Menu

Hvorfor skal børn læse, og hvad kan vi gøre?

Input og inspiration til voksne, der gerne vil sætte skub i læsningen hos børn.

Af Stine Reinholt Hansen, ph.d. i børnelitteratur og børns læse- og medievaner

Hvorfor er det vigtigt at læse?

Børn skal læse af flere forskellige gode grunde. Her er et par af de vigtigste:

  • Børn skal læse, fordi det giver dem unikke oplevelser, de ikke kan få andre steder. Når vi læser en god bog, skal vi selv danne os billeder af personer og handling inde i hovedet. Det er en god øvelse, der udvider vores horisont, og giver os en bedre forståelse for, hvordan andre mennesker lever og har det.

  • Børn skal kunne læse for at klare sig i livet og i samfundet. Men det er ikke nok bare at læse små korte beskeder eller tekster på nettet. Børn skal også kunne koncentrere sig om at læse længere tekster. Det er nødvendigt for at kunne forholde sig kritisk til al den information, der møder dem hver eneste dag. Det kan læsning af litteratur være en vej til. Både skøn- og faglitteratur.

  • Forskning viser, at det betyder rigtig meget for børns skolesucces, uddannelse og sociale status, at de er blevet sprogligt stimuleret. Det bliver de bl.a. ved, at vi læser for og sammen med børn. Og ved vi hjælper dem med at finde god og spændende litteratur, de selv kan kaste sig over.

Det er vigtigt, at alle børn får lige muligheder for at opleve læsemotivation og -glæde. Netop derfor er det altafgørende, at vi skaber nogle gode samarbejder mellem forskning, skole, forældre og biblioteker, så ingen føler sig alene med ansvaret.

Tag afsæt i barnets eller den unges egne interesser

Få en snak om, hvad der optager barnet eller den unge. Hvad bruger de tid på i fritiden eller i skolen, som de synes er spændende? Der findes litteratur om alting. Bare spørg en bibliotekar. De er altid opdaterede på læsestof eller ved, hvor man kan finde viden om netop det, I leder efter. Vær heller ikke kræsen med, hvad dit barn må læse. Det handler først og fremmest om at styrke læseglæden. Det er meget vigtigt, at indholdet interesserer, så handler det mindre om, at man skal læse et bestemt antal minutter og mere om at få en god læseoplevelse.

Læsning som noget fælles

Det at læse behøver ikke altid være en stille aktivitet, der foregår isoleret. Man kan sagtens læse sammen og højt for hinanden, så det opleves som noget, man har fælles. Også selvom børnene er store. Læs højt for hinanden hjemme ved middagsbordet eller i sofaen om aftenen. I skolen kan eleverne læse for hinanden af deres yndlingsbøger eller noget, der passer godt med et emne, de er i gang med. Lad eleverne dele læsetips og erfaringer. Også dem, der handler om, at det kan være svært at få læst. Giv det tid og tag snakken sammen. Skab gode fælles læsesteder og -rum.

Vær åben i forhold til læsning og forskellige medier

Det at læse behøver ikke altid være forbundet med traditionel skønlitteratur. Det kan også være tegneserier, grafiske romaner, faktabøger, et digt, en lydbog, en spændende artikel på nettet eller en digital og interaktiv bog, hvor læseren selv kan være aktivt medskabende. Det skal netop ikke nødvendigvis være en fysisk bog. Mange romaner eller seriebøger lever videre som spil, film, tv-serier og universer på diverse sociale og digitale medier. Vær nysgerrig og prøv at opsøge noget af det sammen. Børn og unges verden er i dag bundet sammen af mange forskellige medier. Det må de også gerne opleve i forhold til både skole- og fritidslæsning. Film er fx noget af det, der inspirerer børn mest til fritidslæsning.

Børn læser e-bog