Menu

Målgrupper

Guidet fælleslæsning kan med fordel tilrettelægges som et forløb for specifikke målgrupper. I det følgende kan få viden om udvælgelse af målgrupper og hente erfaringer fra læseguides og deltagere i et forløb med Guidet fælleslæsning tilrettelagt til målgruppen 'Unge i udsatte positioner'.

Deltagere:
Voksne

Målgrupper


Alle kan deltage i Guidet Fælleslæsning, men du skal være opmærksom på, at læsegruppe ikke har en skæv social dynamik. Fx kan mennesker med nedsatte kognitive egenskaber (fx demensramte eller udviklingshæmmede) føle sig utrygge i en gruppe, hvor samtalen foregår på et abstrakt plan.

Du kan forebygge dette på flere måder:

 • Beskriv din læsegruppe på en måde, så det er tydeligt, hvad deltagerne kan forvente.
 • Hvis læsegruppen er for en særlig målgruppe (fx unge med autisme eller ptsd-ramte veteraner), kan du inddrage en ressourceperson med indgående kendskab til målgruppen (fx en kontaktperson eller interesseorganisation) i din planlægning.
 • Hvis deltagerne i din læsegruppe bliver rekrutteret af tredjepart (fx af kommunens hjemmehjælpere), kan du på forhånd afklare med tredjepart, hvad deltagelse i læsegruppen kræver af borgeren.

Eksempler på målgrupper


Alle kan deltage i en læsegruppe, men nogle borgere kan foretrække eller have fordel af at deltage i en læsegruppe særligt tilrettelagt for deres målgruppe, fx:

 • Unge i udsatte positioner
 • Personer med demens
 • Veteraner med PTSD
 • Borgere med autisme


Du kan også planlægge en målgruppe for borgere, som du antager har et særligt fællesskab, fx:

 • Ensomme ældre
 • Mænd over 70
 • Kvinder med indvandrerbaggrund
 • Kvinder på barsel
 • Stressramte

Det kan være rigtig sjovt og givende at have en læsegruppe for en særlig målgruppe, men man skal ikke være bange for sammensatte grupper. Diversitet i læsegruppen skaber en skøn udveksling af uens erfaringer og perspektiver på livet.

Kan man gøre noget galt? Erfaringer fra to læseguides.

Bekymrer du dig om at deltagere i gruppen får det mentalt dårligt undervejs? Og spekulerer du på, om du kan vælge en "forkert" tekst til sårbare grupper? I videoen får du personlige erfaringer fra to bibliotekarer, der har arbejdet med Guidet Fælleslæsning for grupper i sårbare eller udsatte positioner.

Medvirkende: Erling Lykke, bibliotekar, Aalborg Bibliotekerne Tina Daugaard, bibliotekar, Herning Bibliotekerne

Produceret: 2022 Varighed: 4 min

Ved at klikke på videoen accepterer du YouTubes vilkår for brug

Hvordan oplever unge i udsatte positioner Guidet fælleslæsning?

Unge i udsatte positioner er et eksempel på en målgruppe, som der har været særligt udvalgt til forløb i Guidet fælleslæsning. De unge, der har gået på Kulturvitaminer i foråret 2021, fortæller i videoen om deres oplevelser med guidet fælleslæsning, hvordan det foregår og hvad de får ud af at deltage.

To medarbejdere, der arbejder med denne unge målgruppe i henholdsvis Aalborg og Herning fortæller, hvorfor de henviser borgere til Kultur på recept forløb.

To bibliotekarer fortæller om deres arbejde med Guidet fælleslæsning og om hvordan bibliotekerne rekrutterer unge i udsatte positioner i samarbejde med lokale forvaltninger og foreninger.

Medvirkende: Siv, Nanna, Marco og Oliver, unge fra Kulturvitaminer i Aalborg Astrid Bendtsen, Beskæftigelseskonsulent, Uddannelseshuset Jobcenter, Aalborg Kommune Michelle Marie Johnsen, Kulturkonsulent, Herning Kommune Tina Daugaard, bibliotekar, Herning Bibliotekerne Vita Andersen, bibliotekar, Aalborg Bibliotekerne

Produceret: 2021 Varighed: 22 min

Ved at klikke på videoen accepterer du YouTubes vilkår for brug

Unge i udsatte positioner og kulturens potentialer i ungdomslivet

Anne Mette W. Nielsen fra Center for Ungeforskning (CeFU) Oplæg om unges trivsel og om hvordan kunst og kultur kan spille en særlig positiv rolle for unges mentale sundhed. Produceret: 2021 Varighed: 31 min.

Ved at klikke på videoen accepterer du YouTubes vilkår for brug

Fra deltager til læseguide

Antropolog Charlotte Ettrup Christiansen Om forskningsprojektet "Fra deltager til læseguide". Teorien omkring termen psykisk sårbarhed præsenteres og om det beskrives hvordan unge finder et frirum i læsegrupper. Produceret: 2021 Varighed: 13 min + 14 min

Ved at klikke på videoen accepterer du YouTubes vilkår for brug

Ved at klikke på videoen accepterer du YouTubes vilkår for brug