Menu

Sprogfitness

Sprog er noget, vi leger! Vi elsker sprog - at tale, læse, skrive, lytte og selvfølgelig at lege med det.

Hvert år inviteres skolegrupperne i daginstitutionerne, 0. klasserne og indskolingsklasserne til en årlig sprogfitnessdag med folkebiblioteket som bindeled mellem skoler og daginstitutioner. Målet er via samarbejde med relevante fagligheder at igangsætte taktile og kinæstetiske læreprocesser for at skabe interesse og glæde ved sprog og læsning.

Vi er mange der leger på selve sprogfitnessdagen, men Sprogfitness kan leges hele året, både på biblioteker, skoler og i børnehaver.

Sprogfitness event 4. maj 2023

Aldersgruppe:
1-3. klasse

Deltagere:
Indskolingsklasser

Kom i gang

Aalborg Bibliotekerne inviterer landets biblioteker til deltagelse i den årlige sprogfitnessdag, der traditionen tro afholdes hvert år i starten af maj. Har I ikke modtaget invitationen, kontakt Ditte Trudslev/Aalborg Bibliotekerne ditte.trudslev@aalborg.dk

Hvert år udvælger og udvikler Aalborg Bibliotekerne i samarbejde med UCN pædagog- og læreruddannelsen Aalborg, lege til Sprogfitnessdagen.

Forberedelse til Sprogfitnessdagen

 • Find et egnet sted til afholdelse af dagen. Dette kan være på biblioteket, i en park, en hal, sportsplads eller andet.
 • Find personer der kan hjælpe med afholdelsen, det kan være kollegaer, uddannelsesinstitutioner, pensionister eller foreninger.
 • Invitér det antal klasser I har ressourcer og plads til. Forslag til invitation findes under Materialer og grafik.
 • Find årets udvalgte lege under Materialer og grafik. Print vejledninger, ord- og billedkort og tjek om der skal bruges andre materialer, fx risposer, kegler. Vi anbefaler at ord- og billedkort lamineres for længere holdbarhed.
 • Gør legene klar. Sørg for at der er god plads til at lege på og introducer børnene til legene. Bliver legene for lette eller svære kan de nemt justeres op eller ned.

Sprogfitness hele året

I kan lave Sprogfitness hele året, det kan f.eks. være et fast tilbud I har, eller noget I bruger i forbindelse med et arrangement eller en biblioteksorientering.

De studerende fra læreruddannelsen forklarer legene i små videoerPå billedet er de studerende fra UCN ved at forklare Sprogfitnesslegene. Se små instruktionsvideoer til udvalgte lege under Materialer og grafik.

 • Invitér en skoleklasse (1.-3. klasse) på besøg på biblioteket eller besøg skolen.
 • Udvælg den eller de lege I vil lege og sørg for, at der er printet ord- og eller billedkort. Tjek om der evt. skal bruges andre materialer.
 • Find vejledninger, ord- og billedkort under Materialer og grafik.
 • Gør legene klar. Sørg for at der er god plads til at lege på og introducer børnene til legene. Bliver legene for lette eller svære kan de nemt justeres op eller ned.
 • Find personale der kan hjælpe med afholdelsen - involvér de voksne børnene har med.
 • Vis og forklar børnene, hvordan legene skal leges.

Samarbejde på tværs

Vi opfordrer til at involvere klassens lærer, giv dem evt. et praj på forhånd om at I forventer de hjælper til med afvikling af legene.
Det er også en oplagt mulighed at arbejde sammen på tværs af afdelinger på jeres bibliotek f.eks. i forbindelse med afviklingen af sprogfitnessdagen. Mangler I hænder til afviklingen kan I forsøge at skabe et samarbejde med uddannelsesinstitutioner, foreninger, pensionister og frivillige fra jeres lokalområde.

Er du forælder?

Pigemed paryk og sæbeboblerSprogfitness for forældre
Flere af sprogfitnesslegene fungerer perfekt derhjemme. Find dem her!

Hvad skal skolen?

Sprogfitnessdag

Aalborg Bibliotekerne inviterer landets biblioteker til deltagelse i den årlige sprogfitnessdag, der traditionen tro afholdes hvert år i starten af maj.
Hvert år udvælger og udvikler Aalborg Bibliotekerne i samarbejde med UCN pædagog- og læreruddannelsen Aalborg lege til Sprogfitnessdagen.

Tjek op med jeres eget lokale bibliotek om de deltager i Sprogfitnessdagen.


Sprogfitness

I kan lege Sprogfitness hele året. Brug det som et supplement til jeres undervisning og tilret det evt. til de fag, der undervises i - det kan være engelsk eller matematik.

Legene kan downloades fra Materialer og grafik.

Følg trin-for-trin-vejledningerne til legene, de findes under Materialer og grafik.

Print og laminer billed- og ordkort eller lav jeres egne, find rekvisitter hvis der skal bruges nogen (f.eks. kegler, risposer, spande eller hulahopringe). Det er ikke et krav til legene, at I lige skal bruge de ting der står i legene, så brug hvad I har til rådighed hos jer.

Samarbejde

Kontakt jeres lokale bibliotek for at høre, om de vil samarbejde omkring et eller flere forløb. Lav et samarbejde på skolen, hvor Sprogfitness leges på tværs af fag eller klassetrin.

Hvem kan du kontakte?

Kontakt Ditte Trudslev/Aalborg bibliotekerne ditte.trudslev@aalborg.dk, hvis I ønsker at deltage som bibliotek.

Hvem står bag forløbet?

Sprogfitness er udviklet af Aalborg Bibliotekerne i samarbejde med UCN pædagog- og læreruddannelsen i Aalborg, og kontaktpersonerne er:

Dorthe Svendsen dorthe.svendsen@aalborg.dk tlf. 9931 4325
Ditte Trudslev ditte.trudslev@aalborg.dk, tlf. 9931 4337

Materialer og grafik

Sprogfitnesslege for indskolingen

Legene er udviklet af Læreruddannelsen på UCN i Aalborg.

Se instruktionsvideoer til udvalgte lege ved at klikke på titlerne her:

Alle mod alle (mp4)

Historiepuslespillet (mp4)

Hvem hvad eller hvor (mp4)

Orddomino (mp4)

Skibet er ladet med (mp4)


Find instruktioner til alle lege ved at klikke her:

Alle mod alle

Alle mod alle - vejledning (PDF til print)

Alle mod alle - billedkort (PDF til print)

De kræsne dyr i zoo

De kræsne dyr i zoo - vejledning (PDF til print)

De kræsne dyr i zoo - billedkort (PDF til print)

Find din makker

Find din makker - vejledning (PDF til print)

Find din makker - billedkort (PDF til print)

Heksemutter

Heksemutter - vejledning (PDF til print)

Heksemutter - ordkort (PDF til print)

Heksemutter - billedkort (PDF til print)

Historiepuslespillet

Historiepuslespillet - vejledning (PDF til print)

Historiepuslespillet - brikker til 1. klasse (PDF til print)

Historiepuslespillet - brikker til 2. klasse (PDF til print)

Historiepuslespillet - brikker til 3. klasse (PDF til print)

Historiestafet

Historiestafet - vejledning (PDF til print)

Historiestafet - billedkort (PDF til print)

Hvem, hvad eller hvor

Hvem, hvad eller hvor - vejledning (PDF til print)

Hvem, hvad eller hvor - billedkort (PDF til print)

Hvem, hvad eller hvor - ledetråde (PDF til print)

Kast et ord

Kast et ord - vejledning (PDF til print)

Kast et ord - bogstaver (PDF til print)

Modsætninger

Modsætninger - vejledning (PDF til print)

Modsætninger - billedkort (PDF til print)

Orddannelse

Orddannelse - vejledning (PDF til print)

Orddannelse - bogstavkort 3 bogstaver (PDF til print)

Orddannelse - bogstavkort 4 bogstaver (PDF til print)

Orddannelse - bogstavkort 5 bogstaver (PDF til print)

Orddannelse - bogstavkort 6 bogstaver (PDF til print)

Orddomino

Orddomino - vejledning (PDF til print)

Orddomino - ordkort (PDF til print)

Orddomino - billedkort (PDF til print)

Ordfamilier

Ordfamilier - vejledning (PDF til print)

Ordfamilier - værelser (PDF til print)

Ordfamilier - værelsesbilleder (PDF til print)

Ordklasse-kast

Ordklasse-kast - vejledning (PDF til print)

Ordklasse-kast - ordklassekort (PDF til print)

Ordsalat

Ordsalat - vejledning (PDF til print)

Ordsalat - ord-/billedkort (PDF til print)

Ordstafet

Ordstafet - vejledning (PDF til print)

Ordstafet - ord-/billedkort (PDF til print)

Rimtrold

Rimtrold - vejledning (PDF til print)

Rimtrold - billedkort (PDF til print)

Skibet er ladet med

Skibet er ladet med - vejledning (PDF til print)

Skibet er ladet med - udsagnskort (PDF til print)

Sprogbroen

Sprogbroen - vejledning (PDF til print)

Stav nu

Stav nu - vejledning (PDF til print)

Stav nu - ordkort sværhedsgrad 1 (PDF til print)

Stav nu - ordkort sværhedsgrad 2 (PDF til print)

Sækkeløbsstafet

Sækkeløbsstafet - vejledning (PDF til print)

Sækkeløbsstafet - ordkort 1. klasse (PDF til print)

Sækkeløbsstafet - ordkort 2. klasse (PDF til print)

Sækkeløbsstafet - ordkort 3. klasse (PDF til print)

Togbane

Togbane - vejledning (PDF til print)

Togbane - skinner (PDF til print)


Er du også interesseret i Sprogfitnesslege for 5-7 årige, kan disse findes på Sprogsporet.dk


God fornøjelse!

PR materialer

Find PR i form af logo, brevpapir, invitationer, badges, diplomer og beachflag på sprogsporet.dk

Baggrund for konceptet

Sprogfitness er et koncept for de ældste i børnehaven, 0. klasserne og indskolingen med sjove og lærerige sproglege, som styrker børns glæde ved sprog, læsning og læring samtidig med, at børnene får bevæget sig. Sproglegene understøtter kropslige læringsstile, samarbejde og sociale kompetencer. Nogle af legene kræver rekvisitter - fx billed- eller bogstavkort, dem kan du finde her på siden sammen med en beskrivelse af legene.

Legene kan nemt justeres i sværhedsgrad så de passer til flere aldersgrupper.

Her på Læsesporet kan I finde legene til indskolingen, er I interesseret i lege til børnehaver og 0. klasser findes disse på Sprogsporet