Menu

Fold bogen ud

Fold bogen ud består af materiale til fem forløb, som I kan invitere lokale børnehaver eller vuggestuer/dagplejere til på biblioteket med den hensigt at gå tematisk i dybden med forskellige billedbøger, som indgår i Mary Fondens LæseLeg.

Aldersgruppe:
0-3 år, 3-6 år

Deltagere:
Max 15 børn

Varighed:
45 min.

Kom i gang

Dagtilbuddet behøver ikke selv abonnere på LæseLeg for at kunne have glæde af at deltage i forløbene.

Alle forløb er bygget over samme skabelon, og du kan derfor selv omsætte forløbet til andre titler/tematikker efterfølgende.

Under forløbet kommer man igennem alle de 5 literacy-elementer:

Tale - Lytte - Læse - Skrive (tegne) - Vise.

Vælg et tema

Vælg et tema blandt de tre udvalgte temaer nedenfor.

Under materialer og grafik finder du en billedbog og en guide til hvert tema, farvelægningsark, samt links til LæseLegs supplerende materialer, som de stiller frit til rådighed for jer og jeres besøgende institutioner.

I finder desuden skabelon til en invitation til dagtilbud og en flyer til forældre, som børnene kan få med hjem efter biblioteksbesøget.

  • Følelser og venner
  • Mad
  • Larm og lyde

Modtagere

Børnehavebørn og de største børn i vuggestue/dagpleje.

Hvad skal dagtilbuddet?

Dagtilbuddet kan frit bruge LæseLegs materiale til de udvalgte titler til at følge op på bibliotekets arrangement og derved øge udbyttet for børnene.

Materialer og grafik

Temaet Følelser og venner 2-3 år

Sille skal dele

Forløb 2-3 år (pdf)

Farvelægningsark - Teselskab (pdf)

Link til supplerende materialer fra LæseLeg

Temaet Følelser og venner 3-5 år

Carl - da Carl næsten gav Albert væk

Forløb 3-5 år (pdf)

Farvelægningsark - Bål (pdf)

Link til supplerende materialer fra LæseLeg

Temaet Mad 2-3 år

Lasse & Lillebror - spiser is

Forløb 2-3 år (pdf)

Farvelægningsark - Ispinde (pdf)

Link til supplerende materialer fra LæseLeg

Temaet Mad 3-5 år

Valdemars ærter

Forløb 3-5 år (pdf)

Farvelægningsark - Ispinde (pdf)

Farvelægningsark - Ærter (pdf)

Link til supplerende materialer fra LæseLeg

Temaet Larm og lyde 2-5 år

Ib kan ikke holde det ud

Forløb 2-5 år (pdf)

Farvelægningsark - Fugl (pdf)

Link til supplerende materialer fra LæseLeg

Formidlingsmaterialer

Skabelon til invitation

Forældreflyers

Følelser og venner for 2-3 årige

Følelser og venner for 3-5 årige

Mad for 2-3 årige

Mad for 3-5 årige

Larm og lyde for 2-5 årige

LæseLegs 10 gode læseråd til forældre

På eReolen

Carl - da Carl næsten gav Albert væk Ib kan ikke holde det ud

Hvem kan du kontakte?

Har du spørgsmål til konceptet er du velkommen til at kontakte bibliotekar Ditte Lundstrøm eller Vicki Kleist Lewis, Helsingør Bibliotekerne.

Baggrund for konceptet

Mary Fondens LæseLeg-materiale blev lanceret i 2012 som det første danske program, der arbejdede med dialogisk læsning i en dansk pædagogisk praksis, og hvor den dialogiske læsning blev kombineret med børnenes leg. LæseLeg-konceptet bruges af mange institutioner over hele landet, og derfor har Bibliotekernes Sprogspor samarbejdet med LæseLeg om dette nye forløb, som udfolder udvalgte titler fra LæseLeg i biblioteksrummet. Derved supplerer og understøtter vi dagtilbuddets arbejde med LæseLeg-materialet. Læs mere om LæseLeg her.

Helsingør Bibliotekerne har bidraget med deres gode erfaringer med besøg af lokale dagtilbud og har udarbejdet forløb, som er lige til at printe og gå til.

Logo for LæseLeg