Menu

Hold booktalk online og nå ud til flere

Idéer til online booktalks, som involverer både emojis, effekter, Du-er-selv-hovedpersonen-bøger og quiz!

Aldersgruppe:
0-3. klasse, 4-6. klasse

Deltagere:
Skoleklasser

Varighed:
45 min.

Sådan gør I

Hvorfor online booktalks?

Aktiverende online booktalks kan være et godt alternativ til fysiske booktalks på skoler eller på biblioteket. Fordelene ved online booktalks er, at hverken transport eller kalenderplanlægning skal stå i vejen for en inspirerende booktalk. Udfordringen ved online formidling kan være oplevelsen af, at skærmen skaber en afstand mellem formidler og elever. En konsekvens kan være, at eleverne sidder passive hen, imens formidleren snakker og snakker. Idéerne herunder er med til at modvirke netop dette.

Som bibliotek kan I vælge at lave online booktalks som optakt til læsekampagner som Sommerbogen og Vinterbogen, i forbindelse med FN’s Internationale Læsedag eller som et supplement til jeres almindelige booktalks.

Forberedelse

Udvælg og forbered bøger fx fra eReolen GO! til hvert klassetrin. Gerne en blanding af spændende skønlitteratur, der breder sig over genrer/emner, fagbøger samt nogle gode quizbøger og du-er-selv-hovedpersonen-bøger. Til mellemtrin/udskoling passer det med ca. 12 bøger i alt. Til indskolingen max 10. Tag gerne udgangspunkt i elevernes interesser i valget af bøger/genrer hvis der er mulighed for dialog med læreren før booktalken.

Brug du-er-selv-hovedpersonen-bøger

Find gode passager i du-er-selv-hovedpersonen-bøger. Helst omkring valg og forhold som alle børn kan relatere til.

Eksempel: Hvad ville du gøre, hvis du som Mira pludselig skal tisse på tur med klassen i skoven?
A) Prøve at holde dig til I kommer tilbage til lejrskolen?
B) Tisse bag et træ?

Læs frem i bogen og husk den mest dramatiske konsekvens, så du kan fortælle om den. Inddrag også gerne en ”test dig selv”-del.

Eksempelvis modighedstesten: Hvad vil du gøre hvis du fandt en edderkop i din seng?
A) Skrige om hjælp?
B) Bære den udenfor?
C) Klaske den med en avis?

(Begge eksempler er fra Mira på Lejrskole af Sabine Lemire).

Brug quizbøger
Find sjove og spændende spørgsmål i quizbøger, gerne med relation til nogle af de temaer, der tages op i booktalken. I eksemplet Mira på lejrskole kan det være oplagt at inddrage et quizspørgsmål fra Sebastian Kleins dyrequizzer om kryb og kravl i skoven.

Brug effekter
Find effekter, der er centrale i nogle af de bøger, du fortæller om. I eksemplet Victor på holdet af Lars Bøgeholt Petersen, skal Victor vælge mellem, at mor renser hans blødende knæ med brintoverilte eller nøjes med at sætte et plaster på. Det at effekterne vises, er med til at bygge bro til elevernes egen erfaringsverden.

3 forslag til effekter

Det praktiske

  • Aftal med læreren, at han/hun forinden sender dig et link til klassens online forum fx Google Meet eller Teams.
  • Afklar med læreren, om boooktalken skal have en særlig bestemt vinkel/bestemt tema, og om der er behov for en gennemgang af eReolen GO
  • Aftal med læreren, at du nogle dage forinden sender et handout til eleverne med forsider af de bøger, du fortæller om. På arket er afkrydsningsfelter med smiley/poo-emojis.
  • Aftal med læreren, at han/hun sørger for, at eleverne sidder klar med et blankt A4 papir og kuglepen/tusch (ikke blyant).
  • Aftal varighed. For indskolingen ca. 30 minutter. For mellemtrinnet ca. 45 minutter.


Afvikling

Gå ind i møderummet via det tilsendte link.
Bed børnene slå lyden fra og kameraet til. Vær selv opmærksom på at ”tale til” PCens kamera – det giver et større nærvær, at formidleren kigger på eleverne.

Præsenter dig selv og fortæl evt. kort om eReolen GO, hvis bøgerne kan findes her. Vis handoutet, som alle eleverne har fået. Det er meningen, at eleverne kan krydse af i glad smiley- eller poo-feltet, alt efter om de synes de bøger, du fortæller om, lyder spændende eller ej.

Fortæl at de selv skal være med til at vurdere bøgerne, og at det kan være sjovt for eleverne at se, hvad de hver især synes om de forskellige bøger. Fortæl også at der vil være spørgsmål til dem undervejs – fx hvor de skal være med til at vælge handlingen og quizspørgsmål. Eleverne svarer ved at skrive i chatten - pyt med stavefejl.

Ved de yngste elever i indskolingen kan chatten droppes og erstattes af mundtlig besvarelse/dialog. De yngste vil ofte gerne komme med tanker undervejs, og det kan der med fordel gives plads til, hvis tiden er til det.

Bed børnene starte med at tegne en glad smiley på den ene side af papiret og på den anden side en lort. Efter hver bog holdes en afstemning, hvor eleverne viser smiley/poo alt efter, om de synes bogen lyder spændende eller ej.


Undervejs

Fortæl kort om hver bog. Gør din formidling levende, brug evt. lydeffekter, eksperimentér med stemmen, byg bro til elevernes verden ”kender I det, at….”.
Vær opmærksom på at vise bogens tykkelse, billeder og font. Vis flere bøger i serien eller vis bøger, som minder om den, du har fortalt om. Husk afstemning efter hver bog.

Til du-er-selv hovedpersonen-bøgerne
Fortæl handlingen op til valget. Læs ikke op, men fortæl fra hukommelsen. Stil spørgsmålet og bed børnene svare i chatten. Fortæl om den mest dramatiske konsekvens. Inddrag gerne test-dig-selv spørgsmål, som også besvares i chatten.

Quizspørgsmål kan i princippet tages løbende eller afslutningsvis, hvor der præsenteres forskellige quizbøger.

Afslutning

Spørgsmål på klassen med håndsoprækning på skærmen. Her er det ideelt, hvis læreren er ordstyrer. Evaluer med børnene, hvad de synes om booktalken. Fortæl om mulighederne for at reservere og låne på biblioteket. Bed gerne efterfølgende om feedback fra læreren. Brug hinanden til at udvikle nye tips og tricks.

Det skal I bruge

Skabelon til afkrydsning indskoling (10 titler)

Print et ark pr. elev
Download Word-dokument

Skabelon til afkrydsning mellemtrin (12 titler)

Print et ark pr. elev
Download Word-dokument

Udviklet af Vejle Bibliotekerne

Måske er du også interesseret i...

Arrangement Forældremøde i 5. klasse?: Sådan styrker vi 5. klassernes gode læsevaner Alder: 4-6. klasse Deltagere: Børn og forældre i 5. klasse Varighed: 1½ time Viden om Børn og unges læsning 2021: Lyt og læs dig til resultaterne af den nyeste læsevaneundersøgelse! Alder: 4-6. klasse, 7-9. klasse Deltagere: Bibliotekarer, lærere og læsevejledere Leg med litteratur Læser dit barn kun, fordi de voksne siger, man skal?: Tag Læsesejhedstesten og find ud af hvor læseseje I er. Alder: 4-6. klasse Deltagere: Et eller flere børn Varighed: 15 min.