Hop til hovedindhold

Forside

Forside »

BogBox - Leg en bog

Med ”BogBox – Leg en bog” konceptet kan SFO og bibliotek i samarbejde styrke børns læselyst i SFO'en.

En BogBox indeholder både bøger, aktiviteter og legetøj inden for et bestemt tema.
Idéen er, at I starter med at læse højt fra bøgerne eller lader børnene læse selv. Derefter kan I gå i gang med de forskellige lege og aktiviteter, der hører til temaet.

Her kan du finde 9 forskellige temaer med tilhørende materialelister og vedledninger, som du kan kaste dig ud i sammen med børnene. God læselyst!

Biblioteker

Baggrund for konceptet

BogBox-konceptet er blevet til som resultat af Slots- og Kulturstyrelsens program ”Læselyst og læsefællesskaber for børn i indskolingens fritidstilbud”, der foregik i 2019-2022.

BogBox-konceptet øger og understøtter børns læselyst gennem forskellige lege og aktiviteter inden for et bestemt tema og er målrettet børn i SFO 0.-3.klasse.

Der er 9 Bogboxe, der hver indeholder både bøger, aktiviteter og legetøj inden for et bestemt tema.

Idéen er, at pædagogerne eller lærerne starter med at læse højt fra bøgerne eller lader børnene læse selv. Derefter kan de gå i gang med de forskellige lege og aktiviteter, der hører til temaet, og på den måde, er bøgerne fundamentet for legene.

Kom i gang med konceptet

For at sætte konceptet i gang, kan I først og fremmest danne jer et overblik over, hvilke temaer, vi kan tilbyde her på siden. Vi anbefaler, at I kontakter jeres institutioner i kommunen for at høre, hvad børnene interesserer sig for, inden I går i gang med at indkøbe.

I kan finde vejledninger og materialelister her på siden, der giver jer et overblik over, hvad de forskellige BogBoxe indeholder. Vi ønsker, at alle skal kunne afprøve BogBox-konceptet. Derfor har vi gjort det så skalerbart og ligetil som muligt.

Hvad skal biblioteket?

Idéen er, at biblioteket indkøber materialer til de forskellige BogBoxe, de ønsker at tilbyde SFO'erne.

Inden indkøb anbefaler vi, at det enkelte bibliotek kontakter de institutioner, de udvælger, først, for at undersøge, hvad børnene interesserer sig for - altså for at børnene får medbestemmelse i, hvilke BogBoxe, der bliver indkøbt til. Derudover også for at granske i pædagogernes ønsker til temaer.

Det er en god idé at sende en børneformidler ud med BogBoxen når den bliver udlånt.
Børneformidleren præsenterer BogBoxen og dens indhold, og igangsætter evt. også en aktivitet eller leg fra BogBoxen.

Samarbejde på tværs

Dette koncept kan blive grundstenene til et godt fremtidigt samarbejde mellem jeres bibliotek og SFO'er.

Det sker bl.a. gennem den evt. indledende kontakt til institutionerne, hvor I i fællesskab skal finde frem til, hvilke BogBoxe, der er interesse for.

Når børneformidleren sendes ud med BogBoxen, er der også lejlighed til, at skabe en god og nær relation til børnene, samtidig giver det børneformidleren indblik i, hvad børnene interesserer sig for og hvad der vil fungere bedst for målgruppen.

Hvilke biblioteker tilbyder dette koncept?

Indtil videre tilbyder følgende biblioteker konceptet:

Brønderslev Bibliotek

Esbjerg Kommunes Biblioteker

Tønder Kommunes Biblioteker

Hvem står bag konceptet?

Konceptet er udsprunget af et samarbejde mellem Brønderslev Bibliotek, Esbjerg Kommunes Biblioteker og Tønder Kommunes Biblioteker.

Kontaktperson:

Line Damm Krogh

Mail: lindkro@toender.dk

Tlf.: 74929829 / 23238729

Evaluering

Vi vil meget gerne høre din erfaring med at benytte konceptet, og håber derfor at du har tid til at besvare et par spørgsmål.

Hvordan fungerede konceptet hos jer?

Hvad synes du fungerede bedst ved konceptet?

Har du ideer til, hvordan vi kan forbedre konceptet?

Vil du benytte konceptet i fremtiden?

Fagprofessionelle

Baggrund for konceptet

BogBox-konceptet er blevet til som resultat af Slots- og Kulturstyrelsens program ”Læselyst og læsefællesskaber for børn i indskolingens fritidstilbud”, der foregik i 2019-2022.

BogBox-konceptet øger og understøtter børns læselyst gennem forskellige lege og aktiviteter inden for et bestemt tema og er målrettet børn i SFO 0.-3.klasse.

Der er 9 Bogboxe, der hver indeholder både bøger, aktiviteter og legetøj inden for et bestemt tema.

Idéen er, at pædagogerne eller lærerne starter med at læse højt fra bøgerne eller lader børnene læse selv. Derefter kan de gå i gang med de forskellige lege og aktiviteter, der hører til temaet, og på den måde, er bøgerne fundamentet for legene.

Kom i gang med konceptet

For at komme i gang med konceptet, skal I have kontakt til jeres lokale bibliotek, for at høre, hvilke BogBoxe, de kan tilbyde.

Herefter beslutter I (evt. i fællesskab med børnene), hvilken BogBox I gerne vil låne.

BogBoxen lånes på biblioteket (evt. sammen med en bibliotekar, der kan komme med jer "hjem" og præsentere BogBoxen samt igangsætte en aktivtitet eller leg).

Og så skal der ellers bare læses og leges til den helt store guldmedalje!

Hvad skal skolen?

Skolen skal, udover at igangsætte konceptet sammen med biblioteket, understøtte børnene i deres læsning og leg. Vi anbefaler, at I skaber et fællesskab om BogBoxen. Det er vores erfaring, at det giver børn mere læselyst og lyst til at engagere sig.

Samarbejde på tværs

Dette koncept kan blive grundstenene til et godt fremtidigt samarbejde mellem jeres institution og biblioteket.

Det sker bl.a. gennem kontakt til biblioteket, hvor I i fællesskab skal finde frem til, hvilke BogBoxe, der er interesse for.

Når børneformidleren sendes ud i SFO’en med BogBoxen, kan børneformidleren og børnene få skabt en god og nær relation gennem læsning og leg, samt får bibliotekaren opbygget et forhold til pædagogerne/lærerne ved at samarbejde om BogBoxen.

Forældre

Vidste du, at der også findes et tilbud til børn i alderen 0-6 år?

Bibliotekernes Sprogspor er bibliotekernes fælles indsats, som støtter sprogstimulering og tidlige læsefærdigheder.

Besøg Sprogsporet