Menu

Sluk & Læs

Sluk & Læs er et forløb for familier med mindst én teenager. Det handler om hygge, nærvær og samvær omkring det at læse. I får hjælp til at finde gode bøger og blade, læser lidt sammen hver dag i en måned, og som afslutning mødes vi til en aften, der handler om ungdomsliv og som også involverer pizza. Ses vi?

Aldersgruppe:
7-9. klasse

Deltagere:
Familier med teenagere

Varighed:
En måned

Kom i gang

Sluk & Læs er familietid i en kasse. Forløbet er et bud på, hvordan man som familie med teenagere i huset, hvor alle har travlt med hver sit, for en stund kan samles om noget så elementært som at læse. Endda uden forstyrrelser fra telefoner og tablets; for mens der læses, skal al elektronikken slukkes. Når man som familie deltager i Sluk & Læs, tager man et aktivt valg om at lægge telefoner og tablets til side, slukke tv’et og i stedet dagligt i en måned investere god gammeldags tid sammen til at læse. Der må læses alt fra tegneserier, magasiner og digtsamlinger til både fagbøger og tykke romaner. Det handler mest af alt om at finde litteratur, der passer til hver enkelt person i familien, at være sammen, mens der læses og at dele de gode læseoplevelser, der opstår undervejs.

Forløbet Sluk & Læs starter med en dag på biblioteket, hvor hele familien kommer ind, og hvor en bred vifte af formidlere, der tilsammen har solid indsigt i skøn- og faglitteraturen til både børn, unge og voksne, står klar til at hjælpe med at få puttet de helt rette titler ned i familiens egen Sluk & Læs-kasse. Herefter sendes familierne hjem til en måned, der dagligt byder på fælles læsestunder.

I løbet af den måned, forløbet strækker sig over, kan der blive behov for at supplere bøger og blade i kasserne. Der skulle jo gerne være masser af læsestof til alle hver dag.

Når måneden er omme, inviteres de deltagende familier ind til en omgang pizza og et oplæg, der er fængende for teenagerne. Det kan være en ungdomsbogsforfatter, en infuencer eller en anden, der taler de unges sprog og kan belyse unges liv på en relevant måde, så teenagerne føler sig set og fornemmer, at Sluk & Læs ikke kun er et voksenprojekt men også er et forløb, der tager dem og deres virkelighed alvorligt.

Nå målgruppen

Teenagere er en svær målgruppe at nå. Overvej, om I som bibliotek allerede har nogle gode kanaler, der kan trækkes på. Det kunne være:

 • Læseklubber for unge
 • Tidligere læseklubbers deltagere, som nu er blevet teenagere
 • Skoler, hvor I har et godt samarbejde og kan få taletid i de ældste klasser eller ved forældremøder. Vær obs på, at forældremøder typisk afholdes i august/september måned.

Skal I have familier til at melde sig, kræver det en del opsøgende arbejde. Vær meget opsøgende i biblioteksrummet og hav postkort og anden reklame klar i god tid.

Et par timer i biblioteksrummet en lørdag, hvor der er fundet gode ungdomsbøger frem, og hvor der står en stak kasser og en formidler, der opsøger unge og deres familier, er godt givet ud. Denne direkte henvendelse kan give op mod 1/3 flere deltagere, viser erfaring fra den seneste afvikling af forløbet.

Når familierne er tilmeldt, er det vigtigt at huske på, at det ikke kun er ungdomslitteratur, der skal findes frem. Søskende og forældre skal også have god litteratur med hjem. Derfor er det godt at gå sammen nogle stykker, så der er repræsenteret et bredt kendskab til litteratur til børn, unge, voksne kvinder og mænd, skøn- og faglitteratur osv. På denne måde får de tilmeldte familier den bedste vejledning til, hvilke bøger de skal vælge. Det mest fordelagtige vil være, at disse formidlere alle er til stede, når familierne kommer ind på biblioteket og pakker kasser. Er dette ikke muligt, kan det være en god ide at bede familierne skrive lidt om deres læsepræferencer, så I kan finde bøger frem på forhånd.

Forløbet

 1. ​​​​​​Biblioteket skal tilrettelægge og promovere forløbet. Det skal tydeligt fremgå, hvordan man melder sig til. Det kan være en fordel at bede om alderen på børnene i familien med henblik på, hvilke titler, det kan være relevant at finde frem, når bogkasserne skal pakkes. Det er et krav, at der skal være minimum én teenager i familien, men der kan også være yngre søskende.
 2. Biblioteket skal forberede forløbets opstart, hvor familierne kommer ind på biblioteket og pakker deres individuelle bogkasse. Heri skal medtænkes, at der kan stilles borde op med inspiration, ligesom flere formidlere skal stå klar med vejledning i biblioteksrummet.
 3. Der skal planlægges et afsluttende event – gerne et, der kan reklameres med allerede i promoveringen af forløbet. Ideelt et event, der kan motivere unge til at deltage. Alternativt en afsluttende pizza-aften, hvor familierne deler deres oplevelser med hinanden.
 4. Husk at give kolleger på biblioteket information om Sluk & Læs. Forløbet berører potentielt alle dele af biblioteket, og alle formidlere kan potentielt møde deltagere, der skal have nye forsyninger til deres bogkasser. Derfor er det vigtigt, at alle er orienteret om forløbets form og mål.

Udlån

Bøgerne, der puttes i bogkasserne, udlånes på hel normal vis. Derfor strækker forløbet sig ikke over en hel måned, men max 28 dage, som er den almindelige udlånstid. Således kan bøger, der lånes ved forløbets start, afleveres ved forløbets afslutning uden problemer.

Hvis man finder opgaven overskuelig, kan hvert medlem i hver familie skriftligt ønske sig titler, genrer, sværhedsgrad og emne, og familiens bogkasse kan dermed pakkes på forhånd. Alternativt kan hver familie møde op på biblioteket, hvor gode titler er stillet frem til inspiration, ligesom der er afsat ekstra formidlere til at hjælpe med at pakke bogkasserne.

Udgifter

Kasserne til Sluk & Læs er en dyr post. De koster ca.112 kr. stykket.

Det afsluttende arrangement kan justeres op og ned ift. det enkelte biblioteks økonomiske ramme. Fællesspisning og booktalks afholdt af bibliotekets eget personale er i den billigste ende, mens højprofilerede influencers og forfattere er i den dyre ende. Dog er det vigtigt, at fokus er på de unge: det, der tales om, skal henvende sig til dem, og målet med det afsluttende arrangement er, at de unge går fra biblioteket med en positiv fornemmelse af at være blevet set og hørt.

Hvor lang tid tager det at planlægge Sluk & Læs?

Forløb

 • Ca. 20 timer (planlægning, registrering af de deltagende familier, løbende kontakt til deltagerne, opfyldning af bøger, planlægning og gennemførelse af det afsluttende event)

Alm. udlån

 • ”Pakkedagene”, hvor familierne samler deres individuelle bogkasse, vil betyde, at der, afhængigt af antal deltagere, er brug for ekstra hænder i ca. 6 timer i biblioteksrummet

Hvad skal skolen?

Skolen er ikke en direkte aktør i forløbet Sluk & Læs. Det vil dog være en stor hjælp og fordel, hvis skolen vil vise interesse for forløbet. Dette kan gøres ved som skole:

 • At præsentere forløbet i udskolingsklasser og på forældremøder
 • At hænge plakater op i udskolingsklasserne om forløbet
 • At spørge interesseret ind til teenagernes oplevelse af at deltage
 • At være ekstra opmærksom på at give udskolingsklasserne mulighed for at låne bøger til fritidslæsning i perioden, hvor forløbet kører

Har man som skole interesse i at få udskolingselever og deres familier til at læse mere, er man velkommen til at kontakte biblioteket med henblik på et tættere samarbejde. Dette kan fx involvere:

 • Besøg fra biblioteket på forældremøder, hvor forløbet præsenteres
 • Udlevering af plakater målrettet teenagere til ophængning på skolen
 • Udlevering af flyers, der kan deles ud i udskolingsklasserne

Materialer og grafik

Her finder du materialer til promovering af Sluk & Læs. Du kan hente eksempler på udformning af deltagerbrev, tilmeldingsflyer og plakat. Derudover kan du hente og printe et bogmærke med gode læseråd.

Sluk & Læs skilt (PDF til print)

Sluk & Læs tilmeldingsflyer (PDF til inspiration)

Sluk & Læs følgebrev (Word-dokument)

Sluk & Læs plakat (PDF til inspiration)

Brevpapir (Word-skabelon)

Sluk & Læs bogmærke(PDF til print)

Tekniske specifikationer til tryk af Sluk & Læs-kasse hentes her:

Layout til Sluk & Læs-kasse med standseform (PDF)

Layout til Sluk & Læs-kasse uden standseform (PDF)

Hvem kan du kontakte?

Kontaktpersonen på Sluk og Læs er Kamilla Prægel fra Herning Bibliotekerne, som kan kontaktes på mail: bibkpa@herning.dk eller telefonnr. 29366474

Baggrund for konceptet

Sluk & Læs er en mulighed for familier med mindst én teenager på matriklen at skabe hygge, samvær og nærvær omkring det at læse. Det er et forløb, der strækker sig over en måned og som afsluttes med en aften, hvor ungdomslivet, set ud fra de unges perspektiv, er i fokus ved et oplæg på biblioteket – som også involverer pizza.

Forløbet koncentrerer sig udelukkende om den helt frivillige, lystbetonede læsning i hjemmet og er derfor ikke knyttet til skoler og fritidsordninger. Når det er sagt, må vi erkende, at teenagere ofte er en svær gruppe at få til at læse - både i skole- og fritid. Det kan derfor være til gavn for alle, der ønsker at få unge til at læse mere, at skolen viser en interesse i forløbet.