Menu

Det starter med børnene!

Projektet Det starter med børnene indhenter, afprøver og deler metoder til børneinddragelse, og inden projektets afslutning er et afprøvet og gennemarbejdet metodekit klar til at inspirere alle os, der er en del af et børnebibliotek. For hvad siger børnene, når vi fx spørger ind til deres livsverden eller syn på bibliotekets indretning?

Det starter med børnene skal udvikle og udbrede biblioteksmetoder til børneinddragelse samt udvikle en samarbejdsmodel for nationale kampagner. Projektet udgiver et metodekit, der skal være metodisk ståsted for landets biblioteker, og inspirere bibliotekerne til at inddrage børn, når der udvikles tiltag til målgruppen. For hvad siger børnene, hvordan er deres livsverden, og hvad tænker de om bibliotekerne? Metodekittet bliver tilgængeligt på læsesporet.dk ved projektafslutning i juni 2024.


Projektet er et samarbejde mellem 44 af landets biblioteker og eReolen Go. Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje.