Menu

Demokratilæseforløb

Kan man gribe læsning i udskolingen og på ungdomsuddannelserne anderledes an? Kan man ovenikøbet koble den til det, der rører sig i og omkring eleverne? Det kan man med et demokratilæseforløb.

Et demokratilæseforløb er et undervisningsforløb rettet mod elever i udskolingen og på ungdomsuddannelserne. Det afholdes som udgangspunkt i samarbejde mellem et bibliotek og et uddannelsessted. Man kan med fordel vælge at involvere unge, frivillige læseguider, organiseret under Læseforeningen.

Forløbet tager afsæt i den velafprøvede metode guidet fælleslæsning, der er en demokratisk læsnings- og samtaleform, der skaber et præstationsfrit rum for en fælles oplevelse af en skønlitterær tekst. Forløbet er inddelt i moduler, der er sat sammen på en måde, så de inddrager eleverne i tekst- og temavalg, løbende øger deres kendskab til og tryghed ved metoden og pirrer deres nysgerrighed på hinanden og samfundet omkring dem.

Demokratilæseforløber er et testet og tilrettelagt forløb. Det arbejder systematisk med litteraturen og læsningens evne til at skabe et præstationsfrit rum i skoletiden for anerkendelse, selverkendelse og demokratisk samtale hos unge mennesker. Et rum, der sætter dem i stand til at sætte sig i andres sted, og som rokker ved deres opfattelse af dem selv og verden omkring dem.

Aldersgruppe:
7-9. klasse, Voksne

Deltagere:
8-12 elever

Varighed:
En måned

Ved at klikke på videoen accepterer du YouTubes vilkår for brug

Kom i gang

Opbygning og rammesætning

Et demokratilæseforløb består af minimum fire moduler – og allerhelst flere. Flere moduler giver eleverne bedre tid til at blive dus med metoden og med hinanden. Flere moduler giver desuden fagfolkene mulighed for i højere grad at tage højde for elevernes ønsker til tekst- og temavalg.

Hvert modul falder med en uges mellemrum. Du finder modulerne nøje beskrevet i den model, du kan tilgå i afsnittet om materialer.

Vi anbefaler, at modulerne ikke afholdes i klasselokalet. De kan helt oplagt afholdes på biblioteket, i et andet lokale eller endda udenfor, hvis vejret tillader det. Luftforandringen bidrager til at markere, at eleverne ikke befinder sig i deres sædvanlige, præstationsbårne rum i skoletiden.

Modtagere

Hvem gør vi det for?

Det anbefales, at holdstørrelsen er på 8-12 elever. Små hold sikrer bedst, at der undervejs opstår pauser, som kan tilskyde de elever, der ellers ikke siger så meget, til at deltage. Holdstørrelsen er ikke kun afgørende for elevernes udbytte, men også for medarbejdernes overblik. Læreren kan med fordel sammensætte holdene for at tage højde for klassedynamikken. Det kan fx ske som led i et differentieret undervisningsforløb i udskolingen.

Demokratilæseforløbet er testet på forskellige elevtyper, herunder de såkaldte tolvtalspiger, knallertdrenge, flygtningebørn og mere eller mindre tilfældigt sammensatte elever. Alle har de fået et stort udbytte af forløbet.

Hvem gør hvad - og hvornår?

Tre personer deltager i et demokratilæseforløb: en læseguide, en lærer og en biblioteksmedarbejder.

Læseguiden udvælger teksterne i dialog med biblioteksmedarbejderen og forestår selve fælleslæsningerne.

Læreren sammensætter holdene forud for demokratilæseforløbet. Læreren kan deltage i forløbet for at observere og sikre ro i klassen. Læreren kan om muligt vælge at forlade rummet – igen for at understrege det præstationsfrie aspekt.

Biblioteksmedarbejderen koordinerer afholdelsen af hvert modul med læseguiden og læreren. I selve demokratilæsningsforløbet faciliterer biblioteksmedarbejderen tekst- og tema-valget og assisterer læseguiden i udvælgelsen af teksterne. Biblioteksmedarbejderen forestår også litteraturopsamlingen.

Det er afgørende for forløbets succes, at læseguide, lærer og biblioteksmedarbejder taler sammen inden hvert modul, så de er trygge ved hinanden og enige om rollefordelingen.

Læseguides fra Læseforeningen

Demokratilæseforløbene er for størstedelens vedkommende blevet afholdt med inddragelse af unge læseguider uddannet af Læseforeningen. Som det også fremgår af evalueringen, lægger eleverne betydelig værdi i, at det er en ung person, der faciliterer samtalen. Her har Læseforeningen spillet en central rolle.

Nogle steder har man eksperimenteret med hybridformer, hvor samtalerne skiftevis er blevet faciliteret af unge læseguider fra Læseforeningen og biblioteksmedarbejdere.

Læseforeningen har frivillige rundtom i hele landet. Hvis man vil køre et demokratilæseforløb med en ung læseguide, kan man altid gribe fat i dem og høre, om det kan lade sig gøre i den givne by.

Materialer og grafik

Her finder du

 1. Arbejdsmodellen for demokratilæseforløbet
  1. For udskolingen: Demokratilæseforløb.pdf
  2. For ungdomsuddannelserne: 16+_Demokratilæseforløb.pdf
 2. En litteraturliste over de anvendte tekster
  1. For udskolingen:Anvendt litteratur_demokratilæseforløb.pdf
  2. For ungdomsuddannelserne: 16+_Anvendt litteratur_demokratilæseforløb.pdf
 3. Evalueringen af demokratilæseforløbet
  Evalueringsrapport af Moos-Bjerre - Demokratilæseforløb 2023 (1).pdf

Hvem kan du kontakte?

Hvis du vil vide mere, kan du kontakte projektleder Simon Rosenstand på kom@db.dk.

Baggrund for konceptet

Demokratilæseforløbet blev udviklet i forbindelse med projektet Unge, demokrati og skønlitteratur. Projektet bliver afviklet i et samarbejde mellem Tænketanken Fremtidens Biblioteker, Læseforeningen og en lang række partnerbiblioteker:

 • Aabenraa Bibliotekerne
 • Brønderslev Bibliotekerne
 • Gladsaxe Bibliotekerne
 • Holbæk Bibliotek
 • Ikast-Brande Bibliotek
 • Koldingbibliotekerne
 • Næstved Bibliotek
 • Randers Bibliotek
 • Stevns Bibliotekerne

Projektet er støttet af Nordea-fonden.

Hvis du vil læse mere om projektet og dets erfaringer, kan du dykke ned i det på fremtidensbiblioteker.dk eller læse evalueringsrapporten foretaget af Moos-Bjerre A/S, som du finder her

I foråret 2024 er Demokratilæseforløb også testet til brug i ungdomsuddannelser. Testen er foretaget på 10 elever fra 1.g og 1.hf. Testen blev varetaget af Brønderslev Bibliotekerne. Elevernes evaluering af testen kan du finde her.

Du kan også finde en liste over al den litteratur, der blev læst i løbet af testforløbene, under punktet Materialer og grafik