Menu

Læreplanstema: Social udvikling

Social udvikling er et tema i Den styrkede pædagogiske læreplan, der omhandler børns sociale kompetencer, herunder deres sociale handlemuligheder og deltagelsesformer i forskellige fællesskaber

De seks læreplanstemaer

Den styrkede pædagogiske læreplan er et fælles værdigrundlag for alle dagtilbud, som indeholder seks forskellige temaer, der skal udfoldes i hverdagens aktiviteter.

De seks temaer tager alle udgangspunkt i barnet og dets omverden og samvær med andre. Se EMU's side om læreplanstemaerne.

Det digitale bibliotek eReolen har desuden skabt BørnehaveReolen, som viser forslag til e-bøger og anden inspiration til de forskellige temaer.

Det Danske Filminstitut (DFI) har samlet materiale til hvert læreplanstema på siden Børnebiffen i dagtilbud. Her kan fagpersoner finde viden om filmens rolle ift. hvert tema og få inspiration til aktiviteter, der medtænker film-mediet.

Du kan læse om indeværende læreplanstema her: Social udvikling | Filmcentralen

Sprog & Leg har udviklet et skema, der kan støtte jer i at nå hele vejen rundt om temaerne, når I bruger bøger til arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan.

Sprog & Legs skema til de seks temaer

Find relevante bøger til temaet i boglisterne nederst på siden.

Den styrkede pædagogiske læreplan i dagplejen Den styrkede pædagogiske læreplan i dagtilbud Den styrkede pædagogiske læreplan Den styrkede pædagogiske læreplan

Social udvikling

Deltagelse og medindflydelse

Hver gang vi mennesker befinder os sammen med andre individer, er sproget et centralt kommunikationsmiddel. Vi kommunikerer også ved brug af mimik og gestik, men med verbalsprog kan vi være meget præcise, når vi gerne vil kommunikere med andre. Derfor spiller sproget en helt central rolle i barnets sociale udvikling, da de fleste af vores sociale interaktioner er betinget af verbalsprog. På samme måde spiller barnets sociale liv tilsvarende en stor rolle i barnets sprogudvikling, da sproget har større udfoldelsesmuligheder, når barnet føler sig tryg og selvsikker sammen med de personer, der befinder sig i de sociale fælleskaber som barnet begår sig i til hverdag.

Ligeledes spiller barnets mulighed for medindflydelse på det sproglige rum også en stor rolle for barnets lyst til at deltage aktivt i de i det forskellige sociale aktiviteter.

En vigtig del af børns sociale udvikling er, at de udvikler empati. Empati betegner menneskets evne til at sætte sig ind i et andet individs sted, hvilket udvikles gennem menneskets relationer til andre levende væsner.

Relationer er en væsentlig del af grundlaget for, at børn lærer sig empati. Empati handler om at mærke egne følelser, at kunne sætte sig ind i andres følelser og oplevelsesverden og at kunne handle på måder, der også understøtter samspillet med andre

Kilde: Den styrkede pædagogiske læreplan (2018)

Når vi udviser empati overfor andre, bruger vi ofte vores kropsprog og verbalsprog i samspil. Hvis vi eksempelvis har gjort en anden sur eller ked af det, siger vi "undskyld" og bøjer måske hovedet eller klapper kammeraten på armen. Endnu bedre bliver undskyldningen, hvis vi anerkender og forstår den anden persons synspunkt, og vi i den forbindelse kan sætte ord på denne indsigt. Det er derfor lige så vigtigt, at den sproglige udvikling understøttes i takt med, at barnets empati udvikles.

Inspiration til aktiviteter

Her giver Sprogsporet inspiration til, hvad bibliotek og dagtilbud sammen kan lave af sjove og kreative sprog-aktiviteter med udgangspunkt i læreplanstemaet Social udvikling

Medborgerskab

Medborgerskab betegner menneskets rettigheder og forventningen om aktiv deltagelse i samfundet.

I kan holde børnevalg på biblioteket, hvor børnene selv eller fiktive karakterer stiller op til valgkamp, og hvor børnene får lov til at stemme - måske endda i en rigtig stemmeboks. Her kan børnene understøttes i udviklingen af deres selv- og medbestemmelse, samt udvikle et mere subjektivt sprog, heraf holdningsord og forskellige argumentationsteknikker.

Se også Børnevalg.dk

Solidaritet

Medborgerskab dækker ikke kun over børnenes selv- og medbestemmelse, men også over evnen til at være solidarisk med andre og udvide deres fællesskaber.

Biblioteket kan invitere dagitilbuddene ind til en multikultur-dag, hvor de kan smage forskellige nationalretter og blive introduceret for forskellige nationalsange og danse, samt møde mennesker, der kommer fra andre lande. Disse aktiviteter er en god måde, at facilitere samtaler med børnene om forskellighed.

Man kan også vise børnene bøger på forskellige sprog eller måske invitere fortællere, som kan eventyr fra forskellige lande - måske også på andre sprog end dansk.

Få mere inspiration her:

Flersprogede børn
Find inspiration og materialer på flere sprog

Social afkodning

Når vi begår os i selskab med andre er det essentielt, at vi kan afkode de sociale spilleregler, der gør sig gældende i fællesskabet.

Relationer

Social afkodning er menneskets evne til at identificere forskellige positioneringer og roller i fællesskabet.

Her kan man fx lave hatteteater, hvor børnene bliver iført forskellige hatte. Det kan være politihatte, baretter, cowboyhatte, troldmandshatte osv. Børnene skal så afkode disses hattes betydning og spille den karakter, hatten henviser til.

Social afkodning indebære også afkodning af andre menneskers følelser gennem kropssprog, gestik, ansigtsudtryk og verbalsproget.

Her kan man lave mimik-leg, hvor børnene hver for en følelse, som de skal mime med deres krop og ansigt. Børnene skal så prøve at gætte, hvilken følelse børnene udtrykker.

Se også:

Læreplanstema: Alsidig personlig udvikling
Find inspiration til aktiviteter og bøger der taler ind i læreplanstemaet Alsidig personlig udvikling

Turtagning

En del af det at være en del af et fælleskab er også turtagning. Dette indebærer både sproglig turtagning (at man skiftes til at tale og fx ikke afbryder andre) og fysisk turtagning (fx at man ikke springer andre over i en kø).

Barnets dagligdag består af en masse forskellige slags turtagninger, men børnene har alligevel brug for støtte til sætte ord på turtagningen ("Nu venter vi lige, til de andre har prøvet"), og hvorfor det er vigtigt at kunne beherske i fællesskab med andre. Sæt derfor ord på handlingen, når chancen byder sig i hverdagen.

Man kan også lave aktiviteter, hvor sprog og fysisk turtagning indgår som en essentiel del af legen.

Konflikthåndtering

Nu og da opstår der konflikter i et fælleskab, og i de situationer er bogen er en fantastisk formidlingsmulighed. Den giver den voksne en anledning til at tale med børn om konfliktsituationer, konflikthåndtering og empati på en indirekte måde. Bogen kan også hjælpe med at sætte ord på nogle af de følelser, der ulmer efter en opstået konflikt.

Forældresamarbejde

Inviter fx familier til at stille op til valg med deres egen valgplakater og slogans - hvis jeres familie var et politisk parti, hvad ville det så hedde og hvad ville I have som mærkesag? Fx "Aldrig mere mandag!" eller "Mere tid sammen!".

Hvis I vil inddrage forældrene i Den styrkede pædagogiske læreplan, kan I henvise til bogen her:

Den styrkede pædagogiske læreplan kort fortalt

EMU har også lavet denne video:

Ved at klikke på videoen accepterer du YouTubes vilkår for brug

Lån på biblioteket

Alder: 0-3 år

Hvorfor det? At være til Jeg passer hunden Får Lille Krokodille en ven? Monsterklammeri Baby elsker Carl er sød Lili bliver vred Oskar og Stine bliver uvenner Små venner Lillesøster på skitur

Alder: 3-6 år

Broen Indeni mig - og i de andre Hjem Dig og alle de andre At være til Rita og Krokodille på skovtur Vitello får en klam kæreste Har du set min hat Når nødderne er størst - Da Boris fik gæslinger Palle P og perlen Tal pænt Peter! Slottet Bolette lyver Træet, dyrene og os Da Carl næsten var ond Alle går deres vej Alle kigger på Alfred Nille og jeg Ja- og nej-følelser Mirabel og Astrakan Det er mit træ Vitello graver et hul Hvorfor det? Ingen

På eReolen

Willi bygger en hule Frederikke kommer til at slå Venner Den lille pensel Viola og veninderne Vitello graver et hul

Fagbøger for fagprofessionelle

Børn som deltagere i professionel praksis Pædagogers arbejde med sprog og billeder

Gode steder på nettet

DR har på deres hjemmeside samlet en håndfuld sange til Små Synger Sammen-temaet Venskab.

5 sange om venskaber

Bibliotekernes Børnevalg (børnevalg.dk)

Medborgerskab (emu.dk)