Menu

Unbox læselysten

Sæt fokus på ordblinde børns trivsel ved at invitere dem til et arrangement, der handler om den gode oplevelse og fællesskab – og ikke om alt det der er svært - afkodning og læseteknik. Når ordblinde børn på tværs af kommunen møder jævnaldrende med samme vanskeligheder, kan de spejle sig i hinanden og se, at de ikke er alene med deres udfordringer. UNBOX læselysten er udviklet af Rødovre Bibliotek og den lokale forfatter Kristoffer Jacob Andersen og youtuberen Niki Topgaard var del af arrangementet.

Aldersgruppe:
4-6. klasse

Deltagere:
Ordblinde børn og deres lærere

Varighed:
1½ time

Kom i gang

Idéfasen: Invitér jer selv på besøg i en ordblindegruppe. Tal med børnene om deres interesser, og om hvad de synes, det kunne være fedt at lave. Tag udgangspunkt i børnenes input, når I planlægger arrangementet i uge 40.

Besøg på skolerne: I ugerne op til arrangementet besøges ordblindegrupperne på de skoler, der er inviteret til arrangementet. Formålet er, at eleverne møder jer, og at I har mulighed for at forberede dem på, hvad der skal ske.

Eksempel: Til ”Unbox læselysten” i Rødovre handlede skolebesøget om at præsentere det kommende arrangement og vise Youtube-videoer med Niki Topgaard. Efterfølgende skulle børnene pakke forskellige ting ind til Niki Topgaard. Pakkerne skulle med og bruges til selve arrangementet (reference til bogen "Bamser, Bomber og Brødristere" af Kristoffer Jacob Andersen, hvor Niki Topgaard pakker varer ud han har bestilt fra netfirmaet Wish)

Forberedelse

  • Klargøring af goodiebags (eksempel: letlæsningsbogen ”Niki og vennerne”, en lille pose chips, et ark med simple tips til læsning henvendt til forældre samt et bogmærke)
  • Indkøb
  • Bestille pizza


Program

10.00: Ankomst og velkomst

Det er vigtigt at have fokus på det gode værtskab. Børnene kommer fra forskellige skoler og kender ikke hinanden. Brug lidt tid på at gøre dem trygge.

Hvis børnene har noget med, som skal bruges under arrangementet, så tal med dem om det og sæt det klar til brug.

Sæt rammen for dagens program. Præsenter gæsterne.

Eksempel: Inden arrangementet ”Unbox læselysten” gik i gang var børnene med til at stille deres pakker frem på et bord. Pakkerne kunne bruges til indledende small-talk.

10.15: Litteraturoplevelse

Selve indholdet til arrangementet skal give børnene en fed oplevelse med litteratur, forfattere eller fortællinger. Børnene skal først og fremmest føle, at de bliver forkælet. Der er særlig godt, hvis arrangementet er så fedt, at de ikke-ordblinde børn bliver misundelige.

Sørg for at tilrettelægge programmet, så der er afveksling, og børnene er inddraget undervejs. Det er vigtigt at prioritere, at indholdet er engagerende.

Eksempel: Niki Topgaard begyndte at unboxe alle de kasser, eleverne havde med. Kristoffer Jacob Andersen brugte genstandene til at skabe en historie og fik børnene til at knytte nogle kommentarer til genstandene undervejs.

11.00: Autografer & pizza

Fælles frokost, fx pizza, det kan de fleste børn lide. Mens nogle spiser, kan andre få autografer.

11.30: Fælles afslutning + udlevering af goodiebags
Opsummering af dagens aktivitet. Fortæl lidt om indholdet i den goodiebag, børnene får med hjem. Tak for i dag.

Samarbejdspartnere

Arrangementet kan blive til i et samarbejde med kommunens tværgående ordblindeindsats eller læsevejledere. I Rødovre blev det lokale DysleksiTeam inviteret ind i planlægningen tidligt og fungerede som kontaktpersoner til læsevejledere og relevante lærere.

Indtænk lokale samarbejdspartnere.

Rødovre har samarbejdet med:

  • DysleksiTeamet
  • Kristoffer Jacob Andersen (lokal forfatter)
  • Skolernes læsevejledere

Har du spørgsmål til arrangementet er du velkommen til at kontakte bibliotekar Julie Husum, Rødovre Bibliotek, telefon: 2682 7756,
email: cn25454@rk.dk