Menu

Litteraturen i Bevægelse

Litteraturen i bevægelse er et forløb, der samler seniorer i et uformelt fællesskab omkring et litterært tema - og omkring hyggen i vandreture og fælles oplevelser. Inspirationen til forløbet stammer oprindeligt fra Hold Hjernen Frisk-projektet, som satte fokus på det aktive seniorliv og de gavnlige effekter af kombineret fysisk og mental aktivitet samt socialt samvær. Den kendsgerning, at gruppen er i bevægelse det meste af tiden, stimulerer snakken mellem deltagerne, fordi det nu en gang ofte er nemmere at snakke, når man ikke sidder stift anbragt over hinanden.

Aldersgruppe:
Voksne

Deltagere:
10-35

Varighed:
Flere uger

Introduktion

I Litteraturen i bevægelse er fællesskab, oplevelse, indsigt, fordybelse og litterære overraskelser bindeleddet til at deltagerne lærer hinanden at kende og der kan opstå nye ven- og bekendtskaber, som f.eks. udmønter sig i læsegrupper. Over et aktivitetsforløb á fem møder kobles skøn- og faglitteratur med fokus på at slå bro mellem litteraturens og virkelighedens verden.

Gruppen af deltagere læser over mødegangene et udvalgt skønlitterært værk samt et supplerende faglitterært værk, som danner centrum for vandreture og aktiviteter ude af bibliotekets vante rammer. Under forløbet giver det anledning til interessante dialoger med deltagerne, som ofte drejer over i personlige erindringer og betragtninger. Her kan alle være med, og det styrker sammenholdet.

Litterært giver konceptet oplagte muligheder for at overraske og inspirere: Når man har taget deltagerne med ud på en nærliggende ø for at behandle Martin A. Hansens ”Løgneren”, er det således oplagt at trække linjer til andre ø-bøger som ”Harpiks” og ”Robinson Crusoe” m.fl.

For biblioteket giver de nomadiske litteraturgrupper i følge med forfattere og andre oplægsholdere samtidig en høj grad af synlighed i lokalområderne og giver anledning til masser af dialog om biblioteket med omgivelserne: Tilskuere, forretningsdrivende og lokale.

Kom i gang - Hvad skal du gøre som formidler?

Forløb

 • Fastlæg holdstørrelsen. Hvor mange deltagere er minimum/maksimum? Erfaringsmæssigt er op til 30 deltagere et godt udgangspunkt.
 • Find datoer og tidspunkter for alle mødegange. Overvej gerne årstid og vejr.
 • Vælg en bog eller noget litteratur, som det gennemgående skønlitterære værk samt den fagbog - fx Tænkepauser - I vil supplere med. Sørg for at skaffe bøgerne til deltagerne og vær evt. opmærksom på, om titlerne også optræder på eReolen.
 • Lav samtalekort med spørgsmål til både romanen og til det faglitterære værk, som deltagerne bliver præsenteret for undervejs. Find eksempler på samtalekort under punktet
 • Tag evt. kontakt til relevante kolleger, oplægsholdere samarbejdspartnere mv., som I tænker skal medvirke på udvalgte mødegange og definér deres roller.
 • Læg en samlet plan for alle møder og beskriv den, gerne så den også kan bruges til PR/aktivitetstekst på jeres hjemmeside 
 • Tilmelding: Det er en god ide at betinge sig en telefonsamtale i forbindelse med tilmeldingen. Her kan der både informeres og forventningsafstemmes, således at kommende deltagere klædes godt på til deltagelse i forløbet.
 • Overvej, om I kan/vil tilbyde forplejning ved møderne: Kaffe, te (og kage, hvis budgettet rækker) er en stor trivselsfaktor
 • Sæt god tid af. Det giver en værdi, at deltagerne i ro og mag kan snakke om, hvad de er blevet præsenteret for mm.
 • Vælg om forløbet skal være gratis eller koste penge for deltagerne

Et eksempel på afvikling af et Litteraturen i Bevægelse-forløb:

 1. En intro til bibliotekets tilbud, læseklubbog og gåtur med et ryste-sammen indslag
 2. En byvandring - fokus på lokalhistorie
 3. En tur i naturområde med Tænkepauser og samtalekort
 4. En tur i park eller naturområde med fokus på faglitteratur
 5. Gåtur med snak om læseklubbogen, to og to. Diskussion i plenum + et sjovt litteraturindslag

Se eksempel på program for fem mødegange

Overvejelser

 • Hvilket emne skal behandles? Hvordan skal emnet behandles (vinkler, omfang mm)?
 • Hvilken og hvor meget litteratur skal bruges?
 • Hvor skal møderne afvikles? Udvælg nogle gode, spændende og, ikke mindst, fremkommelige lokaliteter
 • Lyd: På ruterne er det ofte en god idé at medbringe en transportabel højttaler. Det giver mulighed for at bruge mikrofon de steder, hvor man fx vil læse højt, og hvor der er menneskemylder, trafikstøj eller lignende
 • Rekognoscering: Check altid den planlagte rute inden afholdelsen, så I er bekendte med eventuelle udfordringer og ved hvor lang tid, det tager at gå den. Vær opmærksom på ikke at gå for hurtigt.
 • Pauser: Overvej om der skal være mulighed for at sidde ned undervejs, så deltagerne kan få et hvil. Find evt. en løsning, hvor I kan have skamler eller stole med rundt. Råder jeres biblioteket over en varevogn, bogbil eller andet egnet køretøj, så kan det være behageligt at køre grej frem og tilbage på turene.
 • En af arrangørerne kører diskret i forvejen med stole, borde, mødeforplejning og relevante materialer, og etablerer en kaffepause-oase, før holdet når frem.
  Udover, at deltagere ofte synes, det er sjovt og hyggeligt med den opsætning, gør det biblioteket og bibliotekets aktiviteter meget synlige og man kommer uvægerligt i snak med forbipasserende.
 • Remindere: Gør det til en tradition at udsende mail to eller tre dage før hvert møde, så deltagerne ikke er i tvivl om, hvor og hvornår holdet mødes. Det er jo ikke nødvendigvis samme tid og sted hver gang.
 • Overraskelsesmoment: Lokaliteter, aktiviteter, temaer osv. formidles fra gang til gang. Deltagerne får således ikke et samlet program, men informeres løbende.
 • Resumé: Udsend altid en opfølgende mail til deltagerne efter hver mødegang, indeholdende et kort resumé af, hvad dagen har budt på samt litteraturlister, links og andre relevante oplysninger.
 • Den løbende mailkorrespondance til holdet er med til at binde de enkelte aktiviteter og møder sammen til et forløb. Den faciliterer deltager-feedback og bliver altid fremhævet positivt i evalueringerne. Husk altid at udsende fællesmails som BCC.

Ressourceforbrug

Antallet af ansatte som skal varetage Litteraturen i Bevægelse kan justeres efter antallet af deltagere. Til 30 deltagere anbefales det at være tre ansatte til afvikling af forløbet. Planlægning, diverse forberedelser samt fordeling af opgaver klares på møder á 30 min i ugerne op til afholdelsen af forløbet.

Ved forløb - før, under og efter (gennemsnit i alt for tre formidlere)

 • 9 timer til møder
 • 3 timer til mails og PR
 • 12 timer til forberedelse af bøger og oplæg
 • 60 timer til afvikling per formidler

Ved en enkelt mødegang (gennemsnit for i alt for tre formidlere)

 • 1,5 time til møde
 • 1 timer til mails
 • 4 timer til forberedelse af bøger og oplæg
 • 12 timer til afvikling

Budget

 • 7.500 kr. pr. forløb (á fem møder) inkl. alt (forplejning, honorarer til oplægsholdere mm).

Målgruppe

Holdene på “Litteraturen i Bevægelse” kan sidestilles med læsekredse. Forløbene tiltrækker aktive seniorer, hvorfor det kan være oplagt at afvikle de enkelte aktiviteter om formiddagen/først på eftermiddagen.

Ønsker man at arbejde med andre målgrupper kan aktivitet med fordel programlægges, så det tager højde for målgruppens arbejds- og fritidsliv.

Gentagne mødegange styrker fællesskabet

Ved at satse på at gennemføre Litteraturen i bevægelse som et forløb fremfor enkeltaktiviteter, styrkes fælleskabet på holdene. I løbet af forløbenes fem møder opbygges der tryghed og tillid, hvor deltagerne får mulighed for at tale sammen på kryds og tværs under vandreturene og øvrige aktiviteter. Erfaringsmæssigt giver de gentagne møder øget lyst til at deltage i diskussionerne.

Det er er nogle samtaler, som jeg ikke tror ville opstå, hvis vi ikke satsede på at gennemføre Litteraturen i bevægelse som et forløb med en fast gruppe af deltagere. Det oplevede vi især i snakken om Tænkepauser - Arv, hvor flere sagde, at det var et vigtigt, men svært emne at tale om, men at det hjalp at tale med en udenforstående om det, mens vi gik to og to. Det var samtidig også god træning i vores værtskab og formidling i forhold til at starte samtaler og refleksioner, som deltagerne normalt ikke ville tale med nye bekendte om.

- Torben Fløjgaard, Aalborg Bibliotekerne

Hvordan når vi målgruppen?

Erfaringsmæssigt er målgruppen til at nå via bibliotekernes egne kanaler, ved at sætte forløbet i arrangementskalenderen og skrive en nyhed på bibliotekets hjemmeside, hvor de kan tilmelde sig. Dette kan suppleres med PR på sociale medier, formidling i biblioteksrummet, på udlånsvagter og ved at skabe kontakt til bl.a. læsekredse, foreninger og andre borgere i målgruppen.

I dag har “Litteraturen i Bevægelse” åbenbart nået en kritisk PR-masse, som gør at holdene og ventelisterne spontant fyldes - og overfyldes - så såre tilmeldingen åbner.

Da vi for år tilbage planlagde den første sæson, gjorde vi ikke andet end at reklamere for forløbet på bibliotekets hjemmeside. Siden har vi bl.a. promoveret tilbuddet ved de kommunale seniormesser og vores lokale litteraturfestivaler. Mange af deltagerne tager venner/ægtefæller med, og vi har indtryk af, at man enten har hørt om tilbuddet via bekendte eller set det på hjemmesiden og vi oplever også at deltagere melder sig til igen og igen, men vi prioriterer at få mange nye deltagere med fra gang til gang.

-Torben Fløjgaard, Aalborg Bibliotekerne

Eksempel på pressetekst/hjemmesidetekst

Titel: Litteraturen i Bevægelse - fem torsdage i foråret. 

Ultrakort teasertekst (1 linje): Oplev litteraturen under åben himmel i godt selskab med andre. 

Tekst til hjemmeside (5-15 linjer):

Har du lyst til at mødes med andre og i fællesskab udforske både bøgernes verden og din by på nye måder? Så kom og vær med til at sætte litteraturen i bevægelse sammen med os. Vi skal både bevæge os og lade os bevæge sammen. 

Vi mødes fem torsdage i træk og sætter litteraturen og os selv i bevægelse i både byen, naturen og - naturligvis - på biblioteket. En ting er sikker: vi skal ud at gå hver gang, så husk gode gå-sko og tøj efter vind og vejr. Du skal kunne gå tre - fem km i almindeligt tempo.  

Første gang vi mødes udleverer vi månedens bog, som vi taler sammen om den sidste gang, vi mødes. Bogen kan både lånes på biblioteket og læses eller høres på eReolen.  

I løbet af de fem gange vi mødes, skal vi både bevæge os ud i verden og ind i os selv med hjælp fra litteraturen. Undervejs vil vi også introducere jer for alle de glæder, biblioteket kan tilbyde i form af e-bøger, lydbøger, bogcaféer, læseklubber, arrangementer og meget mere.  

Tilmeldingen gælder for et forløb på alle fem aktiviteter: 27. april, 4. maj, 11. maj, 25. maj og 1. juni.

Tilmeld dig her (indsæt link) så tager vi kontakt til dig for at aftale nærmere.

Forslag til samskabelse og samarbejdspartnere

Det er oplagt at opsøge samarbejde med andre biblioteker i forbindelse med Litteraturen i Bevægelse samt at låne andres ideer, f.eks. har Litteraturen i Bevægelse anvendt materialer fra Tænkepauser og Traveture fra Randers Bibliotek.

Det er også oplagt at samarbejde med foreninger og folk fra lokalområdet som fx lokalhistorisk arkiv, kultur- og idrætsinstitutioner, museer, boghandlere/bogcafeer, kirker osv.

Forløbet kan også kombineres med fysiske og/eller online besøg af både nye og mere etablerede forfattere fra hele landet.

Vi bringer vores kollegers kompetencer og viden i spil og genbruger oplæg, quizzer osv. fra tidligere arrangementer. F.eks. Lyttelounge med DJ, røverhistorier i Nordjylland, guidet tur i Rold Skov, fællessang den 4. maj (En lærke letted’), guidet fælleslæsning og guidede ture om statuer i Aalborg osv, litterær popquiz fra Kulturmødet på Mors.

Materialer og grafik

Samtalekort til forløbets hovedbog samt Tænkepauser

Internt: Checklister og deltagerlister til de enkelte møder

Litteraturforslag og tilbud

Eksempler på bøger, der har været læst i Litteraturen i Bevægelse:

Skønlitteratur

Jesper Stein: “Rampen”

Katrine Marie Guldager: “Bjørnen”

Nikoline Werdelin: “Hvordan man redder en lemming”

Stine Askov: “Katalog over katastrofer”

Jens Vilstrup: “Lalandia”

Audur Ava Olafsdottir: “Ar”

Tænkepauser:

Jakob Ladegård: “Arv”

Dorthe Kirkegaard Thomsen: “Livshistorien”

Ønsker I inspiration til bøger, vi har brugt til booktalks, så tag endelig kontakt.

Bibliotekets tilbud

En bred vifte af bibliotekets tilbud præsenteres undervejs: eReolen, Biblioteket (app), Filmstriben, læseklubber, arrangementer, bogcafeer, lokalhistorie, IT-Caféen og fag- og skønlitteratur, der relaterer sig til emnet.

Forslag til op- og nedskalering

Man kan vælge at lave enkeltstående arrangementer i stedet for et helt forløb. Man vil så gå glip af det særlige fællesskab, der opstår både mellem deltagerne og mellem deltagerne og formidlerne. Man kan således heller ikke læse en roman sammen, der udleveres den første gang og diskuteres den sidste gang i et forløb. Men man kan godt gå Tænkepause-turen og opfordre til at deltagerne har læst tænkepausen på forhånd.

For at spare ressourcer kan man med fordel gentage noget (et andet arrangement, forløb eller projekt), som man tidligere har lavet på biblioteket eller i anden sammenhæng.

Hvem kan du kontakte?

Litteraturen i bevægelse er udviklet af Aalborg Bibliotekerne, kontakt følgende hvis du vil vide mere om konceptet:

Torben Fløjgaard Jakobsen, Aalborg Bibliotekerne, torben.jakobsen@aalborg.dk, telefonnummer 99314374

Tine Eggertsen, Aalborg Bibliotekerne, tine.eggertsen@aalborg.dk, telefonnummer 99314356

Marianne Agger, Aalborg Bibliotekerne, marianne.agger@aalborg.dk, telefonnummer 99314340

Baggrund for konceptet

"Litteraturen i Bevægelse" udspringer oprindeligt af ønsket om at udnytte erfaringerne fra "Hold Hjernen Frisk"-projektet i en mere praksis- og biblioteksnær, litterær sammenhæng. Læs mere om "Hold hjernen Frisk" hos Slots- og Kulturstyrelsen her

Lignende koncepter fra andre biblioteker

Forfattervandring (Randers Bibliotek)

Tre forfattere befandt sig tre forskellige steder i byen, og deltagerne gik ad planlagt rute til de tre destinationer, hvor oplæsning fandt sted. Arrangementet fandt sted i ”Coronaperioden” og erstattede de traditionelle forfatterforedrag.

Gå en bog (Horsens Bibliotek)

På en planlagt gåtur er indlagt litterære pauser, hvor formidlere præsenterer bøger med et fælles tema.

Gående booktalk: Littera(gå)tur (Brønderslev Bibliotek)

Gåtur i byen med stop ved udvalgte steder/bygninger, hvor der anbefales relevante titler (krimi ved kirkegård etc.).

LitteraGÅtur/bookwalk (Næstved Bibliotek)

Deltagerne har på forhånd læst en udvalgt roman og på en vandretur diskuteres udleverede spørgsmål to og to.

Litterære vandringer (Glostrup Biblioteker)

En gåtur i byens grønne områder, hvor formidleren læser op af litteratur med et aktuelt/tidsrelevant emne.

NaTUR - ud i naturen og ind i litteraturen (Herning Bibliotekerne)

NaTUR knytter fag- og skønlitteratur til et lokalforankret sted. Deltagerne præsenteres for den særlige hedenatur og noget af den litteratur, der skrevet i eller omhandler området.

Natur- og litteraturtræning (Randers Bibliotek)

Kombination af motion og træning i naturen og formidling/oplæsning af både fag- og skønlitteratur.

Tænkepause & traveture (Randers Bibliotek)

Over 12 uger læses 6 Tænkepauser og på en planlagt vandretur diskuteres emnet. Dels i fællesskab, dels to og to.