Menu

RO(man)TID

I RO(man)TID kombineres læsning som et fælles projekt, på arbejdspladsen eller i andre fællesskaber, med individuel vejledning af deltagerne, hvor der tages udgangspunkt i den enkeltes læsebarriere, -forudsætning og -interesse. Fokus ligger på læsningens gavnlige effekter, kortlægning af deltagernes tidsrøvere og litteraturinspiration, hvilket tilsammen har vist sig at være en værdifuld tilgang til at skabe nye holdbare læsevaner. Forløbet består af en række justerbare værktøjer, der tilsammen udgør et 12-ugers forløb. Forløbet er tilrettelagt som et medarbejdertilbud til offentlige og private arbejdspladser, men kan med den rette skalering også anvendes til andre målgrupper. Metoden er nem at adaptere og den indbyggede fleksibilitet i metoden gør det nemt at udarbejde skræddersyede forløb, der passer til deltagernes individuelle udgangspunkt og arbejdspladsernes dagligdag.

Aldersgruppe:
Voksne

Antal:
5-15

Varighed:
Flere måneder

Fokus på Sundhed, Velvære og Flow

RO(man)TID tager afsæt i i spændet mellem den travle hverdags negative effekt på læsevaner og læsningens positive effekt på den stressede hverdag, hvor sundhedsvidenskabelige undersøgelser viser, at læsning kan skabe en balancetilstand i krop og sjæl i form af roligt åndedræt, sund hjerterytme og lavere kortisol-niveau(husk kildeangivelsen med).

RO(man)TID er af den grund baseret på teorien om flow, der anvendes som ramme for borgernes fordybelse i litteratur. Kort sagt tilsigter forløbet at bringe borgerne i en tilstand af flow, så de kan høste sundhedsmæssige goder ved læsning.

Hvordan gør man?

I RO(man)TID er den tætte kontakt mellem bibliotekaren og læseren nøglen til at (gen)finde læseglæden, hvor den biblioteksansatte varetager samtaler med vejledning i at finde tid til læsning og giver deltagerne inspiration til litteratur.

RO(man)TID er struktureret som et forløb over 12 uger, med fastlagte samtaler og aktiviteter. Til forløbet findes et tilhørende metodekit bestående af bl.a. procesark, formidlingsmaterialer, tidsregisteringsskema, metodekatalog og interviewguides. Alt finder du under punktet Materialer og grafik.

Før forløbet - find deltagere

Find en arbejdsplads der vil samarbejde om at lade sine medarbejdere deltage i RO(man)TID eller opsøg andre målgrupper for deltagelse.

 • Få fat i deltagere ved direkte opsøgning eller lad dem tilmelde sig selv til et forløb. Skab fx kontakt til private virksomheder, start et samarbejde med kommunen eller lav det som et bibliotekstilbud med tilmelding på jeres hjemmeside.
 • Vigtigst er det, at deltagerne virkelig ønsker at læse mere. Oprindeligt havde RO(man)TID fokus på den travle voksne, der tidligere havde nydt at læse, men nu ikke længere havde tiden - eller i hvert fald ikke kunne finde den i den travle dagligdag. Heriblandt er forløbet også oplagt som et tilbud, til alle med ønsket om at genfinde læsetid og -motivation.

Uge 1: Opstartsmøde og individuelle interviews

 • Ved opstartsmødet gives en fælles introduktion til RO(man)TID for deltagerne, herunder formål, forløb og udbytte.
 • Deltagerne introduceres for flow, herunder de sundhedsmæssige aspekter ved flow via læsning. I forlængelse af flowpræsentationen udføres gerne flowøvelser og/eller tidsøvelser (personaer).
 • Udlever tidsregistreringsskema til hver deltager med vejledning i, hvordan man tidsregistrerer sin hverdag frem til det næste individuelle møde.
 • Udlevér også Flow-folderen og evt. Pixibogen "Vil du være sund og klog så læs en bog" til deltagerne.

Metode til det indledende interview (uge 1)

Ved første møde foretages også de indledende individuelle interviews af deltagerne. Med udgangspunkt i Interviewguide A og A+, kan I bl.a. få kortlagt følgende om deltagernes læsevaner og hverdag:

 • Hvem er læseren og hvilke udfordringer har vedkommende, når det gælder læsning? Er familielivet altoverskyggende? Er TV'et tændt nonstop om aftenen? Er det stress eller burnout, der gør hovedet tungt? Årsagerne kan være mange og de kan være store.
 • Samtalen skal foregå i et privat og trygt miljø. Pas på at samtalen ikke bliver for privat og får et næsten terapeutisk islæt - det kan være en hårfin balance.
 • Afslut første interview med en samtale om litteratur - hvad kan vedkommende godt lide at læse, hvad har tidligere fungeret godt for dem, m.m.

Uge 2-3: Individuelle møder og inspiration

Her mødes den biblioteksansatte og den enkelte deltager, hvor der kigges på det forudgående interview og deltageres tidsregistrering for at finde hverdagens tidsrøvere og skjulte tidslommer, hvor der er plads til læsning. Print og medbring Metodekataloget, som en hjælp til deltagerne.

Metode til den individuelle samtale (uge 2-3)

 • Forinden denne samtale skal den biblioteksansatte have udvalgt et bred vifte af litteratur - håndplukket til den specifikke læser.
 • Med udgangspunkt i det første interview præsenter da deltageren for metoder til at få læsning ind i hverdagen, ved at udlevere og gennemgå Metodekataloget sammen.
 • Deltageren forpligter sig til at afprøve en metode fra metodekataloget, som kan gribe deltageren til at komme tilbage til læsningen. Det kan fx være interval (læse)træning, målsætninger og lydbøger.
 • Samtalen afsluttes med en booktalk, hvor bibliotekaren præsenterer alle de medbragte bøger og vækker læserens læseglæde med god inspiration.
 • Hvis vedkommende vil læse fysiske bøger, anbefales det at medbringe dem, så de kan lånes med hjem med det samme.

Uge 3-11 Opfølgende møder og samtaler efter behov

Individuelle møder, vejledning og opfølgning mellem den biblioteksansatte og den enkelte deltager undervejs i forløbet, hvis behovet opstår kan afholdes i den mellemliggende periode uge 3-11 (foreslået med afholdelse i uge 6 og uge 10).

Forslag til opfølgende møder (uge 3-11)

 • Fungerer redskaberne og metoderne eller skal der prøves noget nyt?
 • Har læseren brug for flere bogforslag?
 • I den opfølgende fase kan det også være gavnligt med sociale litterære tilbud til læseren, hvor de kan opleve et fællesskab omkring litteraturen - det kan være alt fra læseklubber og guidet fælleslæsning til forfatterforedrag og bogmesser.
 • Mens det er vigtigt med en nærværende og guidende bibliotekar, så fungerer RO(man)TID udelukkende hvis læseren ønsker/formår det. Læsning er som med alle andre hobbyer og sportsaktiviteter et spørgsmål om prioritering og vilje, og kun læseren kan finde tiden til det. Bibliotekaren kan ikke trylle tiden frem - kun læseren kan finde den.

Uge 12: Slutevaluering

 • Arranger en fælles afslutning på RO(man)TID for deltagere, arbejdsplads (ledelsen) og bibliotek, hvor deltagerne kan mødes og dele erfaringer, udbytte og oplevelser, der kan skabe grobund for, at læsning vedligeholdes efter endt forløb.
 • Hvis det ønskes, så afsæt gerne tid til interview med den enkelte deltager (Interviewguide B), hvor bibliotekar og deltager sammen gennemgår, hvad deltageren har fået ud af forløbet.

Materialer og grafik

Procesark med oversigt over forløbet PDF (for biblioteksansatte)

Pixibogen "Vil du være du sund og klog? Så læs en bog" PDF (til udlevering)

Tidsregisteringsskema PDF (til udlevering)

Flow-folder PDF (til udlevering)

Metodekatalog PDF (til udlevering)

Interviewguide A PDF

Interviewguide A+ PDF

Interviewguide B PDF

Forslag til skalering

Forløbet kan i nogen grad skaleres ift. til antallet af individuelle møder og opfølgende samtaler. Fx kan det fastsættes, hvor mange møder de enkelte deltagere skal have mulighed for at modtage. Ligeledes kan der også justeres på slutevalueringen i uge 12, som også kan erstattes med andre tiltag eller skaleres, således at man udelader det afsluttende interview som beskrevet i Interviewguide B.

Det vigtigste at have for øje, når man tilpasser RO(man)TID til det enkelte bibliotek, er, at den sociale dimension samt den tætte biblioteksfaglige vejledning har betydning for at fastholde deltagerens motivation for at genvinde tid til læsning.

Tid og ressourcer

Estimeret tid for 12 ugers forløb med 5 deltagere og en bibliotekar: 20-25 timer, fordelt på følgende omtrentlige plan:

1) Finde samarbejdspartner/deltagere

2) Opstart, uge 1: Forberedelse - gennemlæs og forstå proces og metoder, 60 min. fælles præsentation/intro, 30 min. interview pr deltager, renskrivning af referat og noter - 15 min pr deltager

3) Individuelle møder og inspiration: Forberedelse - 10-30 min pr deltager, møde - 30 min pr deltager

4) Uge 4-5: Forberedelse - 5-10 min gennemlæsning af noter pr deltager, 10-15 min opfølgende kontakt via mail eller telefon

5) Individuelle møder og inspiration: Hvordan går det med læsningen? + flere bøger efter behov, Forberedelse - 10-30 min pr deltager, møde - 15-30 min pr deltager

6) Uge 6-10: Forberedelse - 5-10 min gennemlæsning af noter pr deltager, 10-15 min opfølgende kontakt via mail eller telefon, invitationer til events og arrangementer for at understøtte fællesskabet blandt deltagerne

7) Afslutning: Fælles afrunding 60 min. samt eventuelle individuelle møder med deltagerne

Baggrunden for forløbet

Flere danskere læser mindre. Årsagen er tid – manglende tid. I hvert fald hvis man spørger de ca. 700.000 danskere, der elsker bøger, men sjældent eller aldrig læser. De mange ikke-læsende danskere er en af bibliotekernes krævende udfordringer.

Svend Brinkmanns opfordring til at fyre sin coach og læse en roman blev for fire nordjyske biblioteker et nyt ståsted til at arbejde med tiden som læsebarriere. Med en overbevisning om, at læsning kan give overskud i en hverdag med tidsunderskud, begyndte ideen til en ny formidlingstilgang at tage form under projektoverskriften RO(man)TID – På sporet af den tabte tid. Bibliotekernes traditionelle litteraturformidling blev koblet til tanker fra livsstilsændringer, positiv psykologi, flowteori og stressforskning med henblik på at give bibliotekarerne redskaber til at vejlede tidspressede læsere finde skjulte tidslommer i hverdagen – for derefter at gøre tidslommerne til åndehuller fyldt med læsning.

RO(man)TID er oprindeligt tænkt som et 12-ugers forløb, udviklet som et medarbejdertilbud til offentlige og private arbejdspladser. De deltagende biblioteker er Rebild, Mariagerfjord, Brønderslev og Vesthimmerland.

Find den fulde evalueringsrapport for RO(man)TID ved at klikke her

Konceptejer og kontakt

Mette Drejer Jørgensen: mdj@vesthimmerland.dk - Vesthimmerlands Biblioteker