Menu

Ordblinde - for fagprofessionelle og biblioteker

Arbejder du med ordblinde? Så finder du her en række tips, materialer og gode steder på nettet, som kan gøre det lettere at understøtte ordblinde i at holde fast i læseglæden.

Dysleksi

Dysleksi (ordblindhed) er store vanskeligheder med at lære at læse og skrive, som kommer af langsom og upræcis omsætning af bogstaver og bogstavfølger til sproglyde.

...

Forekomsten af dysleksi er ca. 8 % i skolealderen og blandt unge under uddannelse, men tallet er selvfølgelig usikkert i de første klasser.

Sundhed.dk

Nyttige sites for den fagprofessionelle

Arbejder du med børn eller voksne med ordblindhed eller andre læsevanskeligheder er der flere steder, hvor du kan hente viden og inspiration til at understøtte deres læse- og skriveudvikling.

Logo for Nationalt Videncenter for LæsningOrdblindhed
NVL har opbygget dette vidensunivers om ordblindhed med tips til bl.a. undervisning af ordblinde elever.
Logo for EgmontOrdblindestrategi
Egmont Fonden har udarbejdet en ordblindestrategi, som handler om opsporing og minimering af følgevirkninger af ordblindhed. På fondens side om ordblindhed findes bl.a. også et inspirationskatalog.

Målgruppen 6-16 år

Fra 3. klasse og opefter kan børn blive screenet for ordblind. Bliver barnet konstateret ordblind, har forældrene ofte brug for viden om, hvordan de støtter skolebarnet og skaber de bedste betingelser for barnets læseudvikling og trivsel. Nedenfor kan du læse mere og finde inspiration til arrangementer og aktiviteter for ordblinde børn på biblioteket.

Logo fra inspirationspakkenSamarbejde med forældre om sproglig udvikling og forebyggelse af læsevanskeligheder
Det er vigtigt, at forældre kan skabe et sprogligt stimulerende miljø i hjemmet - også når de selv har læsevanskeligheder. I denne videns- og inspirationspakke finder du redskaber, der kan understøtte forældrene i processen.
Materialet er udarbejdet af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og tilgængeligt på emu.dk
Bogomslag - børn og unges læsning 2021Buggi og Nota
Med Buggi på Nota kan ordblinde børn mellem 8 og 12 år nemt finde den helt rigtige frilæsningsbog med emojis.
Logo for Nationalt Videncenter for LæsningLæsesucces for ordblinde børn
NVL står bag dette tværfaglige projekt om ordblinde børns læseudvikling.
I projektet arbejder man med tre kategorier af læsning:
- At se-læse med øjnene (afkode)
- At lytte-læse (bearbejde, forstå og huske)
- At lytte-se-læse, som er en kombination af de to andre måder at læse på, hvor man følger med i teksten, samtidig med at man lytter til oplæsningen. 

Kreativt og fagligt arrangement for ordblinde børn og deres forældre
Kreative indslag og faglige oplæg om ordblindhed

Unbox læselysten
Udfold læselysten med et spændende arrangement for ordblinde børn

Målgruppen 16+

Biblioteksværtens guide til betjening af ordblinde
Gode råd om ordblindhed fra ordblindekonsulent Mie Askjær Midtgaard

10 gode råd
Til dig, der skal formidle til ordblinde