Menu

Praksisguide for biblioteksprofessionelle

Bibliotekernes Sprogspor har udgivet en praksisguide skrevet af sprogforsker Torkil Østerbye og programkoordinator for Sprogsporet Rikke Østergaard Hansen på baggrund af 5 års samarbejde omkring kompetenceudvikling for biblioteksprofessionelle.

Vi giver jer noget at tale om! er rettet mod både den erfarne børnebibliotekar og den nyansatte i biblioteksvæsenet, som måske med en helt anden faglig baggrund skal varetage arbejdet med at vælge og udvikle bibliotekets tilbud for de mindste børn og samarbejde med forældre, dagtilbud og andre om børnenes læsekultur og sproglige udvikling. Emnerne er biblioteket som læringsrum og samarbejdspartner, barnets sproglige udvikling og literacy i et mediebårent samfund.

Praksisguiden giver en god indføring i området og jeg kan godt lide, at den kombinerer teori/viden/undersøgelser med praksiseksempler. Den kunne jeg godt ha’ brugt, da jeg for godt 4 år siden blev ansat i Roskilde og blev ansvarlig for førskole-området, som var et ganske nyt område for mig.

Børnebibliotekar Karen Agergaard, Roskilde Bibliotekerne (2022)

Lektor Torkil Østerbye er tilknyttet Program for sprog og literacy ved Forskningscenter for pædagogik og dannelse, VIA University College Aarhus. Torkil Østerbye har gennem 5 år forestået den eksterne undervisning på Sprogsporets årlige forløb for kompetenceudvikling. Rikke Østergaard Hansen er børnebibliotekar ved Herning Bibliotekerne med en efteruddannelse som sprogvejleder og desuden programkoordinator for Bibliotekernes Sprogspor.

Praksisguiden fås ved tilmelding til det årlige kompetenceudviklingsforløb eller ved henvendelse til kontakt@sprogsporet.dk. Prisen er 20,- kr. ex. moms og fragt.

Vi giver jer noget at tale om!

Vi giver jer noget at tale om! kan desuden hentes gratis lige her i en digital version.

Vi giver jer noget at tale om! : Guide for biblioteksprofessionelle til understøttelse af sproglig udvikling (PDF)