Menu

Netværk for familier med ordblinde børn

Gentofte Bibliotekerne har inviteret til en række af arrangementer omkring ordblindhed med fælles oplevelser for børn og forældre og mulighed for at danne netværk mellem familierne. Her gives eksempler på 4 arrangementer med fokus på viden og motivation henvendt til familier med børn i folkeskolen. Arrangementerne planlægges og afholdes i samarbejde med lærere fra elevernes ordblindeundervisning. Kontakt skoleforvaltningen eller brug dit netværk af lærere fra andet samarbejde og præsenter ideen.

Aldersgruppe:
4-6. klasse, 7-9. klasse

Deltagere:
Børn og unge samt forældre

Varighed:
2 timer

Ekspertpanel - fra elev til elev

Aldersgruppe: 4-6. klasse, 7-9. klasse

At høre andre børn og unge fortælle om deres hverdag med ordblindhed er ofte den bedste motivation og inspiration for både børn og deres forældre. Gennem samarbejde med undervisere fra specialundervisningen sammensætter vi et panel af 5-6 lokale elever fra 4.- 9. klasse. Paneldebatten foregår som et interview af de enkelte deltagere, med spørgsmål de har forberedt sig på. Herefter kan der stilles spørgsmål fra salen. Både interview og debat varetages af elevernes kendte undervisere fra specialområdet. Desuden inviteres en ung lokal ordblind, der fortæller om, hvordan ordblindhed er en del af deres ungdomsliv.

17:30 - 18:15 Fagligt oplæg
Vi får besøg af Alberte Hartmann Misser der går i 3. G på Køge Gymnasium. Alberte blev konstateret ordblind i 3. klasse og har været åben om det lige siden. Trods hendes ordblindhed elsker Alberte at fordybe sig i litteratur og sprog. Hun er glad for at skrive og være kreativ og vandt i 2022 en essaykonkurrence med: ”Mine or danser tit for mig”.

18:15 - 18:45 Fællesspisning
Familierne samles omkring bordene med mulighed for at danne netværk

18:45 - 19:45 Panel og snak ved bordene
Ekspertpanel af elever fra 5. -9. klasse fra Gentoftes folkeskoler interviewes og fortæller om deres oplevelser med ordblindhed i folkeskolen og deres erfaringer med IT.

19.45 Farvel og tak - og på gensyn
Her nævnes dato og indhold for næste invitation.

Folkeskolen - og hvad så?

Aldersgruppe: 7-9. klasse

Dette program, med fokus på uddannelsesmuligheder efter folkeskolen, henvender sig til familier med elever i udskolingen. Der er mange regler og mange valg at træffe for de unge og familierne, så aftenens program har også fokus på at motivere og give inspiration via lokale unges erfaringer fra ungdomsuddannelser.

17.30 - 18.15 Fagligt oplæg med fokus på uddannelsesmuligheder efter folkeskolen
Start med ½ times fagligt oplæg i salen for både børn og voksne med fokus på uddannelsesmuligheder efter folkeskolen herunder gennemgang af lovgivning på området.

18:15 - 18:45 Pause og Fællesspisning
Vi byder på mad og snak omkring bordene med udgangspunkt i egne erfaringer og aftenens oplæg.

18:45 - 19:45 Oplæg og paneldebat
SPS Vejleder fortæller om vejlederens rolle og erfaring med ordblinde elever på gymnasiet. Interview og paneldebat med unge der fortæller om, hvordan det er at være ordblind og studerende på en ungdomsuddannelse samt elever fra 9. klasse der fortæller om deres overvejelser om, hvad der skal ske efter folkeskolen. Herefter svarer de unge i panelet samt de 2 vejledere på spørgsmål fra salen.

19.45 Farvel og tak – og på gensyn
Her nævnes dato og indhold for næste invitation

Leg med IT

Aldersgruppe: 4-6. klasse, 7-9. klasse

Selvom bogstaverne kan drille, kan man sagtens være en dygtig formidler. Elever inviteres fra både indskoling, mellemtrin og udskoling da familierne kan være med på alle niveauer. Eleverne skal medbringe computer med hjælpeprogrammer fuldt opladet.

17:30 - 18:15 Fagligt oplæg med fokus på kreativ formidling
Rikke Falkenberg Kofoed fra Leg med IT viser AppWriters funktioner og andre værktøjer der kan skabe motivation og arbejdsglæde. Elever og forældre arbejder sammen om billeder, lyd, video og tekst med Book Creator og Thinklink, et kreativt værktøj der kan bruges til alt fra matematikopgaver til seje escape rooms, Book Bento og Pixton.

18:15 - 18:45 Fællesspisning
Familierne samles omkring bordene med mulighed for at danne netværk.

18:45 - 19:45 Kreativ formidling
Elever og forældre arbejder videre med kreativ formidling.

19.45 Farvel og tak – og på gensyn
Her nævnes dato og indhold for næste invitation

Motivation, selvtillid og læring

Aldersgruppe: 4-6. klasse, 7-9. klasse

Familienetværket inviterer til en hel særlig aften for hele familien med True North der har fokus på positiv psykologi, og hvert år afholder mange camps for børn og unge.

17:30 - 18:30 Lege og øvelser
Vi leger sjove lege og spændende øvelser med fokus på personlige styrker og mål.

18:30 – 19.00 Pause og Fællesspisning
Familierne samles omkring bordene med mulighed for at danne netværk.

19:00 - 19:45 Lege og øvelser
Sammen med True North leger vi videre og bliver klogere på os selv og vores styrker.

19.45 Farvel og tak – og på gensyn
Her nævnes dato og indhold for næste invitation.

Samarbejdspartnere

Indtænk lokale samarbejdspartnere. Kontakt skoleforvaltningen og præsenter ideen om samarbejde med kommunens undervisere på ordblindeområdet. Debat og spørgsmål på arrangementerne faciliteres af de deltagende undervisere for at opnå sammenhæng med specialundervisning og information til familierne. Kommunens læsevejledere sender invitation til familier med ordblinde elever på mellemtrin og udskoling via skolernes intranet. Biblioteket sørger for koordinering af arrangementerne der afholdes på biblioteket. Biblioteket er dermed vært for programmet og styrker biblioteket som neutral ramme for familienetværket. Biblioteket afholder udgifter til arrangementerne men specialunderviserne deltager i planlægning og afholdelse af arrangementerne som en del af deres arbejdstid.

I Gentofte har de samarbejdet med:
• Undervisere Kompetencecenter Dyslexia (Gentofte kommunes specialundervisning på ordblindeområdet)
• Marie Wolter Bertelsen, VUC Roskildes ordblindeafdeling
• Ann Schwander, Underviser og SPS-vejleder på Unord Lyngby handelsskole
• Elever fra lokale gymnasier og andre ungdomsuddannelser og elever på mellemtrin og udskoling
• Camp True North - Selvudvikling for unge
• Rikke Falkenberg Kofoed fra Leg med IT

Har du spørgsmål til arrangementerne er du velkommen til at kontakte bibliotekar Marianne Skou, Gentofte Hovedbibliotek, tlf: 3022 7361, email: msch@gentofte.dk