Menu

Sprogfitness

Sprog er noget, vi leger! Vi elsker sprog - at tale, læse, skrive, lytte og selvfølgelig at lege med det.

Hvert år inviteres skolegrupperne i daginstitutionerne, 0. klasserne og indskolingsklasserne til en årlig sprogfitnessdag med folkebiblioteket som bindeled mellem skoler og daginstitutioner. Målet er via samarbejde med relevante fagligheder at igangsætte taktile og kinæstetiske læreprocesser for at skabe interesse og glæde ved sprog og læsning.

Næste Sprogfitness event er d. 3. maj 2024

Aldersgruppe:
3-6 år, 0-3. klasse

Deltagere:
Indskolingsklasser

Ved at klikke på videoen accepterer du YouTubes vilkår for brug

Kom i gang

Vi er mange der leger på selve sprogfitnessdagen, men Sprogfitness kan leges hele året - både på biblioteker, på skoler og i daginstitutionerne.

Alle legene er som altid frit tilgængelige her på siden.

Aalborg Bibliotekerne inviterer landets biblioteker til deltagelse i den årlige sprogfitnessdag, der traditionen tro afholdes hvert år i starten af maj. Har I ikke modtaget invitationen, kontakt Ditte Trudslev/Aalborg Bibliotekerne ditte.trudslev@aalborg.dk

Hvert år udvælger og udvikler Aalborg Bibliotekerne i samarbejde med UCN læreruddannelsen Aalborg, lege til Sprogfitnessdagen.

Forberedelse til Sprogfitnessdagen

 • Find et egnet sted til afholdelse af dagen. Dette kan være på biblioteket, i en park, en hal, sportsplads eller andet.
 • Find personer der kan hjælpe med afholdelsen, det kan være kollegaer, uddannelsesinstitutioner, pensionister eller foreninger.
 • Invitér det antal klasser I har ressourcer og plads til. Forslag til invitation findes under Materialer og grafik.
 • Find årets udvalgte lege under Materialer og grafik. Print vejledninger, ord- og billedkort og tjek om der skal bruges andre materialer, fx risposer eller kegler. Vi anbefaler at ord- og billedkort lamineres for længere holdbarhed.
 • Gør legene klar. Sørg for at der er god plads til at lege på og introducer børnene til legene. Bliver legene for lette eller svære kan de nemt justeres op eller ned.

Sprogfitness hele året

I kan lave Sprogfitness hele året, det kan f.eks. være et fast tilbud I har, eller noget I bruger i forbindelse med et arrangement eller en biblioteksorientering.

De studerende fra læreruddannelsen forklarer legene i små videoerPå billedet er de studerende fra UCN ved at forklare Sprogfitnesslegene. Se små instruktionsvideoer til udvalgte lege under Materialer og grafik.

 • Invitér en gruppe børn på besøg på biblioteket eller besøg skolen.
 • Udvælg den eller de lege I vil lege og sørg for, at der er printet ord- og eller billedkort. Tjek om der evt. skal bruges andre materialer.
 • Find vejledninger, ord- og billedkort under Materialer og grafik.
 • Find personale der kan hjælpe med afholdelsen - involvér også de voksne børnene har med.
 • Gør legene klar. Sørg for at der er god plads til at lege på og introducer børnene til legene. Bliver legene for lette eller svære kan de nemt justeres op eller ned.
 • Vis og forklar børnene, hvordan legene skal leges.

Samarbejde på tværs

Vi opfordrer til at involvere børnenes lærer eller pædagoger - giv dem evt. et praj på forhånd om, at I forventer de hjælper til med afvikling af legene.

Mangler I hænder til afviklingen kan I forsøge at skabe et samarbejde med uddannelsesinstitutioner, foreninger, pensionister og frivillige fra jeres lokalområde. Det er også en oplagt mulighed for at arbejde sammen på tværs af afdelinger på jeres bibliotek f.eks. i forbindelse med afviklingen af sprogfitnessdagen.

Er du forælder?

Pigemed paryk og sæbeboblerSprogfitness for forældre
Flere af sprogfitnesslegene fungerer perfekt derhjemme. Find dem her!

Hvad skal dagtilbuddet?

Sprogfitnessdagen

Aalborg Bibliotekerne inviterer landets biblioteker til deltagelse i den årlige sprogfitnessdag, der traditionen tro afholdes hvert år i starten af maj. Der udvælges og udvikles i samarbejde med UCN læreruddannelsen Aalborg og Aalborg Bibliotekerne lege til Sprogfitnessdagen.

Tjek op med jeres eget lokale bibliotek om de deltager i Sprogfitnessdagen.

Sprogfitness resten af året

I kan lege Sprogfitness hele året - alle legene kan nemlig findes her på siden under Materialer og grafik, hvorfra I kan printe billed- og ordkort. I kan også lave jeres egne og det er ikke et krav til legene, at I skal bruge præcis de ting, der står beskrevet - brug hvad I har til rådighed.

I kan også kontakte jeres lokale bibliotek for at høre, om de vil samarbejde omkring et eller flere forløb.

Hvad skal skolen?

Sprogfitnessdagen

Aalborg Bibliotekerne inviterer landets biblioteker til deltagelse i den årlige sprogfitnessdag, der traditionen tro afholdes hvert år i starten af maj. Der udvælges og udvikles i samarbejde med UCN læreruddannelsen Aalborg og Aalborg Bibliotekerne lege til Sprogfitnessdagen.

Tjek op med jeres eget lokale bibliotek om de deltager i Sprogfitnessdagen.

Sprogfitness resten af året

I kan lege Sprogfitness hele året - alle legene kan nemlig findes her på siden under Materialer og grafik, hvorfra I kan printe billed- og ordkort. I kan også lave jeres egne og det er ikke et krav til legene, at I skal bruge præcis de ting, der står beskrevet - brug hvad I har til rådighed.

Legene kan bruges som et supplement til jeres undervisning i hverdagen, både på tværs af klassetrin og de fag, der undervises i - det kan fx være engelsk eller matematik.

I kan også kontakte jeres lokale bibliotek for at høre, om de vil samarbejde omkring et eller flere forløb.

Materialer og grafik

PR materialer

Sprogfitness logo: I farver | I sort

Beachflag

Sprogfitness badge

Sprogfitness brevpapir

Sprogfitness invitation

Sprogfitness diplom 2024

Find instruktioner og materialer til alle lege ved at klikke her:

Sprogfitness lege

Legene er udviklet af Pædagog- og læreruddannelsen på UCN i Aalborg.

God fornøjelse!

Hvem kan du kontakte?

Tjek op med jeres eget lokale bibliotek for at høre mere om legene og om de deltager i Sprogfitnessdagen.

Kontakt Ditte Trudslev/Aalborg Bibliotekerne ditte.trudslev@aalborg.dk, hvis I ønsker at deltage som bibliotek.

Hvem står bag forløbet?

Sprogfitness er udviklet af Aalborg Bibliotekerne i samarbejde med UCN pædagog- og læreruddannelsen i Aalborg, og kontaktpersonerne er:

Dorthe Svendsen dorthe.svendsen@aalborg.dk, tlf. 99 31 43 25
Ditte Trudslev ditte.trudslev@aalborg.dk, tlf. 99 31 43 37

Baggrund for konceptet

Sprogfitness er et koncept for de ældste i børnehaven, 0. klasserne og indskolingen med sjove og lærerige sproglege, som styrker børns glæde ved sprog, læsning og læring samtidig med, at børnene får bevæget sig. Sproglegene understøtter kropslige læringsstile, samarbejde og sociale kompetencer.

Legene kan nemt justeres i sværhedsgrad så de passer til flere aldersgrupper. Nogle af legene kræver rekvisitter, fx billed- eller bogstavkort, som du kan finde her på siden sammen med en beskrivelse af legene.

Projektet startede i 2013 med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen og er et samarbejde mellem AalborgBibliotekerne og UCN pædagog- og læreruddannelse, som hvert år udvikler nye lege. Du kan hører to studerende, to undervisere og en bibliotekar fortælle om projektet via dette link: Nationalt Videncenter for Læsnings podcast - Sprogfitness — sproget skal motioneres

Du kan også læse mere og finde inspiration i disse bøger:

Villads fra Valby leger med ord Leg med sproglyde Tal-atlet Alfabet-atlet