Menu

Hectors dag i dagplejen

Udviklet af Hvidovre Bibliotek

Hectors dag i dagplejen understøtter børns sprog gennem legende aktiviteter, hvor børnene lærer ord, der knytter sig til deres egen hverdag og deres egne ting.

Aldersgruppe:
0-3 år

Deltagere:
Dagplejegrupper

Varighed:
15 min.

Kom i gang

Forløbet består af 4 aktiviteter med billedkort eller konkreter. Aktiviteterne starter med en lille ”fortællebid” om Hectors dag til hver situation. Se oversigten under punktet Grafik og materialer.

Som bibliotek kan man vælge at klargøre sæt til dagplejerne, så de bare kan gå i gang.

Varighed

Ca. 15 minutter. Det anbefales at bruge 1 aktivitet om dagen over 4 dage, fremfor at bruge alle på én dag. Hjemme i dagplejen kan aktiviteterne gentages dagligt i en periode - især med de mindste børn.

Antal

Aktiviteten kan afvikles med 3-5 børn.

Sådan gør I

  1. Læs vejledningen til aktiviteten. Forberedelse til hver aktivitet varer 5-10 min.
  2. Udskriv billedmaterialet til den aktivitet du vil lave og klip billederne ud.
  3. Find de konkreter frem, der skal bruges til aktiviteten (kims leg). Brug gerne ting fra eget hjem: børnenes tøj, tallerkner, bestik mm
  4. Saml børnene og fortæl den aktuelle historie om Hector
  5. Igangsæt aktiviteten

Det kan være en stor fordel at laminere billedkort og bingoplader, så de holder længere.

Lad gerne historiens Hector være en bamse eller dukke for at gøre fortællingen så konkret som muligt for børnene. Brug også gerne navnene på barnets egen dagplejer og legekammerater i stedet for de opdigtede navne.

Ressourcer – hvad kræver det?

Første gang skal der bruges tid på at printe, skære og laminere billedkort, samt finde ting til Kims leg og en bamse til at agere Hector. Anslået tidsforbrug: 1-2 timer til opstart, herefter ca. 15 minutter pr. aktivitet.

Vælger man at låne færdige sæt med forløbet ud til dagplejen, skal der indkøbes bamser og måltidsrelaterede ting til Kims leg, samt evt. kufferter til opbevaring og transport. Anslået pris pr. sæt: ca. 350 kr.

Hvad skal dagtilbuddet?

Som dagplejer kan man vælge selv at printe og indkøbe, hvad der skal bruges til forløbet. Se mere under punktet Kom i gang.

Materialer og grafik

Oversigt over aktiviteter og materialer (PDF til print)

Aktivitet 1: Aflevering (PDF til print)

Aktivitet 2: Spisning (PDF til print)

Aktivitet 3: Putning (PDF til print)

Aktivitet 4: Afhentning (PDF til print)

Billedkort beklædning (PDF til print)

Vendespil til aktivitet 3 (PDF til print)

Billedbingo til aktivitet 4 (PDF til print)

Hvem kan du kontakte?

Har du spørgsmål?

Kontaktperson ved Hvidovre Bibliotek: Lone Skovgaard

Baggrund for konceptet

Udviklet som en del af projektet Dagplejernes Bibliotek v. Viborg Bibliotekerne, støttet af Slots- og Kulturstyrelsen.

Samarbejdet med dagplejen

Forløbet er udviklet i tæt samarbejde mellem dagpleje og bibliotek med testning af aktiviteter over et par måneder.

Bibliotekets udbytte har været et større kendskab til dagplejernes muligheder, så tilbud lettere kan tilrettes dagplejernes hverdag, og dagplejerne har fået større kendskab til, hvad de kan bruge biblioteket til. Forløbet er udviklet med udgangspunkt i stor aldersspredning hos børnene i en dagplejegruppe.