Menu

Den magiske kuffert tager på tur

Udviklet af Viborg Bibliotekerne

Forløbet Den magiske kuffert tager på tur understøtter børns sprog gennem sprogstimulerende aktiviteter, som fx fortælling, hvor fagter og genstande visuelt og sansende understøtter barnets sprogforståelse og bogglæde.

Bibliotekerne vil gerne invitere dagplejen ind i et samarbejde, hvor biblioteket kommer på legestue-besøg. Her går vi sammen på opdagelse i ”Den magiske kuffert”, som er fuld af fortællinger, lege og spændende genstande, som vi sammen skal undersøge. ”Den magiske kuffert” kan evt. blive hos dagplejen mellem de to besøg.

Forløbet giver et styrket samarbejde med dagplejen og mulighed for at lave relevante aktiviteter tilpasset målgruppen. Aktiviteten bidrager også til en større bevidsthed om, hvad dagplejerne generelt kan bruge biblioteket til.

Varighed: Aktiviteten varer 20-25 min. pr. gang i et forløb, der strækker sig over min. 2 gange med ca. 14. dages mellemrum.

Antal: Det ideelle antal børn er ca. 10-12. Ved besøg i legestuer med flere børn, kan man med fordel dele gruppen op og køre aktiviteten to gange i streg.

Kom i gang

Inden opstart er det vigtigt, at biblioteket og dagplejen går i dialog og aftaler rammer for forløbet, tid, sted og et evt. tema, som aktiviteten skal handle om.

Vi anbefaler et forløb på minimum 2 besøg i hver legestue, så børnene oplever sammenhæng, genkendelighed og gentagelse.

Når rammerne er på plads, skal biblioteket i gang med at lave en magisk kuffert med de ting, som skal bruges. Det kunne fx være bøger, tørklæder, rasleæg, faldskærm og konkrete genstande (legemad, bamser eller lign), som kan understøtte det valgte tema. Man kan med fordel dekorere den magiske kuffert med klistermærker, glimmer mv. for at vække børnenes nysgerrighed.

Den biblioteksprofessionelle skal nu forberede aktiviteten. Læs de valgte bøger igennem og overvej, hvordan du kan inddrage børnene i fortællingen gennem dialog. Forbered evt. nogle lege/sange, som kan sætte sanserne i spil og udfolde temaet på en legende måde. Du er velkommen til at printe vores farvelægningsark, så aktiviteten kan leve videre, når den magiske kuffert ruller hjem igen.

Det kan være en fordel at sidde i rundkreds under aktiviteten, så alle børn kan se, hvad der foregår. Start gerne med en fortælling, hvor du lytter til børnenes input og taler med dem om fortællingen. Herefter kan det være en idé at bruge de lege/sange, som du har forberedt inden besøget. Start og slut evt. med en goddag-/farvelsang, som rammesætter aktiviteten.

Hold gerne kuffertens indhold hemmeligt, så den vækker nysgerrighed og spænding hos børnene.

Du er nu klar til at tage med den magiske kuffert på tur.

Ressourcer – hvad kræver det?

Forberedelsen indebærer, at biblioteket udvælger materialer, herunder en kuffert med bøger, genstande, sange eller lign, som falder ind under et udvalgt tema, som man vælger i samarbejde med dagplejeren eller legestuen. Det kunne fx være farver, kroppen, følelser eller lign.

Kuffertens indhold kan altså variere, og indkøb af ting til kufferten behøver ikke koste alverden. Alt efter hvad du har i forvejen, kan du komme langt for 2.000 kr. Har du ikke en kuffert, kan du også bruge en taske, kurv eller lign.

Nedenfor kan hentes en liste over indhold i en kuffert testet i Viborg.

Der skal desuden afsættes personaleressourcer til min. 2 besøg i hver legestue.

Alternativt kan forløbet også laves af dagplejeren selv i samarbejde med fx kollegaer i legestuen. Som dagplejer kan du lave en kuffert med ting, du har i forvejen, og som børnene kender fra hverdagen. Hvis temaet fx er farver, kan du eksempelvis bruge frugter, tørklæder, bamser og rasleæg i forskellige farver.

Hvad skal dagtilbuddet?

Samarbejdet med dagplejen

Forløbet foregår i et tæt samarbejde mellem dagpleje og bibliotek. Det er derfor vigtigt at afstemme forventninger og udstikke rammer på forhånd, så alle ved, hvad der skal foregå, når man mødes og laver aktiviteten sammen. Det gælder både tidsforbrug, tidspunkt på dagen, de fysiske rammer for aktiviteten, tematik og evt. nærmere indhold.

Alle skal være indstillede på at kunne tilpasse aktiviteten eller afkorte den på dagen og evt. dele børnegruppen op i mindre grupper.

Der skal i aktiviteten være plads til spontan bevægelse, spørgsmål og nysgerrighed, så børnene bliver inddraget på deres præmisser.

Materialer og grafik

Fx bøger, bamser, klodser, PC til print, ting fra hjemmet, farvelægningsark, rasleæg, tørklæder, faldskærm, triangel og lign.

Farvelægningsark (PDF til print)

Eksempel på indhold i "den magiske kuffert" (PDF til print)

Hvem kan du kontakte?

Har du spørgsmål?

Kontaktpersoner på Viborg Bibliotek: Børnekulturformidler Stine Oddershede og Børnekulturformidler Stine Bernth Johansen.