Menu

Sang og lege

Udviklet af Struer Bibliotek

Sprogstimulering gennem sang, fortælling og leg.

Tilbuddet består af temaer, som passer til dagplejernes hverdag, med fokus på sang og lege. Dagplejeren låner en temakasse omkring et emne belyst med bøger, sanglege og konkreter. Bøgerne kan både bruges i dagplejen og lånes med hjem af forældrene.

Aldersgruppe:
0-3 år

Kom i gang

Tilbuddet kan med fordel formidles i legestuerne - særligt om vinteren gør vejret det besværligt for mange selv at komme til biblioteket. Alternativt kan man invitere dagplejerne ind på biblioteket og præsentere tilbuddet hér – evt. i forbindelse med andre tiltag, som fx Små synger sammen.

Med udgangspunkt i et tema - fx dyr, traditioner eller musik - pakker man en temakasse med bøger, sange og genstande. Hent evt. ideer fra temaerne i den styrkede pædagogiske læreplan.

 • Vælg et eller flere temaer, gerne med inspiration fra jeres egne dagplejere
 • Genstande med relation til bøgerne om temaet gør ordene konkrete for børnene
 • Sange stimulerer og fanger i rigtig høj grad opmærksomheden for dagplejebørn, så husk også at pakke ideer til sanglege til temaet
 • Pak temaet i en kasse eller lign.
 • Sørg for at sætte rammer for aflevering. Er det fx til næste dagplejearrangement, skal dagplejen selv sørge for aflevering eller kan biblioteket prioritere et besøg hos den lokale dagplejere eller legestue?

Formidling

Temakassen kan gøres tilgængelig for dagplejerne på forskellige måder, alt efter rammerne. Vi anbefaler at skabe opmærksomhed om temakasserne ved et arrangement målrettet dagplejen. I Struer afholder biblioteket et dagplejearrangement ca. en gang om måneden. Hvis man kan prioritere tiden, kan biblioteket sende personale ud for at præsentere temakassen. Fx med bogbussen eller ved besøg i fælles dagpleje-legestue.

Forældresamarbejde

I hver temakasse er der en samling af bøger, udvalgt efter temaet. Disse bøger kan lånes ud til forældrene, hvis dagplejeren kan overskue det. Det er ikke et krav for at være med i ordningen. Vi har gode erfaringer med sådan et dagpleje-minibibliotek. Forældrene har taget godt imod tilbuddet, for i en travl hverdag kommer de ikke altid selv forbi biblioteket, selvom lysten er der.

Især i forbindelse med sprogstimulering, hvor gentagelse af de samme ord er vigtigt, har dagplejen oplevet et godt samarbejde med forældrene, når de kan bruge en bog i dagplejen og bagefter sende den med forældrene hjem.

Ressourcer – hvad kræver det?

Vil I som bibliotek i gang med at understøtte sprogudvikling gennem sang og leg?

En temakasse kan sammensættes for ca. 500-1.000 kr., hvis I laver jeres egen med inspiration fra jeres dagplejere/samarbejdspartnere. Man kan også købe færdige sprogkufferter.

Tidsforbruget afhænger også af, hvordan I griber formidlingen an. Fire modeller:

 • Temakasserne kan være tilgængelige på biblioteket, evt. for alle lånere. Dagplejerne henter dem selv
 • Temakasserne præsenteres til arrangementer målrettet dagplejen
 • Temakasserne bringes ud til dagplejerne, enten på adressen eller nærliggende bogbusstop/filial. Primært for at nå ud til dagplejere som har langt til biblioteket
 • Biblioteket tager målrettet ud til legestuer, låner et eller flere temakasser ud og aftaler at hente dem igen. Et udlån rummer dermed to besøg

Tidsforbrug til forberedelse/afvikling

Forberedelse kan variere, men når temaet er pakket, er det hurtigt at sætte sig ind i indholdet.

Varighed: 20-30 minutter for selve aktiviteten. Max. en time.

Antal: en enkelt dagplejer med børn eller en hel legestue

Hvad skal dagtilbuddet?

Samarbejdet med dagplejen

Forløbet foregår i et tæt samarbejde mellem dagpleje og biblioteket. Fordelen med en dagplejer er klart, at man har én voksen og dermed kun én kontaktperson. Vores oplevelse er, at det giver et tættere samarbejde end i en børnehave/vuggestue. Dermed har man også som bibliotek en bedre adgang til forældrene end i større institutioner.

I Struer har vi under forløbet prioriteret at besøge dagplejen 4 gange og valgte en legestue, som ligger geografisk langt fra det fysiske bibliotek i kommunen for derved at nå nogle børn og forældre, som måske ikke så ofte besøger biblioteket.

Materialer og grafik

Eksempler på temaer og indhold:

 • Fastelavn (masker, bøger med fastelavnssange, fx Se min kjole, udklædningsgenstande)
 • Musik (sange og instrumenter til musik)
 • Dyr (legetøjsdyr og bamser, bøger om danske dyr og bondegården

Vil du se et konkret eksempel på en temakasse, kan du hente det her:

Temaet Musik (PDF til print)

Skal bøgerne lånes med børnene hjem? Se eksempel på hjemlånsseddel her:

Hjemlånsseddel (PDF til print)

Hvem kan du kontakte?

Har du spørgsmål?

Kontaktperson hos Struer Bibliotek: Stefan Dahl

Baggrund for konceptet

Forløbet er udviklet som en del af projektet Dagplejernes Bibliotek v. Viborg Bibliotekerne, støttet af Slots- og Kulturstyrelsen.