Menu

Om Guidet Fælleslæsning

Læs her om metoden Guidet fælleslæsning, udbyttet for deltagerne, hvad det vil sige at være læseguide, gode råd til opstart af nye læsegrupper samt rapporter og biblioteksstrategiske perspektiver på Guidet fælleslæsning som læseindsats.

Hvad er Guidet Fælleslæsning?

Guidet Fælleslæsning er en måde at møde og tale om skønlitteratur, hvor litteraturen opleves i fællesskab. Guidet Fælleslæsning styres altid af en læseguide, som medbringer litteratur (fx en novelle og et digt) til læsegruppen. Læseguiden deler teksterne rundt og læser dem højt for deltagerne med indlagte pauser. Deltagerne vælger selv, om de vil læse med i teksten eller blot lytter til oplæsningen. Der er ingen forberedelse for deltagerne.

Når læseguiden holder pause i oplæsningen, taler gruppen sammen om litteraturen og de tanker og associationer, den vækker. Læseguiden faciliterer samtalen med fokus på oplevelsen af litteraturen: Hvad har den at sige os? Hvilke tanker sætter den i gang? Oplever vi den forskelligt?

Hvad er en læsegruppe?

En læsegruppe sidder ved et bord

Guidet Fælleslæsning foregår oftest som et forløb, hvor deltagerne mødes en gang om i ugen henover en periode. Forløbet kan dog varieres efter behov. Det klassiske forløb er, at en gruppe på 10-12 deltagere mødes en gang om ugen i 8 uger. Et læsegruppemøde varer normalt 1½-2 timer.

En læsegruppe kan imidlertid tilpasses lokale rammer efter behov. Formatet på læsegruppen stiller forskellige krav til læseguidens forberedelse og rolle under selve læsningen.

 • Periode: En læsegruppe kan både foregå over kortere tid (fx 4 uger) eller længere tid (fx fast en gang om ugen året rundt).
 • Længde: Det enkelte møde kan vare ganske kort (fx 10 min. som indledning til et møde) eller længere tid (så længe deltagerne orker).
 • Deltagere: Antallet af deltagere kan variere fra kun 1 deltager (fx et hjemmesøg hos en borger) til mere end 70 deltagere (fx et indslag på en konference).
  En læsegruppe kan bestå af en fast gruppe, som mødes hver uge, og den kan afvikles som en åben gruppe, hvor der undervejs er udskiftning i deltagere (fx som en åben læsegruppe på biblioteket).
  Man bør altid regne med sygdom og frafald undervejs, så hvis man ønsker et fremmøde på 7-8 personer pr. gang, skal man sigte mod at have 12 pladser i gruppen.
 • Sted: Læsegruppen kan foregå det samme sted hver uge (fx på biblioteket), skifte sted fra gang til gang (fx som et indslag under gåture i skoven) eller foregå online (fx via Teams eller Zoom).
 • Tekstvalg: En læsegruppe læser typisk en novelle og et digt, men det kan sagtens varieres.
  Læseguiden kan vælge kun at have én tekst med, læsegruppen kan dedikeres til læsning af en hel roman, eller læseguiden kan vælge at læse uddrag af romaner eller andre større tekster.

Guidet Fælleslæsning er ikke

 • Terapi, undervisning eller sagsbehandling.
 • En konkurrence om at være klogest på litteratur eller forfatterens hensigter.
 • En aktivitet, som kræver særlige forudsætninger. Alle kan være med.

Deltagernes udbytte

Sundhedsfagligt

Guidet Fælleslæsning har en signifikant positiv effekt på stress, angst og depression. Deltagelse modvirker også ensomhed.

De sundhedsfremmende effekter af Guidet Fælleslæsning er påvist i flere studier, bl.a. af Aarhus Universitetshospital i projektet Tid til Læsning samt i antologien ”Reading and mental health”, som samler kvalitative og kvantitative erfaringer med Guidet Fælleslæsning på tværs af en lang række forskellige indsatser.

Socialt

Deltagerne knytter ofte relationer til hinanden, som rækker ud over læsegruppen.
De oplever et inklusivt fællesskab, hvor de bliver accepteret, som dem de er.
Deltagerne oplever også, at de i fællesskab kan åbne og forstå litteraturen på et dybere plan, end de er i stand til alene.

Kulturelt

Deltagerne bliver introduceret til en variation af skønlitteratur, som ofte udvider deres forståelse af skønlitteratur.
De oplever, at de kan forstå og opleve skønlitteratur, som de ikke før har bundet an med.

At være læseguide

Billede af en læseguide

Læseguidens udbytte

Det er utroligt givende at være læseguide. Du møder mennesket bag facaden, oplever perspektivrige og stimulerende samtaler og bliver dygtigere til at læse og forstå skønlitteratur.

Læseguidens rolle

Det er læseguidens ansvar og primære rolle at skabe et kravløst rum, som er trygt for alle. Et rum, hvor deltagelse ikke kræver særlige forudsætninger (fx kendskab til litteraturhistorie eller litteraturanalyse); hvor alle bidrag i samtalen er lige velkomne; hvor deltagerne føler sig trygge til at dele private refleksioner, erfaringer eller minder; og hvor deltagerne har lige adgang (fx ved at være opmærksom på handicap som nedsat hørelse eller behov for kørestol).

Læring og praksis

Guidet Fælleslæsning er en metode, som man bliver dygtigere til, jo mere man praktiserer den. I starten kan den kræve overvindelse, så det glæder om at komme i gang så hurtigt som muligt efter afsluttet uddannelse. Langt de fleste læseguider oplever, at de bliver dygtigere, jo mere erfaring de får.

Fokuspunkter for læseguiden

Rummet

Sørg for at stedet fungerer til formålet: Føler deltagerne sig trygge? Er stedet velegnet til private samtaler? Er der mange forstyrrelser som støj eller virvar? Er akustikken velegnet osv.

Rammesætningen

Skab et hyggeligt rum, kun fantasien sætter grænser: Hav kaffe, te og vand parat, gerne lidt sødt at spise (slik eller frugt), overvej levende lys eller anden stemningsfuld lyssætning.
Musik, tæpper, hjemmebragte genstande osv. er alle medvirkende til at skabe et rum, hvor deltagerne føler sig velkomne.

Mødet med deltagerne

Det gør en stor forskel, hvis du kan huske deltagernes navne.
Mød dem altid med øjenkontakt.
Prøv at huske de oplysninger, de deler med dig.
Vær interesseret, men professionel.

Læseguiden er IKKE sagsbehandler eller psykoterapeut. Det er læseguidens rolle at skabe et trygt rum, men aldrig at løse problemer for deltagerne.

Introduktion til første møde i en ny læsegruppe - en skitse

 1. Præsentér dig selv med navn og som gruppens ”læseguide”. Hvad er din baggrund? Vigtigt at pointere, at du ikke er ”ekspert”.
 2. Fortæl gruppen, at du er læseguiden i hele forløbet.
 3. Fortæl lidt om lokalet, hvor der er toiletter, om I holder pauser osv.
 4. Fortæl ganske kort om metoden ”guidet fælleslæsning” og din rolle som læseguide, at du vælger teksten, læser op og guider samtalen.
 5. Fortæl at teksten læses op i mindre bidder. Efter hver bid gøres ophold og I taler om det læste. Teksten danner afsæt for samtalen i gruppen.
 6. Gør opmærksom på, at du med vilje godt kan finde på at lade der være stille indimellem. På den måde får alle tid til at reflektere over det læste.
 7. Fortæl hvilken type tekster I læser (fx en novelle og et digt)
 8. Fortæl at ingen er forpligtet til at sige noget. Det er ok blot at lytte.
 9. Fortæl at man som deltager IKKE behøver at være vant til at læse eller have nogle særlige forkundskaber. Guidet fælleslæsning er IKKE litteraturanalyse som i skolen. Man kan ikke sige noget ”forkert”.
 10. Teksterne udleveres i kopi, så man kan følge med, hvis man har lyst. Teksterne indsamles efter brug.
 11. Fortæl at det er et fortroligt rum. Der bliver ikke ført referat.
 12. Fortæl evt. om hvordan man melder afbud eller andet praktisk info.

Læsning og forberedelse

 • Læseguiden medbringer altid kopier af teksterne til alle deltagere.
  Læseguiden forbereder sig hjemmefra på oplæsning, pauser og oplagte spørgsmål, som kan sætte en samtale i gang.
 • Læseguiden faciliterer samtalen mellem deltagerne og deltager selv aktivt i samtalen med opmærksomhed på, at der er forskel på læseguidens og deltagernes roller.

Biblioteksstrategiske perspektiver

Bibliotekets udbytte

Arbejdet med Guidet Fælleslæsning medfører en række strategiske og faglige muligheder for biblioteket:

 • Biblioteket kan nå nye målgrupper
 • Biblioteket kan udføre en sundhedsfaglig indsats for borgere i udsatte livssituationer
 • Biblioteket kan synliggøre og demonstrere, at kultur bidrager til et stærkere samfund
 • Biblioteket kan synliggøre og demonstrere, at kulturindsatser bidrager til et mere sammenhængende, samarbejdende og menneskeligt lokalsamfund

Understøt dine medarbejdere

 • Guidet Fælleslæsning er en metode, som man bliver dygtigere til, jo mere man praktiserer den.
  Læseguider bliver dygtigere og mere motiveret, når de kan sparre med hinanden. sparrer meget med hinanden om tekster og faglige udfordringer. Der er mange gevinster ved at have flere læseguider på biblioteket og ved at udnytte de faglige ressourcer i Netværk for Læseguider.
 • Skab klare rammer for arbejdet med Guidet Fælleslæsning.
  Arbejdet som læseguide kan kræve, at medarbejderen skal indtage roller, de ikke har prøvet før, fx projektledelse, opsøgende kontakt, relationsarbejde, præsentation og frivilligleder.
  Hjælp medarbejderen med at finde tid og ressourcer til arbejdet.

Mere viden om guidet fælleslæsning

En guide til guidet fælleslæsning fra Aalborg Bibliotekerne

Aalborg Bibliotekernes udgave af guidet fælleslæsning, som leveres til Kulturvitaminer udbudt af Center for Mental Sundhed. Tilbuddet henvender sig til unge og voksne med stress, angst eller depression, men som er på vej ud på arbejdsmarkedet igen.

Læseguide og bibliotekar Erling Lykke beskriver konceptet, rummet der er specielt indrettet til guidet fælleslæsning og værtskabet overfor borgere i sårbare positioner.
Vi ser en guidet fælleslæsning med bibliotekarkollegaer og deres reaktioner på og tanker om oplevelsen.

Medvirkende: Erling Lykke og en gruppe kollegaer

Produceret: 2018

Varighed: 14 minutter

Guidet fælleslæsning med Læseforeningen

Klip fra en guidet fælleslæsning med unge psykisk handicappede fra Glad Fagskole med Læseforeningens læseguide, Maria.

Maria fortæller om tekstvalget og om hvordan hun får snakken i gang.

Medvirkende: elever fra Glad Fagskole, læseguiden Maria

Produceret: 2019

Varighed: 3 min

Fælleslæsning styrker mental sundhed

Læseforeningen deltog i 2017 i projektet ”Tid til læsning” for voksne i sårbare positioner.

Klip fra guidet fælleslæsning, hvor de deltagende fortæller om deres oplevelser med konceptet. Videnspersoner præsenterer kort resultaterne af følgeforskningen.

Medvirkende: Psykolog og følgeforsker på projektet, Nicolai Ladegaard, Aarhus Universitet

Andreas Roepstorff, forsker v. Aarhus Universitet

Marianne Toppenberg, leder af Sundhedscenter Viborg

Læseguide: Line Gry Christensen, Leder af Læseforeningen: Mette Steenberg

Produceret: 2017

Varighed: 7 min

Projekt "Tid til læsning" 2016 - 2020. Rapport

Med støtte fra Slots- og kulturstyrelsen samt Trygfonden