Hop til hovedindhold

Forside

Forside » Til biblioteker » Inspiration og idéer »

Booktalks for lærere

Udviklet af Centralbibliotekerne og Tænketanken Fremtidens Biblioteker.

Hvorfor afholde booktalks for lærere?

Booktalks for lærere har til formål at åbne børnelitteraturen, og dermed kvalificere lærernes boganbefalinger til børnene. Samtidig kan booktalks være med til at styrke det generelle samarbejde mellem bibliotek og skole. En booktalk giver mulighed for at komme i tættere dialog med lærerne om børnenes læsning, og den kan tilbyde et rum, hvor snakken om læselyst på det enkelte barns præmisser kan udfolde sig.

 

Hvad skal en booktalk kunne?

En booktalk skal gøre lærerne mere bevidste om biblioteket som inspirationskilde og styrke lærernes vejledning af børnene, når det gælder de anbefalede 20 minutters daglig læsning.

Fokus for booktalken planlægges i diaog med lærerne, så den enkelte booktalk bliver så relevant og skræddersyet som muligt. Den kan eksempelvis dreje sig om særlige forfatterskaber, genrer eller konkrete tematikker. Det er en god idé at have øje for lærernes årsplanlægning i timingen af booktalken.

 

Få lærerne på krogen!

Begynd med at kontakte de skoler, I allerede har et godt samarbejde med. Undersøg mulighederne for deltagelse på et fagmøde for dansklærerne. Her kan tilbuddet om booktalks præsenteres, og dialogen om planlægningen kan indledes.

Find ud af, om der er mulighed for at reklamere for tilbuddet via lærernes intranet. Læg vægt på, at det er et fleksibelt tilbud, der kan tilpasses lærernes aktuelle behov.

Husk lige...

Medbring litteraturlister til booktalken, som understøtter det valgte fokus. 
Du kan finde inspiration til fede formater for booktalks lige her på Læsesporet. 

 

Booktalks for lærere er del af materialet: 

 Styrk Børns Læselyst - sats på de voksne, 2019 (PDF til print)

Vidste du, at der også findes et tilbud til børn i alderen 0-6 år?

Bibliotekernes Sprogspor er bibliotekernes fælles indsats, som støtter sprogstimulering og tidlige læsefærdigheder.

Besøg Sprogsporet