Menu

Kompetenceudvikling og netværk

Som så meget andet her i livet kan en uddannelse ikke stå alene. For at blive bedre og dygtigere er det nødvendigt at øve sig og vedligeholde sine kompetencer, være nysgerrig på hvad andre gør og søge sparring med ligesindede.

Deltagere:
Læseguider

Uddannelser af læseguider

Bibliotekerne har deres eget uddannelsesprogram, som drives af fire læseguider, som har gennemført The Readers mastertrainerprogram.

Hvis du ønsker at blive uddannet læseguide, har du flere muligheder.

 • Hvis du er ansat på et bibliotek, kan du tilmelde dig et kursus på centralbibliotek.dk. Hvis der ikke er nogle kurser, kan du blive skrevet på venteliste ved at skrive til en netværkskoordinator.
 • Hvis du ikke er ansat på et bibliotek, kan du kontakte dit lokale bibliotek for at høre om mulighederne for at blive frivillig læseguide. Du er også velkommen til at skrive til en netværkskoordinator for at høre mere.
 • Du kan blive uddannet læseguide via Læseforeningen (laeseforeningen.dk)

Skab et lokalt netværk

Vi anbefaler, at dit bibliotek opretter et fagligt netværk, hvor læseguiderne kan mødes og drøfte faglige spørgsmål om GFL. Formålet med netværket er at:

 • Fastholde, motivere og inspirere bibliotekets og frivillige læseguider
 • Dele erfaringer, ny viden og tekster med hinanden
 • Sparre om konkrete spørgsmål, fx deltageres reaktioner, tilrettelæggelse af læseforløb, samarbejdsaftaler mm.
 • Skabe en forbindelse mellem det lokale bibliotek og det landsdækkende Netværk for læseguider

Format
Møderne kan variere i længde og hyppighed. Nogle mødes en time om måneden, andre mødes en halv dag hvert kvartal. Prøv jer frem og finde den model, der passer bedst til jer. Sørg for altid at læse sammen til jeres møder, det er den bedste øvebane for nye og tidligere læseguider.

Hvem deltager?
Hold dit lokale netværk åbent for alle interesserede læseguider. Hvis I har frivillige læseguider eller kender til andre private læseguder i kommunen er det oplagt at invitere dem med. Overvej, om I med fordel kan slå kræfterne sammen med en nabokommune, så I på skift arrangerer mødet.

Mand står ved whiteboard foran nogle menneskerTo gange årligt arrangerer Hillerød og Rudersdal på skift en fælles inspirationsdag for kommunens professionelle og frivillige læseguider. At bruge fire-fem timer sammen skaber et stærkt sammenhold om Guidet Fælleslæsning, hvor der er mulighed for at dykke ned i faglige emner, skabe en reel læringssituation, få inaktive læseguider ’med på vognen igen’ og danne relationer til de frivillige læseguider.

Organisering
De biblioteksansatte læseguider er drivkraften i netværksmøderne. Det er aldrig de frivillige læseguiders ansvar at arrangere netværksmøder. Overvej, om I skal have en fast tovholder eller skiftes til at indkalde, lave dagsordener, skrive referater osv.

Tip: Brug de sidste fem minutter af netværksmøderne til at lave dagsordenen til næste møde. Det fælles afsæt skaber medejerskab.

Fysiske tekstarkiver

Et fysisk tekstarkiv er en samling af alle de tekster, som bibliotekets læseguider har brugt igennem tiden. Læseguiderne kan bladre i tekstarkivet og lade sig inspirere til næste læsning. Det fysiske arkiv er et stærkt supplement til det digitale tekstarkiv, som findes på Læsesporet.dk.

Det fysiske arkiv kan laves på mange måder:
I Guldborgsund lægger læseguiderne kopier af deres tekster i fælles ringbind. Sammen med hver tekst ligger et info-papir, der fortæller, hvilke temaer der behandles i teksten samt hvilke samtaler det kan afføde. Derudover står der, hvilket digt eller novelle den pågældende tekst er blevet læst sammen med.

Øvrige effekter
Mange biblioteker supplerer højtlæsningen med fysiske og sanselige effekter, som har til formål at skabe en stærkere sanselig læseoplevelse. Læs mere under ”Forstærk din læsning”.

For at skabe den bedste forankring og synlighed af de fysiske effekter, anbefaler vi, at I opretter en ’station’ i forlængelse af det fysiske tekstarkiv. Det kan være en eller flere kasser med greb, som kan fremme og understøtte læsningen. Det kan være en transportabel højttaler, bordpynt, naturartefakter såsom sten, kogler og lignende.

En reol med kasser med kogler

Netværk for læseguider

Netværk for læseguider er et landsdækkende netværk, hvor vi dyrker Guidet Fælleslæsning som en selvstændig, faglig disciplin. Netværket er et sted, hvor alle læseguider kan finde inspiration og ny viden, deltage i faglige aktiviteter og sparre med hinanden om faglige spørgsmål. Netværket er åbent for alle læseguider, uanset om de er ansat på et bibliotek. Man kan deltage i netværket på to måder:

 1. Hvis du er ansat på et bibliotek, kan du tilmelde dig netværksgruppen på centralbibliotek.dk. I netværksgruppen bliver der offentliggjort aktiviteter som temadage, konferencer, masterclasses, online læsninger mm.
 2. Hvis du ikke er ansat på et bibliotek, kan du deltage i netværket ved at tilmelde dig Facebookgruppen "Netværk for læseguider". Det eneste krav er, at du allerede er uddannet læseguide.

Alle netværksaktiviteter bliver også slået op i Facebookgruppen. Vi bestræber os på, at alle aktiviteter er åbne for hele netværket, men der kan være aktiviteter som fx uddannelse, som kun biblioteksansatte kan tilmelde sig.

Vigtige pointer

Dyrk din faglighed

 • GFL er et håndværk, som skal holdes ved lige. Jo mere du øver dig, des dygtigere bliver du, og des kortere tid bruger du på forberedelse
 • Læs med dine kollegaer, når I får mulighed for det, brug fx ti minutter i starten af et møde
 • Udforsk de ressourcer, Læsesporet her og Netværk for læseguider stiller til rådighed i form af tekstarkiv, sparring og vidensdeling

Fagligt fællesskab

 • Det betyder meget, at læseguiden har nogen at dele sine oplevelser og drøfte sin forberedelse med. At være flere gør det lettere at holde fagligheden ved lige
 • Biblioteket bør have mindst to uddannede læseguider
 • Opret et lokalt, fagligt netværk, hvor jeres læseguider kan mødes på fast basis
 • Opret et fysisk arkiv til jeres fælles tekster

Aftaler med ledelsen

 • Tag en snak med din chef om, hvad du har brug for som læseguide. Det er ikke unormalt, at man som nyuddannet læseguide kan bruge en hel dag på koordinering, forberedelse, læsning og oprydning
 • Vær realistisk, når du vurderer dit tidsforbrug