Menu

Sorteringsmester

Med udgangspunkt i en billedbog om affald taler bibliotekaren med en børnegruppe om, hvorfor det er vigtigt at affaldssortere. Derefter gennemgås kort hvordan man sorterer skrald, og til sidst leges en affaldssorteringsleg. Det anbefales, at bibliotekaren kommer ud i børnehaverne med aktiviteten, så affaldssorteringen taler ind i børnenes hverdag. Når man er i deres eget hus, kan man bedre tage snakken om, hvordan man konkret sorterer hos dem. Vær også opmærksom på kommunale forskelle i måden at sortere på.

Aldersgruppe:
3-6 år

Antal:
25

Varighed:
1 time

Sådan gør I

Forberedelser

Vælg en billedbog om emnet, som I vil læse højt. Fx Rappeskraldebogen af Lotte Salling eller Da hvalerne gik i land af Nick Bland.

Saml forskellige typer af rengjort skrald. Fx glas, plastic, papir, tekstil, drikkekartoner.

Sæt Miljøstyrelsens piktogrammer på et antal skraldespande eller lign. beholdere.

Når disse forberedelser er gjort, er der kun kort forberedelsestid pr. gang (print af diplomer o.lign.)

Det tager ca. 30-40 minutter at afholde en workshop.

Sorteringslegen beskrevet af Frederikshavn Bibliotek

Vi medbringer selv fire skraldespande, markeret med piktogrammerne fra Miljøstyrelsen. En til restaffald, en til pap/papir, en til madaffald og en til kartoner/metal/plast (her skal man være opmærksom på, om det passer overens med sin kommunes sorteringsregler), samt en stor sæk fyldt med ”affald”. I vores affaldspose havde vi både legefrugt, blomsterbuketter, et stykke flamingo, tomme mælkekartoner, kagedåse af metal, fødselsdagsflag, en hjemmelavet pizzabakke, tomme haribo-poser. Alt sammen rengjort, men gerne 5-6 ting, der kan gå i hver spand.

Vi snakker først med børnene om affaldssortering. Vi viser og fortæller med en plakat, hvordan man sorterer korrekt. Så går legen ud på, at børnene kommer op og trækker et stykke affald op af posen, som vi får sorteret rigtigt. Vi snakker med børnene om, hvad det er, de har trukket op af posen, og stiller dem spørgsmål, så de kan finde frem til at sortere rigtigt:

  • Føles det som plastik? (tænk på en indkøbspose)
  • Føles det som papir? (kan du tegne på det?)
  • Ligner det en mælkekarton? (fx en brik til tomater)
  • Ser det beskidt ud?
  • Osv.

Når alle børnene har været igennem legen, får de udleveret et Sorteringsmester-diplom.

Nyttig baggrundsviden om affaldssortering

Strømlinet affaldssortering (mst.dk)

Sortering af affald (borgerrettet information - mst.dk)

Eksempel på kommunal sorteringsplakat (affaldsweb.net)

Det skal I bruge

Piktogrammer

Piktogrammer til print.
Download PDF

Diplom

Diplom til udlevering til børn, der har gennemført aktiviteten.
Download PDF

Rappe-skraldebogen Da hvalerne gik i land Styr på skraldet Stop! Monstre! Skraldemonster Hugos nye hus

Hvem står bag forløbet?

Frederikshavn Bibliotek. Kontaktperson: Camilla Lilly Jungersen, cmjn@frederikshavn.dk

Måske er du også interesseret i...

Kampagne, Leg med litteratur, Leg med sprog Klar, parat, skolestart Alder: 3-6 år, 0-3. klasse Arrangement, Leg med litteratur Fold bogen ud: Vi folder bøger fra LæseLeg ud på biblioteket Alder: 0-3 år, 3-6 år Antal: Max 15 børn Varighed: 45 min. Forløb Sprogstart 3-6 år: Her finder du sproglege, fokusord og billedbogssnakke til de forskellige billedbøger, der er med i Sprogstart 3-6 år Alder: 3-6 år