Menu

Film og aktiviteter for dagplejen

Kort beskrivelse af aktiviteten

Når biblioteket indbyder dagplejen til filmvisning, så er det ofte film fra Filmstriben, som vises i bibliotekets egne lokaler. Et enkelt sted inviteres dog i biografen i sammenhæng med Små Synger Sammen-dagen.

Nogle steder stilles lokalet bare til rådighed for dagplejen sammen med legetøj til fri afbenyttelse. Andre har på forhånd valgt et tema (gerne efter aftale med dagplejen) og en bog til højtlæsning. Her supplerer små film med flere vinkler på temaet. Nogle steder brydes de stillesiddende aktiviteter med leg/bevægelse. Der er også biblioteker, som tilbyder kreative aktiviteter koblet til dagens tema. Et enkelt bibliotek giver børnene et lille tegnehæfte med hjem.

Se også forløbet Fold bogen ud for yderligere inspiration.

Relaterede ideer

Teater for dagplejen (Sønderborg, Faaborg-Midtfyn, Herning)

Aldersgruppe:
0-3 år

Antal:
2-5 dagplejere

Varighed:
45 min.

Kom i gang

Sådan forberedes og gennemføres aktiviteten

Dialog med dagplejerne før, under og efter aktiviteten.

Forberedelse

 • Datoer og evt. temaer fastlægges.
 • Lokaler bookes.
 • Invitationer sendes ud til alle dagplejegrupper.
 • Til hvert tema udvælges 2-3 korte film fra Filmstriben og en evt. bog, der passer til målgruppen.
 • Evt. bevægelseslege eller kreative aktiviteter planlægges.
 • Evt. laves et lille kreahæfte, der passer til temaet.

Afvikling på dagen

 • Filmvisningsudstyr (lærred og computer) rigges til.
 • Evt. legetøj og tegneredskaber eller lign. findes frem.
 • Temaet introduceres.
 • Filmen vises.
 • Evt. tilknyttede aktiviteter afvikles eller dagplejen leger selv.

Det skal I bruge for selv at komme i gang

 • Tid til at lave relationsarbejdet og vedligeholde det.
 • Egnet lokale og filmvisningsudstyr (lærred og computer) eller adgang til biograf.
 • Evt. legetøj, motorikredskaber, tegneredskaber eller lign.

Evt. udfordringer

Det kræver tid at oprette forbindelse og vedligeholde kontakten til dagplejen.

Baggrund for konceptet

Formål med aktiviteten

At understøtte børnenes sprogudvikling, pragmatiske sprogbrug og deres mediekendskab ved at koble temaer, bevægelse og kreative aktiviteter med forskellige medieudtryk. Samtidig er det et formål at skabe relationer til dagplejen og præsentere biblioteket som et lærings- og udflugtssted.

Beskrevet af

Furesø, Egedal, Næstved og Vallensbæk biblioteker

Indsamlet som en del af projektet Dagplejernes Bibliotek v. Viborg Bibliotekerne, støttet af Slots- og Kulturstyrelsen.