Menu

Samarbejdspartnere med viden om unge i udsatte positioner

Arrangerer I Guidet fælleslæsning til unge i udsatte positioner og mangler I mere viden om målgruppen? Herunder finder i en liste med mulige samarbejdspartnere, der har særlig viden om unge.

Antal:
Unge

Herunder finder du en oversigt over forslag til potentielle samarbejdspartnere, du kan overveje at kontakte med henblik på at nå ud til målgruppen "unge i udsatte positioner". Vær opmærksom på at der findes en række lokale foreninger, projekter og indsatser både kommunalt og regionalt, som ikke er nævnt.

TIP!

Husk at brug de allerede eksisterende netværk og relevante kontakter, biblioteket har opbygget i andre sammenhænge. Nogle gange er det lettere at "få hul igennem", hvis man har samarbejdet tidligere og kender hinanden.

Gode kontakter fra A-Å

ABC for mental sundhed

ABC for mental sundhed er et landsdækkende partnerskab på tværs af organisationer, kommuner, forskere og foreninger. Formålet er at fremme den mentale sundhed for alle, uanset om man er ung eller gammel, syg eller rask. A = Gør noget aktivt B= Gør noget sammen C= Gør noget meningsfuldt. vimeo.com/425811603 abcmentalsundhed.dk/materialer/film-se-ogsaa-kampagner/

Center for ungdomsforskning

Forskningsinstitution under Institut for Kultur og Læring på Ålborg universitet. Der samarbejdes med organisationer og kommuner omkring forskningsprojekter eller tilpassede kurser og foredrag inden for ungdomsliv, uddannelser og lovgivninger. Kontakt: Anne Mette Winneche Nielsen, amwn@hum.aau.dk www.cefu.dk

Headspace

headspace er et landsdækkende tilbud til børn og unge mellem 12-25 år. headspace er en del af Forenigen Det Sociale Netværk. headspace har centre placeret i en lang række byer i Danmark, hvor det er muligt at møde op og tale med en rådgiver eller møde andre unge. Desuden er det muligt at chatte online. Det er gratis at få hjælp i headspace og man kan som bruger vælge at være anonym. Langt de fleste rådgivere hos headspace er frivillige i alle aldre, de rhar fået undervisning i fx lovgivning og samtaleteknik, inden de møder de unge. www.headspace.dk

Sind

Landsforeningen for psykisk sundhed, de rarbejder for at skabe forståelse og tolerance for mennesker med sindslidelser og deres pårørende. Der er i organisationen etableret flere projekter og grupperinger, særligt målrettet ensomme og psykisk sårbare unge. www.sind.dk

Ventilen

Frivillig social organisation der har til formål at afhjælpe ensomhed blandt unge. Der samarbejdes med interessegrupper og de unge selv om at skabe viden og debat gennem eksempelvis oplæg og workshops. Kontakt: Rillo Snerup Rud, rillo@ventilen.dk www.ventilen.dk