Menu

Lån et depot med gode noveller og digte til Guidet fælleslæsning

CB-bogdepoter med udvalgte noveller og digte klar til udlån i regionerne.

Aldersgruppe:
Voksne

Hvad er et depot med udvalgte tekster til Guidet fælleslæsning?

Mange nye læseguider giver udtryk for, at det kan være en udfordring at finde gode tekster og mange har efterspurgt konkret hjælp til at komme i gang.

På baggrund af dette behov, kan biblioteker, der arbejder med guidet fællelæsning, låne et færdigt depot på deres centralbibliotek.

Depotet indeholder et udvalg af novelle- og digtsamlinger og forslag til valg af tekster til et forløb.

I depoterne findes forslag til novelle/digt-sæt og tilhørende spørgsmål til 8 mødegange - se nedenfor.

Desuden er der forslag til en velkomst/introduktion til første gang, man mødes med gruppen.

Hvert centralbibliotek råder over to depoter. Depoterne kan lånes til brug i 8 uger (standardforløb).

Et forløb på otte gange - udvalg af noveller og digte med forslag til spørgsmål - samt en intro til første mødegang

https://www.laesesporet.dk/sites/default/files/inline-files/depotkasse-gfl-noveller-og-digte.pdf

Hvordan låner jeg et depot?

Vil du gerne låne et depot, så kontakt dit lokale centralbibliotek og hør nærmere om dine muligheder for udlån.

Kontaktliste:

  • Odense: Lars Hovgaard - larho@odense.dk
  • Vejle: Randi Bak Fischer-Nielsen - rabfi@vejlebib.dk
  • Aalborg: Tina Byskov Juulsgaard - tina.juulsgaard@aalborg.dk
  • Herning: bibfjernlaan@herning.dk
  • Gentofte: bib-depot@gentofte.dk
  • Roskilde: Mads Dyhr-Rasmussen - madsdr@roskilde.dk