Menu

BogBox

Styrk læseglæden for SFO-børn i 0.-3. klasse med en BogBox.

En BogBox indeholder både bøger, aktiviteter og legetøj inden for et bestemt tema. Idéen er, at pædagogerne eller bibliotekarerne starter med at læse højt fra bøgerne eller lader børnene læse selv. Derefter kan I gå i gang med de forskellige lege og aktiviteter, der hører til temaet. På den måde er bøgerne fundamentet for det, der kommer til at ske. Materialerne i boxen kan bruges til specifikke aktiviteter, men også frit efter børnenes eller jeres fantasi. Se, hvad der sker!

Aldersgruppe:
0-3. klasse

Deltagere:
SFO-børn

Varighed:
Flere dage

Kom i gang

For at sætte i gang, kan I først og fremmest danne jer et overblik over, hvilke temaer, der tilbydes. Der er udarbejdet 9 BogBoxe med hvert sit tema. Vi anbefaler, at I kontakter jeres institutioner i kommunen for at høre, hvad børnene interesserer sig for, inden I går i gang med at indkøbe. I kan finde vejledninger og materialelister her på siden, der giver jer et overblik over, hvad de forskellige BogBoxe indeholder. Vi ønsker, at alle skal kunne afprøve BogBox-konceptet. Derfor har vi gjort det så skalerbart og ligetil som muligt.

Idéen er, at biblioteket indkøber materialer til de forskellige BogBoxe, de ønsker at tilbyde SFO'erne.

Inden indkøb anbefaler vi, at det enkelte bibliotek først kontakter de institutioner, de udvælger, for at undersøge, hvad børnene interesserer sig for - altså for at børnene får medbestemmelse i, hvilke BogBoxe, der bliver indkøbt til. Derudover også for at granske i pædagogernes ønsker til temaer.

Leg med BogBox

De ni BogBoxe har temaerne: dyr, eventyr, fantasy, gaming, humor, mysterier, sørøver og pirater, universet og jul. Til hvert tema følger en række aktiviteter og lege, som også kan benyttes enkeltvis. Prøv f.eks. Den store dyst om dyr eller gå på Bogstavsskattejagt!

Samarbejde mellem SFO og bibliotek

BogBox kan blive grundstenene til et godt fremtidigt samarbejde mellem SFO'en og biblioteket. Det sker bl.a. gennem kontakt til biblioteket, hvor I i fællesskab skal finde frem til, hvilke BogBoxe, der er interesse for. Når børneformidleren sendes ud i SFO’en med BogBoxen, kan børneformidleren og børnene få skabt en god og nær relation gennem læsning og leg, samt får bibliotekaren opbygget et forhold til pædagogerne/lærerne ved at samarbejde om BogBoxen.

Bogboxe

Hvad skal skolen?

For at komme i gang med konceptet, skal I have kontakt til jeres lokale bibliotek, for at høre, hvilke BogBoxe, de kan tilbyde. Herefter beslutter I (evt. i fællesskab med børnene), hvilken BogBox I gerne vil låne. BogBoxen lånes på biblioteket (evt. sammen med en bibliotekar, der kan komme med jer "hjem" og præsentere BogBoxen samt igangsætte en aktivtitet eller leg). Og så skal der ellers bare læses og leges til den helt store guldmedalje!

Hvis jeres lokale bibliotek ikke tilbyder BogBox, er det en oplagt mulighed for at starte et samarbejde op, hvor I i fællesskab kan udvælge, indkøbe og i gangsætte aktiviteter på tværs af bibliotek og institution med udgangspunkt i BogBox.

Materialer og grafik

Temaer

Her kan du finde 9 forskellige temaer med tilhørende materialelister og vedledninger, som du kan kaste dig ud i sammen med børnene.

Dyr

Dyr: vejledning, lege og aktiviteter (PDF til print)

Dyr - Den store dyst om dyr - PDF til print

Eventyr

Eventyr: vejledning, lege og aktiviteter (PDF til print)

Fantasy

Fantasy: vejledning, lege og aktiviteter (PDF til print)

Gaming

Gaming: vejledning, lege og aktiviteter (PDF til print)

Humor

Humor: vejledning, lege og aktiviteter (PDF til print)

Mysterier

Mysterier: vejledning, lege og aktiviteter (PDF til print)

Sørøver og pirater

Sørøvere og pirater: vejledning, lege og aktiviteter (PDF til print)

Sørøvere og pirater - svarark (PDF til print)

Universet

Universet: vejledning, lege og aktiviteter (PDF til print)

Jul

Jul: vejledning, lege og aktiviteter (PDF til print)

Hvem kan du kontakte?

Konceptet er udsprunget af et samarbejde mellem Brønderslev Bibliotek, Esbjerg Kommunes Biblioteker og Tønder Kommunes Biblioteker.

Kontaktperson:

Line Damm Krogh

Mail: lindkro@toender.dk

Tlf.: 74929821 / 23238729

Baggrund for konceptet

BogBox er blevet til som resultat af Slots- og Kulturstyrelsens program ”Læselyst og læsefællesskaber for børn i indskolingens fritidstilbud”, der foregik i 2019-2022.

BogBox øger og understøtter børns læselyst gennem forskellige lege og aktiviteter inden for et bestemt tema og er målrettet børn i SFO 0.-3.klasse.