Menu

Læs og leg-sprogposer

Udviklet af Vesthimmerlands Biblioteker

Læs og leg-sprogposer understøtter børns sprog gennem aktiv leg med materialer og højtlæsning/fortælling ud fra bøger, der understøtter anden sprogindlæringsindsats, som anvendes i dagplejen.

Aldersgruppe:
0-3 år

Kom i gang

Som bibliotek kan I knytte tættere kontakt til dagplejerne ved at stille sprogposerne til rådighed og formidle bibliotekets øvrige tilbud til dagplejerne, når I er ude at introducere sprogposerne ved starten af sprogindlæringsindsatsen.

Tidsforbrug til forberedelse/afvikling:

Bibliotekets tidsforbrug ligger før og efter selve aktiviteten, i form af produktion af sprogposer og tjek/opfriskning af poserne ved returnering. Det anslås, at der er brugt ca. 30 timer til produktion, og at der fremover skal bruges ca. 2 timer efter returnering. Hertil kommer tid til at introducere tilbuddet.

Varighed og antal børn:

Aktivitetens tidsmæssige længde i dagplejen afgøres af dagplejerne selv. Aktiviteten er et supplement til anden sprogindlæringsindsats i dagplejen, der strækker sig over 20 uger, og hvor der deltager 15 til 20 børn (en legestuegruppe) pr. gang.

Vil I som bibliotek i gang med Læs og leg-sprogposer, så kræver det først og fremmest et møde med dagplejere og dagplejepædagog for at afklare netop deres særlige behov og evt. andre indsatser. Sprogposerne her er skabt ud fra et lokalt behov om supplement til en igangværende sprogindlæringsindsats.

Herefter skal der produceres sprogposer til brug i dagpleje-grupperne. Det er nemt at finde bøger og andre materialer, der understøtter temaerne i eventuelle andre indsatser, så dagplejerne får direkte gavn af bibliotekets tilbud som supplement til noget, de i forvejen gør. Ud over arbejdet med at finde de rigtige ting og titler til poserne, er der også arbejdet med at lave vejledninger til, hvordan indholdet af poserne kan anvendes, samt til at laminere disse vejledninger, samle indholdet af poserne og dekorere selve posen med temaets navn og farve.

Ressourcer – hvad kræver det?

Der vil være ressourcer forbundet med samarbejdet med dagplejerne, produktion af selve sprogposerne, samt opfølgning på posernes indhold, når de har været ude hos dagplejerne.

Alt efter hvor meget man lægger i poserne af antal bøger og materialer, og om man kan finde det til en god pris, så starter omkostningen pr. pose som minimum på ca. 275 kr.
Vi har 1-2 bøger i hver pose og 2-3 konkreter (legetøj/puslespil), men der kunne sagtens fyldes mere i poserne. Det er op til det enkelte bibliotek.

Hvad skal dagtilbuddet?

Samarbejdet med dagplejen

Bibliotekerne vil gerne invitere dagplejen til aktivt at bruge indholdet af sprogposerne i forbindelse med deres sprogindlæringsindsats.

Forløbet Læs og leg-sprogposer er udviklet i samarbejde mellem dagplejen og biblioteket ved et idéudviklingsmøde mellem dagplejere, dagplejepædagog og bibliotek. Udbyttet er et større kendskab til hinanden, dagplejere og bibliotek i mellem. Der kan være udfordringer i forhold til at komme ned på biblioteket i en landkommune, hvor transporten kan være vanskelig. Med samarbejdet her finder dagplejerne ud af, at der kan være positive ting at hente ved at bruge biblioteket, i det omfang det er muligt.

Materialer og grafik

Oversigt over temaer (PDF til print)

Vejledning til Dyr og naturen (PDF til print)

Vejledning Familien (PDF til print)

Vejledning Vejret (PDF til print)

Vejledning Ud i verden (PDF til print)

Vejledning til Min hverdag (PDF til print)

Hvem kan du kontakte?

Har du spørgsmål?

Kontaktpersoner: Nicole Knøs Christensen og Elin Danielsen, Vesthimmerlands Biblioteker

Baggrund for konceptet

Forløbet er udviklet som en del af projektet Dagplejernes Bibliotek v. Viborg Bibliotekerne, støttet af Slots- og Kulturstyrelsen.