Menu

Lydret, lix og let – en guide

Synes du også det kan være svært at finde rundt i lix- og let-tal? I guiden her bliver du klædt på til nemt at kunne finde bøger med den helt rigtige sværhedsgrad til netop dit barn.

Artiklen er skrevet af bibliotekar og cand. mag. Jeanette Becker
Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne

På børnebibliotekerne landet over tager vi i vores formidling altid udgangspunkt i, hvad barnet interesserer sig for eller gerne vil læse om. Det handler altså mere om lystlæsning og indhold end om lix- og let-tal.

Sværhedsgraden er dog også vigtig, når det drejer sig om læseglæde. Bogen må endelig ikke være for svær. Ideelt set skal barnet kunne læse 90-95 % af tekstens ord.

Lix- og let-tal fortæller noget om, hvor svær en tekst er at læse, og tallene bruges til letlæsningsbøger. Mange forlag bruger ét af tallene, og nogle bruger begge. Tallene kan ses enten forrest eller bagest i bogen. Nogle forlag vælger dog ikke at anføre hverken lix- eller let-tal.

Lydrette bøger er beregnet til absolutte begynderlæsere. Bøgerne er skrevet med lydrette ord i et enkelt sprog med mange gentagelser.

På bibliotekerne får vi jævnligt spørgsmål om lydrette bøger, om bøger med et bestemt lix- eller let-tal, og om hvordan bibliotekets lette bøger for børn er opdelt.

  • Hvad betyder lix- og let-tal?
  • Hvad er lydrette ord?
  • Hvordan finder man ud af, om bogens sværhedsgrad passer til læseren?
  • Hvad er knytnæve-reglen?

Få svarene her.

Lix-tal

Lix står for læsbarhedsindex. Det laveste lix-tal er 3. Lix-tallet udregnes ud fra:
• Antal ord
• Antal hele sætninger
• Antal lange ord med over 7 bogstaver

En bog med mange ord, lange sætninger og mange lange ord vil derfor have et højt lix-tal. Lix-tallet tager ikke hensyn til billedstøtte, eller hvor mange gange det samme ord bliver gentaget. Lix-tallet er ikke optimalt og nuanceret nok under lix 10. Det vil derfor være bedst at rette sig efter let-tal ved de allerletteste bøger.

Let-tal

Let-tal står for læseegnethedstal. Det laveste let-tal er 4 og det højeste er 21.

Let-tallet udregnes ud fra:
• Antal ord
• Antal lange ord med over 6 bogstaver
• Antal ord i den længste sætning
• Syntaktiske træk (sætningsopbygning, negationer, forkortelser, førnutid, førdatid m.m.)
• Antal sider
• Billedstøtte
• Ordgentagelser

Let-tallet er særligt velegnet til de letteste bøger. Det er faktisk opfundet, fordi lix-tallet ikke er godt nok i forhold til de allerletteste bøger. To bøger med samme lix-tal kan f.eks. godt have to forskellige let-tal, fordi let-tallet tager mere hensyn til ordgentagelser, billedstøtte m.m.

Ifølge læsekonsulent Lis Pøhler, der har udviklet let-tallet, kan det kun anvendes til de letteste bøger. Samtidig er lix-tallet mest retvisende og nuanceret i forhold til længere tekster. Derfor er det bedre at bruge lix-tallet fra omtrent midten af 2. klasse. Lis Pøhler siger: hvis lix-tallet er under 10 – brug let-tallet. Hvis let-tallet er over 17 – brug lix-tallet.

Sådan finder du bøger med de rette tal

Det kan være svært at gennemskue, hvordan man kan finde de rette bøger. Spørg din bibliotekar, hvordan letlæsningsbøgerne er inddelt på dit bibliotek. Hvis du har mod på det, kan du også søge titler frem på dit biblioteks hjemmeside eller bibliotek.dk.

Man søger på lix-tal ved hjælp af søgekoden Lix. Ved søgning på lix-tal under 10 sættes et nul foran lix-tallet. Eksempler på søgninger:

Lix-tal 4 søges på denne måde: Lix=04

Lix-tal 12 søges på denne måde: Lix=12

Man søger på let-tal ved hjælp af søgekoden Let. Ved søgning på let-tal under 10 sættes et nul foran let-tallet. Eksempler:

Let-tal 4 søges på denne måde: Let=04

Let-tal 12 søges på denne måde: Let=12

Lydret

Lydrette bøger henvender sig til de absolutte begynderlæsere i 0.- og 1. klasse. Der udgives mange letlæsningsbøger for børn, hvor teksten består af lydrette ord, og der findes mange forskellige lydrette serier.

I et lydret ord kan hvert bogstavs lyd høres. Eksempler: kanin, sol, lama, ananas, kål, bikini, lyn, foto.

Et ikke-lydret ord kan have stumme bogstaver, dobbeltkonsonanter eller såkaldte korte vokaler. Eksempler: ost, luk, bedst, huller, sidde, mand, de, binde.

De forskellige forlags lydrette bøger kan være inddelt i flere niveauer – f.eks. lydret 0, 1 og 2 eller lydret a, b og c. Disse niveauer er dannet efter antal bogstaver og stavelser i ordene samt det totale antal ord i bogen.

5 finger-reglen

Det er vigtigt at huske, at lix- og let-tal altid kun er vejledende i forhold til en bogs sværhedsgrad. For at sikre, at et barn forstår teksten, er det en god idé at tale om indholdet og få barnet til at genfortælle handlingen.
En anden mulighed er at bruge ’5-finger-reglen’ eller ’Knytnævereglen’:

  • Slå op på en tilfældig side i bogen.
  • Lad barnet læse siden og bøje en finger for hvert ord, det ikke kan læse.
  • Hvis alle håndens fem fingre er bøjet samen til en knytnæve, når hele siden er læst, er bogen for svær, og bogen kan ”bokses væk” med knytnæven.
  • Hvis to-tre fingre er bøjet sammen, er bogen lige tilpas i sværhedsgraden.

Lad barnet læse bøger med et indhold, som det interesserer sig for. Giv gerne barnet flere bøger at vælge imellem, så det får indflydelse på valget af bøger.

5 finger-reglen plakat i A4 (PDF til print)

Fortsæt med at læse højt

I lydrette bøger og bøger med lave let- og lixtal er historierne skrevet for at være læsbare, og handlingen er ikke altid lige spændende. Hold derfor fast i højtlæsning af gode historier. Børn helt op til 10-12 år vil elske at få læst højt, og det er hyggeligt med højtlæsning for hele familien. Højtlæsning fremmer den sproglige udvikling og glæden ved at læse selv, og giver mulighed for nærvær og gode samtaler.