Menu

Musik og sang som aktivitet med dagplejen

Kort beskrivelse af aktiviteten

Med udgangspunkt i et tema synges en række sange med børnene. Nogle steder er der pakket en kuffert med bamser eller andre effekter til anledningen. Børnene synger sammen med biblioteksformidleren og/eller en musikpædagog hentet ind til lejligheden. Måske læses der en historie, før sangen begynder. Undervejs kan der kobles fagter, musik eller dans på sangen. Efterfølgende er der gerne mulighed for at spise og lege på biblioteket, evt. mens dagplejerne kan tale med biblioteksformidleren om læsning og bøger.

Hent inspiration på sangglad.dk: sangglad.dk/syng-sammen og sangglad.dk/smaa-synger-sammen

Se også bøgerne Sangkuffert: Hæklerier til børnesange (2021) af Pia Iskov Meulengracht og Hækl til Sang og Leg - Fyld sangkufferten med figurer fra kendte børnesange (2021) af Lena Printz & Louise Flemmer.

Sangkuffert - hæklerier til børnesange Hækl til sang og leg

Færdigudviklede kufferter kan også findes på sprogogleg.dk, hvis man ikke allerede har nogen i samlingen.

Aldersgruppe:
0-3 år

Deltagere:
3-6 dagplejere

Varighed:
1 time

Kom i gang

Sådan forberedes og gennemføres aktiviteten

Forberedelse

 • Datoer og evt. tema fastlægges.
 • Lokale bookes.
 • Invitationer sendes ud til de relevante dagplejegrupper.
 • Sange og evt. aktiviteter planlægges og øves.
 • Evt. kuffert med bamser eller andre effekter pakkes.

Afvikling på dagen

 • Rummet klargøres.
 • Evt. lydudstyr rigges til (kun nødvendigt ved meget store grupper).
 • Evt. instrumenter og rekvisitter findes frem.
 • Der læses, synges og danses.
 • Evt. hjælp til at finde bøger, få historie til madpakken eller lign.

Det skal I bruge for selv at komme i gang

 • Medarbejder der kan synge og har lyst til det!
 • Evt. temakufferter med sange og bamser (man kan evt. hækle eller sy selv).
 • Evt. sæbebobler og musikinstrumenter – guitar, rasleæg eller lign. rytmeinstrumenter.
 • Evt. materiale til at give med hjem til forældre/dagpleje, fx badges og en folder

Evt. udfordringer

Værten skal være glad for og god til at synge. Ellers bliver det IKKE godt! Det skal være lysten, der driver værket. Det er en fordel - men ikke et krav - at man kan spille på et instrument.

Baggrund for konceptet

Formål med aktiviteten

At skærpe børnenes opmærksomhed på sprogets form, lyd og rytme, at udbrede kendskabet til børnesangskatten og være sammen om sangen. Sangen kan kombineres med dans, fagter og konkreter. Derved kan også balancesans, muskel-ledsans og berøringssans styrkes.

Beskrevet af

Brønderslev, Taastrup, Hedehusene, Hjørring, Tønder, Faaborg-Midtfyn og Sønderborg biblioteker

Indsamlet som en del af projektet Dagplejernes Bibliotek v. Viborg Bibliotekerne, støttet af Slots- og Kulturstyrelsen.