestemme bøgerne!: I Gamificeret Booktalk bestemmer eleverne, hvilke bøger du skal fortælle mere om. Alder: 4-6. klasse, 7-9. klasse Deltagere: Skoleklasser Varighed: 1½ time Leg med litteratur Brug bogen Drillepind i undervisningen: Tal om vendinger og leg med karaktererne fra Drillepinduniverset Alder: 0-3. klasse, 4-6. klasse Deltagere: Skoleklasser Varighed: 1 time