Menu

Sprogsporet er indstillet til Astrid Lindgren Memorial Award 2024

Det er et flot signal om betydningen af litteraturformidling også for de alleryngste børn, at Bibliotekernes Sprogspor for de 0 til 6-årige igen er indstillet til børnelitteraturens svar på en Oscar.

Bibliotekernes Sprogspor er bibliotekernes fælles indsats for at fremme de små børns glæde ved sproget og skabe grobund for en styrket læsekultur i både hjem og dagtilbud.
Nomineringen er netop begrundet i arbejdet med at formidle litteraturen for de små børn og samle masser af viden om sprog og bøger på en fælles platform.

En platform som netop er blevet udvidet, idet hjemmesiderne for Sprogsporet og indsatsen for de større børn, Læsesporet, i efteråret 2023 blev lagt sammen til nærværende fælles side: Bibliotekernes Sprog- og Læsespor.

Det er børne- og ungesektionen af bibliotekssammenslutningen International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA), som har indstillet Sprogsporet som kandidat til ALMA 2024. En indstilling som altså nu er godkendt af det svenske Kulturrådet.

En jury vil nu udvælge en prisvinder blandt de nominerede. Offentliggørelsen sker i april 2024.

Se mere på alma.se