Menu

Læselyst og læserum

Den bærende idé i Læselyst og læserum er, at læsning må bringes ind som en naturlig del af børns leg, og at børn bør inddrages aktivt som medskabere i udviklingen af læselystfremmende tiltag. Det samme bør bibliotekarer og PLC-medarbejdere med deres rige kendskab til børns læsekultur og litteraturformidling.

"Vores projekt adskiller sig fra andre ved at lade dem, det handler om, komme til orde. Børnene har talt. De er blevet lyttet til, taget alvorligt og har sammen med forskere, studerende og designere udviklet og afprøvet prototyper. Vores deltagende skoler har haft prototyperne på besøg, og de dygtige PLC-medarbejdere eller skolebibliotekarer om man vil, har kunnet udfordre børnene med nye og spændende rammer for den gode læseoplevelse. Det har været fantastisk at være tilskuer til dette. De pædagogiske læringscentre skal være mere og andet end reoler, og nu vil vi på skolerne arbejde på at omsætte de nye indsigter og sammen med børnene etablere de fedeste læserum!"

- Camilla Johansen Leder af Pædagogisk Center og PLC-konsulent

Er din læselyst vakt? I publikationen kan du dykke ned i processen bag projektet, udviklingen og test af de 10 prototyper samt evaluering i børnehøjde. På baggrund af projeketet er der udviklet 10 anbefalinger til at vække børns læselyst på folke- og skolebiblioteker. Anbefalingerne finder du sidst i publikationen. Kan du ikke vente så længe, kan du læse de 10 anbefalinger allerede nu.

Screenshot fra publikationInspirationskatalog til Læselyst og læserum
Hent og læs kataloget her.
 

10 anbefalinger til at vække læselysten

1. LÆSELYSTEN KAN VÆKKES PÅ MANGE MÅDER

Læselyst kan udspringe af læsning, men også når børn selv fortæller historier, skriver videre på andre børns historier eller deler anmeldelser af historier med hinanden som i ”Den Røde Tråd” og ”Gak Gak Go!”. Overvej derfor, om et tiltag skal tilbyde et stillads af fortællemuligheder.

2. GIV LÆSELYSTEN RO

Det viser sig igen og igen og bekræftes af PLC-medarbejdere og bibliotekarer, at gode og rare omgivelser giver børn ro til at fordybe sig i læsning og at være sammen om læsningen. Det ses både i ”HUG ME”, ”Læselabyrinten” og ”Mere sammen – hver for sig”.

3.GIV PLADS TIL EKSPERIMENTET

Friheden til at eksperimentere kan være et middel til at opdage nye veje til børns læselyst. Glem derfor for et øjeblik frygten for at fejle og udforsk, hvordan et tiltag kan trække på fortællingers magi. At eksperimentere kan også omfatte elementer af lyd, lys og bevægelse, som man ser det i både ”Tryllebundet”, ”UNFOLD” og ”Læseskabet”.

4. GØR LÆSELYSTEN HÅNDGRIBELIG

Start i den tidlige udviklingsfase med at konkretisere og prioritere, hvilke læselystkategorier et givent tiltag skal vurderes ud fra. Brug fx Læsemiljø, Læsefællesskab eller Book-finding eller udvid Evalueringskompasset med nye kategorier..

5. OVERVEJ EN SJOV LÆRINGSAKTIVITET

Nogle prototyper viser, at gode læseoplevelser kan forbindes med andre aktiviteter i en læringscirkel. ”Læseskabet” bringer fx læsning i samspil med teknologiske eksperimenter i et FabLab, mens hullerne i ”Kæmpebogens Opslag” er fyldt med børns tegninger og andre sanselige fortolkninger af børnelitteratur, skabt i en dansktime.

6. VÆRDIEN AF SAMSKABELSE

Børnedrevne læselystinitiativer handler ikke om at give al magt til børn, men om at inddrage dem i en samskabelsesproces, hvor deres input og perspektiver sammen med fagfolks ekspertise og kundskaber skaber fælles værdi.

7. TÆNK TIDSPERSPEKTIV OG ROLLER IND FRA START PLC

-medarbejderen og bibliotekaren kan ved hjælp af et tiltag indtræde i en helt ny rolle som litteraturformidler. Det kan virke inspirerende på børn, at PLC-medarbejderen og bibliotekaren fx hjælper dem gennem en bogjagt eller optræder som game-master. Men tid til forberedelse, planlægning, opfølgning og facilitering skal tænkes ind fra starten.

8. DE SMÅ BUDGETTER TÆLLER OGSÅ!

Prototyper kan danne rammen om gode læseoplevelser, selvom de er lavet i træ eller pap. ”Læselabyrinten” er fx bygget op af simple moduler, der let kan flyttes, skaleres op og ned og males over med nye inspirerende ”hulemalerier”. I ”Mystery Room” er der brugt gamle døre og genbrugs-materialer, som giver en ekstra dimension.

9. HUMOR ER VIGTIG

Hvis læselysttiltag handler om at få børn til at læse mere for sjov i fritiden, så spiller humor og frivillighed en afgørende rolle. Den stemning fornemmer vi i alle prototyper!

Den røde tråd