Menu

Tegn & Digt

Læs og tal om et digt sammen. Herefter skaber børnene deres egne billedværker ud fra de billeder, som digtet danner i deres fantasi. Til slut holdes en lille fernisering.

Aldersgruppe:
3-6 år

Deltagere:
25

Varighed:
1 time

Kom i gang

Sådan gør du:

Digtlæsning

Byd børneflokken velkommen og fortæl, hvad der skal ske under besøget. Tal lidt om, hvad digte er for en størrelse, og hvad de kan. Fx at de er kortere end en almindelig historie, at der ikke altid er en handling, men tit nogle følelser. Og at de nogle gange rimer.

Læs et digt op, som du har udvalgt på forhånd. Snak med børnene om, hvilke tanker de fik, og om der var noget mærkeligt, fjollet eller noget, de genkendte.

Herefter læses digtet igen - denne gang med konkreter, som er fundet frem på forhånd. Tal om de ord, der optræder i digtet – at nogle er ord for noget virkeligt, men måske brugt på en ny måde. Og noget er måske vrøvleord.

Læs digtet op en tredje gang, hvor børnene lukker øjnene, så de kan bruge genlæsningen til at finde ud af, hvad de vil tegne. Tal om at de billeder, som digtet skaber i børnenes hoveder, er deres fantasi, som vi nu skal bruge til at lave kunst baseret på digtet.

Kreaværksted

Lad nu børnene gå hen til bordene, hvor de skal kreere deres egne billeder. Fordel evt. konkreterne på bordene til inspiration, og så kan børnene gå i gang med kunstværket. Hvis der er lavet musik til digtet, kan I også høre det undervejs.

Børnene kan tegne med tusch, farveblyant eller andre farver på almindeligt hvidt tegnepapir. Man kan også vælge at eksperimentere med vandfarver, evt. kombineret med sort tuschstreg, når papiret er tørt. Dette kræver dog egnet papir med høj sugeevne og lidt extra tid. Det kan give et flot udtryk, hvis man giver børnene den udfordring, at de kun må bruge et bestemt antal farver. Et kreativt benspænd kan også være kun at tegne med hvid farve på sort papir.

I kan også vælge at lave collager med kasserede bøger, magasiner/ugeblade og farvet papir.

Tip: Alle billeder ser bare flottere ud, hvis de til sidst klæbes op på et større ark papir i en anden farve, så billedet får en ramme. Her er limstift bedst egnet, så papiret ikke buler.

Fernisering

Når billederne er færdige, stilles de frem, så alle kan se hinandens værker. Lad gerne de børn, som har lyst, sætte ord på, hvad de har tegnet. I kan opleve, at nogle gange er det elementer fra digtet - andre gange er det associationer, som digtet har givet barnet. Her er alt gangbart - fantasien kan man ikke styre!

I kan vælge at byde på noget at drikke og en lille snack, som fx popcorn.

I kan også opfordre til, at man laver en lille fernisering for børnenes forældre senere – eller invitere forældrene til at komme og se billederne på biblioteket.

Skabelon til invitation

Det skal du bruge:

Et udvalgt digt

Alt efter børnenes alder kan det være en fordel med et digt, som rummer mange konkrete objekter, men der skal gerne være noget at fortolke og fantasere om.

Børnerim På tippen af næsen der sidder majonæsen Min mormors gebis En lille stribet zebra og andre børnerim Den er fin, appelsin Hele herligheden Funkelgnister Et perfekt insekt

Konkreter

For at gøre ordene konkrete for børnene, kan det være en hjælp i processen at have nogle af de ting i hånden, som det valgte digt handler om.

Man kan komme langt med en tur i gemmerne, genbrug – eller måske grøntafdelingen. Det kan være plasticdyr, dukker, køkkenredskaber, musikinstrumenter eller et udstoppet dyr.

Alt efter hvilket digt man vælger, kan det dog være en udfordring at finde de rigtige objekter. Her kan man ty til at printe og laminere nogle billeder – eller måske selv fremstille tingene ved at sy, hækle eller modellere.

Kreamaterialer

  • Papir i forskellige størrelser – evt. både sort, hvid og farver
  • Farver, farveblyanter, tuscher eller maling/akvarelfarver og evt. pensler + vand
  • Kasserede bøger/magasiner og limstifter
  • Karton eller tykt papir + limstift til at sætte billederne i ramme

Hvad skal dagtilbuddet?

Dagtilbuddet kan vælge at arrangere en fernisering for forældre efterfølgende.

Hvem kan du kontakte?

Har du spørgsmål til forløbet, kan du henvende dig til Camilla Lilly Jungersen fra Frederikshavns Biblioteker: cmjn@frederikshavn.dk

Baggrund for konceptet

Konceptet er udviklet og testet af Frederikshavns Biblioteker. Bibliotekerne her har afholdt arrangementet for rigtig mange børnehavegrupper, samt 0. klasser, i forbindelse med bibliotekets Poesidage.