Menu

Farver i legestuen

Udviklet af Randers Bibliotek

Aktiviteten understøtter børns sprog gennem dialogisk læsning og leg.

Biblioteket kommer to gange på besøg i legestuen. Sammen leges med temaet farver på forskellige måder med dagplejens ældste børn.

Aktiviteten giver biblioteket en fantastisk mulighed for at lære områdets dagplejere at kende og formidle bibliotekets tilbud direkte til dem.

Aldersgruppe:
0-3 år

Antal:
Op til 5 dagplejere med børn

Varighed:
30 min.

Kom i gang

Det er nemt at komme i gang. Det overordnede tema er farver. Vi arbejder med farverne gul, rød, grøn og blå. Biblioteket kommer på besøg 2 gange i legestuen. Besøgene starter med, at vi deler den ældste børnegruppe i to grupper. De yngste børn passer én af dagplejerne, imens aktiviteten udføres for de ældste børn. Biblioteket deltager med 2 personaler.

Første besøg

Vi starter fælles i en gruppe, hvor vi lærer de 4 farver at kende. Vi ser på farverne, og vi har fokus på skriftsproget og ser, hvordan de forskellige farver staves. Herefter deles børnegruppen i 2. Dagplejerne deltager i aktiviteten.

Vi læser bøger om at tage tøj på. Vi snakker om de forskellige farver på tøjet. Vi har strømper med de forskellige farver, som vi prøver at tage på. Vi snakker om begreberne tage af – tage på.

Vi skifter aktivitet efter 12-15 minutter.

I den anden aktivitet læser vi bog om at spille bold. Derefter spiller vi bold. Vi har 4 bolde i farverne blå, gul, rød og blå.

Vi arbejder med begreberne lille – stor. Vi øver at komme boldene i den lille kasse og i den store kasse. Vi triller med den røde bold til Mette og den blå bold til Anja etc.

Til slut samles alle børnene - her er de yngste børn er også med. Der leges med strømperne. Vil du give mig den blå strømpe? Der leges med boldene.

Andet besøg

Andet besøg starter som det første besøg. Vi starter fælles i en gruppe, hvor vi lærer de 4 farver at kende. Vi ser på farverne, og vi har fokus på skriftsproget og ser, hvordan de forskellige farver staves. Herefter deles børnegruppen i 2. Dagplejerne deltager i aktiviteten.

Der læses bøger med fokus på farver. Vi farvelægger tegninger og snakker om tegningerne og de forskellige farver.

Vi har de 4 bolde med igen og spiller med boldene. Kan du trille den blå bold til mig etc.

Ressourcer – hvad kræver det?

Vil I som bibliotek i gang med opbygge samarbejde med legestuerne, kan den lokale forvaltning hjælpe med at få kontakt til dagplejerne.

Vil I som bibliotek være med til at formidle i dagplejen så prioritér, at der kommer to personaler ud. På den måde er der tid både til børnegruppen og til at opbygge en relation til dagplejerne.

Vi har brugt 3.000 kr. på materialer., men det kan gøres langt billigere ved at bruge de bøger, I har i forvejen. Beregn 2 timer pr. besøg inkl. forberedelse.

Samarbejdet med dagplejen

Forløbet Farver i legestuen foregår i et tæt samarbejde mellem dagplejen og biblioteket.

De voksne kommer til at kende hinanden, og vi kan som bibliotek formidle vores tilbud direkte til dagplejen.

Det er fantastisk som bibliotekar at være på udebane og være på dagplejernes hjemmebane. Udbyttet er, at dagplejerne får kendskab til og begynder at bruge bibliotekets tilbud, samt at de ikke er bange for at efterspørge tilbuddene.

Tydeliggør, hvem der har ansvaret. Lav en forventningsafstemning om, at en af dagplejerne er sammen med de yngste børn, mens resten af dagplejerne deltager aktivt i aktiviteten sammen med de ældste.

Tidsforbrug til forberedelse og opsamling

1 time

Varighed

max 30 min. I alt varer besøget i legestuen 1 time pr. gang

Antal

Alle de ældste børn i legestuen kan deltage

Materialer og grafik

  • Bolde i farverne rød, blå, gul og grøn
  • Strømper i farverne rød, blå, gul og grøn
  • Bøger, der omhandler farver og påklædning
  • Farveblyanter
  • Papirark i farver, med og uden skrift
  • PC til print.

Her finder du de farvelægningsark, der er knyttet til forløbet:

Farvelægningsark citron (PDF til print)

Farvelægningsark bil (PDF til print)

Farvelægningsark jordbær (PDF til print)

Farvelægningsark blad (PDF til print)

Hvem kan du kontakte?

Har du spørgsmål?

Kontaktperson hos Randers Bibliotek: Bettina Sommer Bach

Baggrund for konceptet

Forløbet er udviklet som en del af projektet Dagplejernes Bibliotek v. Viborg Bibliotekerne, støttet af Slots- og Kulturstyrelsen.