Menu

Litteratur & Lækkerier

Litteratur & Lækkerier er tematiske bogcaféer, som er krydret med noget godt til ganen lavet af lokale samarbejdspartnere (som under bogcafeen fortæller om maden/drikken og deler deres historie). Litteratur & Lækkerier kan både være en enkel mødegang, eller en række af arrangementer, som er booket af lokale foreninger, forsamlingshuse eller bare borgere fra landdistrikterne. Formålet med projektet var oprindeligt at skabe større kulturel værdi i landdistrikterne i Viborg kommune. Det samme kan måske gøre sig gældende i andre kommuner landet over.

Aldersgruppe:
Voksne

Varighed:
2 timer

Hvad skal du som formidler gøre?

Enkelt Litteratur & Lækkerier-arrangement

 • Find lokal samarbejdspartner som kan lægge hus til, hjælpe med at reklamere og finde x antal deltagere (sæt kriterie for hvor mange, der minimum skal komme før arrangementet afholdes)
 • Aftal emne og find lækkerisamarbejdspartner (fx en vinforhandler eller bager)
 • Kontakt lækkerisamarbejdspartner og aftal deres rolle. Vær tydelig omkring deres funktion, og hvad der forventes af dem.
 • Reklame – sker i samarbejde med lokal samarbejdspartner, da de kender deres opland bedst. Overvej kanaler: Fysiske plakater? Facebook? Annoncer? Radio? Word-of-mouth?
 • Find litteratur
 • Tal aftenen igennem med både lokal samarbejdspartner og lækkerisamarbejdspartner
 • Forbered din del af aftenen
 • Afvikling (se også afsnittet "Et eksempel på afvikling af Litteratur & Lækkerier")
 • Evaluering

Forløb

 • Find advisory board (5-7 personer spredt i alder, køn og bopæl i kommunen)
 • Find overordnet lækkerisamarbejdspartner (som kan træde til, hvis der ikke findes en lokal).
 • Udvikle folder med tilbud (se materiale og grafik)
 • Send folder ud fx til forsamlingshuse og sundhedshuse i kommunen.
 • Lav konkrete aftaler med lokale samarbejdspartnere
 • Udvikle og afvikle de konkrete arrangementer (se ”Enkelt Litteratur & Lækkerier-arrangement”)

Tidsestimat ved enkelt arrangement

 • 4 timer til møder
 • 2 timer til mails og reklame
 • 8 timer til forberedelse af bøger
 • 3 timer til afvikling

Ved forløb medregnes møder med Advisory Board og udvikling af folder

Et eksempel på afvikling af Litteratur og Lækkerier

Hos Viborg Bibliotekerne udviklede man, i samarbejde med et advisory board, en folder med forskellige tematiske bogcafeer (Se materialer og grafik), som de lokale samarbejdspartnere så kunne booke og kombinere med deres egen bager/special butik. Alternativt kunne de også benytte sig af bibliotekets overordnede lækkerisamarbejdspartnere – en bager eller en vinforhandler fra Viborg.

Eksempelvis var Litteratur & Lækkerier i landsbyen Fly og fortælle om stærke kvindeskæbner på det lokale ”kulturhus” Flyfabrikken. Arrangementet tog to timer. Her serverede og fortalte vinhandleren om cocktails med gin, og litteraturformidlerne præsenterede bøger med stærke kvinder. Arrangementet forløb således at der var en rød tråd igennem hele aftenen, som bandt bøger, cocktails og stedet sammen. Den lokale frivillige fortalte lidt om stedet og om hans eget forhold til emnet.

Programmet så således ud:

 • Velkomst af bibliotek og lokalsamarbejdspartner
 • 1 cocktail inkl. Oplæg af vinhandleren
 • 3 bøger
 • 1 cocktail inkl. Oplæg fra vinhandler
 • 3 bøger
 • 1 cocktail inkl. Oplæg fra vinhandler
 • Samtalesalon

Hvordan når vi borgerne?

Modtagere er borgere i landdistrikterne

Vi når dem ved at lave et samarbejde med deres lokale forsamlingshus eller lignende. De kan med fordel hjælpe med at reklamere for arrangementet og da de kender deres lokale borgere bedre end vi gør, så de ved ofte, hvordan man bedst når dem.

Forslag til samskabelse og samarbejdspartnere

Advisory board: Etablér gerne et advisory board bestående af ildsjæle fra alle hjørner af kommunen

Lokalsamarbejdspartnere: Sundhedshuse, forsamlingshuse, kulturhuse, kirkestuer, foreninger

Lækkerisamarbejdspartnere: Specialbutikker, vinhandlere, slikbutikker, bagere, lokale brugsforeningers vinindkøber, lokale kunsthåndværkere, kunstnere, musikere

Kommunikation

Lav en kombination af almindelig kommunikation via bibliotekets sædvanlige kommunikationsveje, men benyt jer også af word-of-mouth via. Den lokale samarbejdspartner. Spørg også lækkerisamarbejdspartneren om, hvordan de normalt reklamere og bed dem sælge arrangementet via deres kanaler.

Her findes materialet, som understøttede projektet i Viborg. I må gerne sakse, hvis I finder formuleringer, der er brugbare.

Den overordnede menu, som blev sendt ud til borgerne i landdistrikterne: Litteraturoglækkerier_tryk.pdf

Eksempel på en plakat til arrangementet i Fly: plakatfly.jpg

Eksempel på pressemeddelelse: Pressemeddelelse E2018 Litteratur.docx

Evalueringen af projektet, som blev sendt til Erhvervsstyrelsen: evalueringsskema_landdistriktspuljen_2017_julirettet den 21.12.18.docx

Se også Baggrund for konceptet hvor der ligger en videoevaluering

Hvem kan du kontakte for hjælp?

Anne Sofie Elkjær Hemdorff (tidligere projektleder på Litteratur & Lækkerier v. Viborg Bibliotekerne) men nu ansat ved Herning Bibliotekerne og Læsesporet 16+ bibahe@herning.dk

Baggrund for konceptet

I projektet Litteratur & Lækkerier ville Viborg Bibliotekerne sammen med mindre, selvstændige erhvervsdrivende og specialbutikker, som fysisk var placeret i Viborg Kommune, koble kommunal service, kulturaktiviteter og unikke smagsoplevelser af forskellige karakter sammen i en række oplevelsespakker, som kunne bookes af borgere, der bor i kommunens lokalområder.

Projektet blev støttet af Erhvervsstyrelsens Landdistriktspulje.

Se videoen her som evaluerer konceptet med både publikummer, samarbejdspartnere og ledere.

Ved at klikke på videoen accepterer du YouTubes vilkår for brug

Eksempler på lignende koncepter fra andre biblioteker

 • Cocktails & Sommerbøger på Kjellerup Bibliotek
 • Vin & Efterårsbøger ved Vinspecialisten i Kjellerup