Menu

Hvis du vil vide mere

Her på siden finder du yderligere inspiration til at arbejde med børneinddragelse. Du kan blandt andet finde rapporter og håndbøger om, hvordan du praktiserer god børneinddragelse. Du kan også læse mere om design thinking i en bibliotekskontekst.

Det starter med børnene

Projekt "Det starter med børnene" er et udviklingsprojekt støttet af Slots og Kulturstyrelsens udviklingspulje for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre 2022-2024. 44 folkebiblioteker og eReolen GO! har deltaget aktivt i projektet ved at udbrede børneinddragelse og viden om børns livsverden på mange af landets biblioteker. Idéer og erfaringer fra projektet er samlet og præsentereret her på Læsesporet som et koncept til at styrke børneinddragelse på landets biblioteker.

Projektpartnere: Det Digitale Folkebibliotek, Herning Bibliotekerne, Aarhus Bibliotekerne og Aalborg Bibliotekerne
Evaluator: Bibliotekskonsulent Lisbet Vestergaard
Konsulent: Line Augusta Nordbo, cocreators

Lisbet Vestergaard har udarbejdet en evalueringsrapport, hvor du bl.a. kan læse om de vigtigste læringspointer fra projektet samt læse, hvilke refleksioner og forandringer projektet har medført hos de fire casekommuner Frederiksberg, Sønderborg, Vesthimmerland og Vordingborg. Du kan læse evalueringsrapporten her.

Børnerådet

Børnerådet har udgivet en række publikationer om børneinddragelse og børnekonventionen:

UNICEF

Unicef har udviklet et læringsunivser, hvor du blandt andet kan blive klogere på børnekonventionen, kan finde eksemper på børneinddragelse og få indsigt i betydningen af et rettighedsbaseret børnesyn. Du finder læringsuniverset på UNICEF Danmarks hjemmeside.

Social- og Boligstyrelsen

Social- og Boligstyrelsen har udgivet en række publikationer om børneinddragelse:

  • Den norske professor Laura Lundys har udviklet en model for børneinddragelse, der i dansk kontekst bl.a. bruges i udmøntningen af "Barnets lov". Selvom modellen er udviklet til myndighedsområdet, er der gode perspektiver at hente for alle med interesse i børnesyn og børneinddragelse. Du finder modellen på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside.
  • "Praksiseksempler på kommuners inddragelse af børn og unge - PARTNERSKAB OM BØRNENE FØRST" præsenterer syv eksempler fra syv kommuner på god praksis om børneinddragelse. Nogle eksempler omhandler konkrete metoder, mens andre beskriver længerevarende kulturændringer i kommunen. Du finder publikationen på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside.

Metodeværktøjer

Design thinking

Aarhus Bibliotekerne har introduceret design thinking i en bibliotekskontekst og har udviklet forskellige redskaber og metoder, som kan hjælpe dig, når du skal inddrage borgere.

CoC Playful Minds

CoC Playful Minds har udviklet forskellige lege og metoder målrettet børn.