Hop til hovedindhold

Forside

Forside »

Stedsspecifik højtlæsning

Der sker noget interessant, når litteraturen læses højt på steder, der stemningsmæssigt bidrager til fortællingen.

Med stedsspecifik højtlæsning bliver læsningen en fælles oplevelse!

 

Højtlæsningsaktiviteterne er for børn i 3.-5. klasse.

Biblioteker

Baggrund for konceptet

Når man læser højt på stemningsfulde steder, forstærker man noget af det, der sker i bogens handling. I nogle af højtlæsningerne inddrages også konkreter, og bestemte dele af handlingen iscenesættes. Erfaringerne fra Biblioteket Frederiksberg er, at de eventprægede højtlæsninger skærper børnenes opmærksomhed på det, der læses højt.

Højtlæsningerne giver børnene en fælles oplevelse, hvor de sammen lytter til historien, oplever omgivelserne og bliver berørt af hinandens reaktioner på fortællingen. Det kan være både grin eller alvorlige miner.

Højtlæsningen taler til flere sanser, end hvis børnene havde læst indenad og på et kendt sted. Når man får stedet til at tale sammen med det læste, forstærkes den litterære oplevelse, og det hjælper til at fastholde børnene i læseoplevelsen. Litteraturen bliver noget, der sker lige for øjnene af os. Erfaringerne fra Frederiksberg viser, at børn med koncentrationsudfordringer også kan fastholdes i denne form for højtlæsning.

Metoden kan hjælpe med at gøre en bog mere håndgribelig og forståelig. Også de lidt mere ”litterære” og svært tilgængelige værker kan konkretiseres og blive til allemandseje på denne vis.

Kom i gang med konceptet

Her følger et overblik over 4 værker og forslag til fysiske steder, hvor uddrag af værkerne kan højtlæses. Se under Materialer og grafik for printvenlige og detaljerede anvisninger til højtlæsningsaktiviteterne.


bogforside Ella er mit navn vil du købe det
Ella er mit navn vil du købe det? (fra 11 år) af Mette Hegnhøj, Jensen & Dalgaard, 2016

Ella bor i et antikvariat sammen med sin mor og hjælper med at pakke flyttekasser ud med bøger fra dødsboer. På bunden af en kasse finder hun en udmagret kat, som hun giver mad og tager til sig. Ella er lykkelig, hun har altid ønsket sig en kat. Men en dag er katten væk. Moren og stedfaren har skaffet den af vejen. Ella bliver helt ude af sig selv, og så tager hun hævn.

Højtlæsningssted: Mellem to kompaktreoler i bibliotekets magasin.

bogforside
Pigen, som ville redde bøgerne (7-11 år), af Klaus Hagerup, illustrationer af Lisa Aisato, Høst & Søn, 2018

Anna elsker bøger. Hun elsker at komme på biblioteket og er gode venner med bibliotekaren Fru Monsen. Derfor gør det Anna trist, den dag Monsen fortæller hende, at de bøger, der ikke bliver læst, skal destrueres. Alle fortællingerne i disse bøger vil gå tabt. Alle menneskene i bøgerne vil forsvinde. Hvis ikke der bliver gjort noget. Så det gør Anna. Hun låner de destruktionstruede bøger og fragter dem hjem i en trillebør.

Højtlæsningssted: Ved hylden med kasserede bøger (hvis en sådan haves). Alternativt i magasinet.

bogforside
Den skrækkelige historie om Hende den lille (8-12 år), af Lena Ollmark, illustreret af Per Gustavsson, ABC Forlag 2019

Hende den lille bliver drillet i skolen. Hun er tit bange og altid alene. Hendes højeste ønske er at få lov til at komme ind i puderummet og hoppe med de andre elever. Men det får hun ikke lov til. Og dog. Hvis hun bare lige går op på skolens loft helt alene, så må hun gerne, siger de andre elever. Hende den lille vover sig ind på loftet. De andre elever smækker døren efter hende, så hun er låst inde og glemt på det kolde mørke loft. Først er hun rigtig bange. Men lidt efter lidt får hun situationen under kontrol, og det ender med at blive værst for de tarvelige elever, der lukkede hende inde.

Højtlæsningssted: På et koldt mørkt loft. Eller et andet uhyggevækkende sted.

bogforside
Besat (8-12 år), af Dennis Gade Kofod, illustreret af Kristian Eskild Jensen, Jensen og Dalgaard, 2021

Bogen indledes med en illustration af en knoglet skabning, der kravler ud gennem et hul i bogen. Det viser sig at være en heks, og hun er fabelagtigt tegnet af Kristian Eskild Jensen. Læseren får hende helt tæt på i et stort opslag. Hun kan næsten lugtes og føles. Heksen holder en dialog om, hvordan hun ønsker sig at komme ud af bogen og sætte tænderne i barnelæseren. Heksen fortæller også om, hvordan hun med bogens magiske ord er i gang med at besætte den højtlæsende voksne. I bogens slutning slipper heksen ud af bogen, og barnelæseren sidder tilbage med den højtlæsende voksne, som heksen ifølge historien har besat, og som nu vil æde barnelæseren.

Højtlæsningssted: Et mørkt sted. Evt. udendørs ved aftenstid. Kan også bruges ved et halloween-arrangement.

Hvad skal biblioteket?

Lav en aftale med en skoleklasse med mellemtrinselever. Del klassen op i to, og læs højt for det ene hold, mens det andet hold låner bøger i udlånet eller får læst en anden bog højt af din kollega. Det giver en anden intimitet under oplæsningen, når man læser i mindre hold.

Følg trin for trin-vejledningen (se under Materialer og grafik), og sørg for at få fat i bogen til forløbet. Der vil sikkert være en del børn, der gerne vil hjemlåne den højtlæste bog efterfølgende. Så hav om muligt også udlånseksemplarer af bogen klar. Til nogle af højtlæsningerne skal der bruges rekvisitter. Det fremgår alt sammen af trin for trin-vejledningen.

Samarbejde på tværs

Skoleklasser:
Stedsspecifik højtlæsning kan også inddrages som et element i danskundervisningen. Hvis dansklæreren er med, kan den stedsspecifikke højtlæsnings potentiale erfares ved selvsyn. Måske kan det inspirere til at bruge nogle elementer i undervisningen eller kaste sig ud i stedsspecifik højtlæsning for fagprofessionelle. [OBS!!link til fanen for de fagprofessionelle]

Forældre og ”frie børn”:
Biblioteket kan formidle bogtitler, der egner sig til stedsspecifik højtlæsning for forældre og børn.

Hvem står bag konceptet?

Kontaktperson på konceptet er børnelitteraturformidler Nicoline Dahlberg Kjær fra Biblioteket Frederiksberg, som kan kontaktes på mail nikj05@frederiksberg.dk eller telefonnr. 28 98 19 07.

Materialer og grafik

Trin for trin-vejledninger til stedsspecifikke højtlæsninger

Ella er mit navn vil du købe det? (fra 11 år) (PDF til print)
Højtlæsningssted: Mellem to kompaktreoler i bibliotekets magasin.

Pigen, som ville redde bøgerne (7-11 år) (PDF til print)
Højtlæsningssted: Ved hylden med kasserede bøger i bibliotekets kælder

Den skrækkelige historie om Hende den lille (8-12 år) (PDF til print)
Højtlæsningssted: På et koldt og dunkelt loft.

Besat (8-12 år) (PDF til print)
Højtlæsningssted: Et mørkt sted. Evt. udendørs i tusmørke. Kan også bruges ved et halloween-arrangement.

Inspirationskilder/teori

Anne-Marie Mai
Hvad litteraturen gør ved stedet

In: På sporet af den tabte tid – tid, sted og hjemstavn i det moderne samfund
Museum Sønderjylland, 2012

Her beskriver Mai blandt andet, hvordan fysiske steder kan hjælpe med at gøre litteraturen aktuel og konkret. ”Steder er ikke bare, steder sker!”, skriver Mai. Litteraturen gør noget ved stedet. Når man ser på hedelandskaber i Jylland, er indtrykket stærkt influeret af St. St. Blicher. Eller Skagen af skagensmalerne.


Pernille D. M. Pjedsteds artikel At sætte sig i den andens sted med stedet – litteraturens og stedets dannelsespotentiale
Pjedsted eksperimenterer med, at udskolingselever læser litterære værker (indenad) på fysiske steder, der minder om stedet i litteraturen. Jeg er Zlatan læses fx indenad på et fodboldstadion. Med tanke på, stedet hjælper til at forstå og lukke litteraturarbejdet op.

Evaluering

Vi vil meget gerne høre din erfaring med at benytte konceptet, og håber derfor at du har tid til at besvare et par spørgsmål.

Hvordan fungerede konceptet hos jer?

Hvad synes du fungerede bedst ved konceptet?

Har du ideer til, hvordan vi kan forbedre konceptet?

Vil du benytte konceptet i fremtiden?

Fagprofessionelle

Baggrund for konceptet

Når man læser højt på stemningsfulde steder, forstærker man noget af det, der sker i bogens handling. I nogle af højtlæsningerne inddrages også konkreter, og bestemte dele af handlingen iscenesættes. Erfaringerne fra Biblioteket Frederiksberg er, at de eventprægede højtlæsninger skærper børnenes opmærksomhed på det, der læses højt.

Højtlæsningerne giver eleverne en fælles oplevelse, hvor de sammen lytter til historien, oplever omgivelserne og bliver berørt af hinandens reaktioner på fortællingen. Det kan være både grin eller alvorlige miner.

Højtlæsningen taler til flere sanser, end hvis eleverne havde læst indenad og på et kendt sted. Når man får stedet til at tale sammen med det læste, forstærkes den litterære oplevelse, og det hjælper til at fastholde eleverne i læseoplevelsen. Litteraturen bliver noget, der sker lige for øjnene af os. Erfaringerne fra Frederiksberg viser, at børn med koncentrationsudfordringer også kan fastholdes i denne form for højtlæsning.

Metoden kan hjælpe med at gøre en bog mere håndgribelig og forståelig. Også de lidt mere ”litterære” og svært tilgængelige værker kan konkretiseres og blive til allemandseje på denne vis.

Stedsspecifik højtlæsning kan med fordel inddrages som et element i danskundervisningen.

Kom i gang med konceptet

Her følger et overblik over 3 værker og forslag til fysiske steder, hvor uddrag af værkerne kan højtlæses.Se under Materialer og grafik for printvenlige og detaljerede anvisninger til højtlæsningsaktiviteterne.

bogforside
Ella er mit navn vil du købe det? (fra 11 år) af Mette Hegnhøj, Jensen & Dalgaard, 2016

Ella bor i et antikvariat sammen med sin mor og hjælper med at pakke flyttekasser ud med bøger fra dødsboer. På bunden af en kasse finder hun en udmagret kat, som hun giver mad og tager til sig. Ella er lykkelig, hun har altid ønsket sig en kat. Men en dag er katten væk. Moren og stedfaren har skaffet den af vejen. Ella bliver helt ude af sig selv, og så tager hun hævn.

Højtlæsningssted: Ved bogreolerne i PLC. Alternativt kan der laves et samarbejde med det lokale bibliotek og højtlæses i bibliotekets magasin.

bogforside
Den skrækkelige historie om Hende den lille (8-12 år) af Lena Ollmark, illustreret af Per Gustavsson, ABC Forlag 2019

Hende den lille bliver drillet i skolen. Hun er tit bange og altid alene. Hendes højeste ønske er at få lov til at komme ind i puderummet og hoppe med de andre elever. Men det får hun ikke lov til. Og dog. Hvis hun bare lige går op på skolens loft helt alene, så må hun gerne, siger de andre elever. Hende den lille vover sig ind på loftet. De andre elever smækker døren efter hende, så hun er låst inde og glemt på det kolde mørke loft. Først er hun rigtig bange. Men lidt efter lidt får hun situationen under kontrol, og det ender med at blive værst for de tarvelige elever, der lukkede hende inde.

Højtlæsningssted: På et koldt mørkt loft. Eller et andet uhyggevækkende sted.

bogforside
Besat (8-12 år) af Dennis Gade Kofod, illustreret af Kristian Eskild Jensen, Jensen og Dalgaard, 2021

Bogen indledes med en illustration af en knoglet skabning, der kravler ud gennem et hul i bogen. Det viser sig at være en heks, og hun er fabelagtigt tegnet af Kristian Eskild Jensen. Læseren får hende helt tæt på i et stort opslag. Hun kan næsten lugtes og føles. Heksen holder en dialog om, hvordan hun ønsker sig at komme ud af bogen og sætte tænderne i barnelæseren. Heksen fortæller også om, hvordan hun med bogens magiske ord er i gang med at besætte den højtlæsende voksne. I bogens slutning slipper heksen ud af bogen, og barnelæseren sidder tilbage med den højtlæsende voksne, som heksen ifølge historien har besat, og som nu vil æde barnelæseren.

Højtlæsningssted: Et mørkt sted. Kan også bruges ved et halloween-arrangement.

Hvad skal skolen?

Del klassen op i to, og læs højt for et hold ad gangen. Det giver en anden intimitet under oplæsningen, når man læser i mindre hold.

Få fat i bogen til forløbet, og følg trin for trin-vejledningen (se under Materialer og grafik). Der vil sikkert være en del børn, som gerne vil hjemlåne den højtlæste bog efterfølgende. Så hav om muligt også udlånseksemplarer af bogen klar. Til nogle af højtlæsningerne skal der bruges rekvisitter. Det fremgår alt sammen af trin for trin-vejledningen.

Samarbejde på tværs

  • Det er oplagt at lave et samarbejde med det lokale bibliotek. Når man læser højt i nogle rammer, som eleverne ikke normalt færdes i, er der en tendens til, at elevernes opmærksomhed skærpes.
  • Hvis eleverne efterfølgende gerne vil låne den højtlæste bog med hjem og læse, kan det også være en fordel med et samarbejde med et bibliotek, der måske har flere eksemplarer tilgængelige af bogen.

Materialer og grafik

Trin for trin-vejledninger til stedsspecifik højtlæsning

Den skrækkelige historie om Hende den lille (8-12 år) (PDF til print)
Højtlæsningssted: På et koldt og dunkelt loft.

Besat (8-12 år), (PDF til print)
Højtlæsningssted: Et mørkt sted. Kan også bruges som halloween-arrangement.

Ella er mit navn vil du købe det? (fra 11 år) (PDF til print)
Højtlæsningssted: Ved bogreolerne i PLC eller på det lokale bibliotek.

Inspirationskilder/teori

Anne-Marie Mai
Hvad litteraturen gør ved stedet

In: På sporet af den tabte tid – tid, sted og hjemstavn i det moderne samfund
Museum Sønderjylland, 2012

Her beskriver Mai blandt andet, hvordan fysiske steder kan hjælpe med at gøre litteraturen aktuel og konkret. ”Steder er ikke bare, steder sker!”, skriver Mai. Litteraturen gør noget ved stedet. Når man ser på hedelandskaber i Jylland, er indtrykket stærkt influeret af St. St. Blicher. Eller Skagen af skagensmalerne.


Pernille D. M. Pjedsteds artikel At sætte sig i den andens sted med stedet – litteraturens og stedets dannelsespotentiale
Pjedsted eksperimenterer med, at udskolingselever læser litterære værker (indenad) på fysiske steder, der minder om stedet i litteraturen. Jeg er Zlatan læses fx indenad på et fodboldstadion. Med tanke på, stedet hjælper til at forstå og lukke litteraturarbejdet op.

Forældre

Baggrund for konceptet

Når vi læser højt på stemningsfulde steder, forstærker vi noget af det, der sker i bogens handling. Vores erfaring er, at denne form for højtlæsning skærper børnenes opmærksomhed på det, der læses højt, og hjælper til at fastholde børnene i læseoplevelsen.

At højtlæse med sit store barn er en god måde, hvorpå man sammen kan holde fast i læseglæden. Omkring 10-årsalderen rammer barnet den såkaldte bogdropper-alder. Mange forskellige medier kæmper om barnets tid og opmærksomhed i denne alder.

Men måske er det ikke alene ”skærmens skyld”, når børnene dropper bøgerne. Vi voksne bruger gerne tid på at sidde sammen med det yngre barn og højtlæse, og når barnet starter skole knokler vi løs med at få barnet til at selvlæse de berømte 20 minutter hver dag. Men når barnet selv kan læse, er der en tendens til, at vi slipper barnet og overlader det til sin egen læsning på et sårbart tidspunkt. Det er en rigtig god ide at give læsningen fokus og nærvær ved at læse højt med sit 8-12-årige barn. Og så er det i øvrigt drøn hyggeligt!

Højtlæsningerne giver os en fælles oplevelse, hvor vi lytter til historien, oplever omgivelserne og bliver berørt af hinandens reaktioner på fortællingen. Det kan være både grin eller alvorlige miner.

Kom i gang med konceptet

Her følger et overblik over 3 bøger og forslag til fysiske steder, hvor bøgerne kan højtlæses. Se under Materialer og grafik for printvenlige og mere detaljerede anvisninger til højtlæsningsaktiviteterne.

bogforside
Solvogteren (8-12 år) af Maja Lunde, illustreret af Lisa Aisato, Turbine 2021
Solvogteren har spærret solen inde. Uafbrudt regn og tusmørke har taget over. Hele verden er grå. Dag og nat og ugedagenes skiften findes ikke længere. Men Lilja har opdaget noget, de andre i landsbyen ikke ved, og hun vil kæmpe for at få solen tilbage.

Det er ikke kun solen og farverne og føden, der er forsvundet. Lilja og bedstefaren har mistet nære familiemedlemmer. Alt sammen forsvandt, da Lilja var helt lille. Der er ting, Lilja ikke må spørge om, og bedstefaren giver ingen kram eller fysisk berøring.

Bogen er blændende smukt illustreret af Lisa Aisato. Der er noget nærmest mytisk over fortællingen, og den taler til folk i alle aldre. Bogen tematiserer på smukkeste vis, hvilket mirakel det er, at årstiderne skifter, og ender lykkeligt med at verden blomstrer på ny.

Højtlæsningssted: I en lysegrøn forårsskov eller i haven, der spirer.

bogforside
Slimfjorden (8-12 år) af Sarah Lang Andersen, illustreret af Kathrina Skarđsá, Vild Maskine 2021
Drengen Elias interesserer sig lidenskabeligt for dyrene i naturen omkring sig. Han indsamler selvlysende gopler fra fjorden og bemærker sig, hvordan de bliver flere og flere. Unaturligt mange, faktisk. Han arbejder med forskellige teorier om goplernes ophav. Han opbevarer dem i glasflasker på værelset og steger også et par stykker på panden.

Men det er ikke de eneste dyr, der optager Elias. På stranden støder han på en døende ulv, der har forvildet sig op fra Tyskland og en forvirret svensk elg, der med sine dårlige manøvreringsegenskaber i vand endte med at gå i land på den danske kyst. Der er noget helt galt med naturen. Elias taler omsorgsfuldt tysk med ulven og svensk med elgen og går i gang med opklaringsarbejdet af goplernes massive tilsynekomst.

Bogen er flot illustreret og er trods sit alvorlige tema virkelig morsomt skrevet.

Højtlæsningssted: Ved havet.

bogforside
Besat (8-12 år) af Dennis Gade Kofod, illustreret af Kristian Eskild Jensen, Jensen og Dalgaard 2021
Bogen indledes med en illustration af en knoglet skabning, der kravler ud gennem et hul i bogen. Det viser sig at være en heks, og hun er fabelagtigt tegnet af Kristian Eskild Jensen. Læseren får hende helt tæt på i et stort opslag. Hun kan næsten lugtes og føles. Heksen holder en dialog om, hvordan hun ønsker sig at komme ud af bogen og sætte tænderne i barnelæseren. Heksen fortæller også om, hvordan hun med bogens magiske ord er i gang med at besætte den højtlæsende voksne. I bogens slutning slipper heksen ud af bogen, og barnelæseren sidder tilbage med den højtlæsende voksne, som heksen ifølge historien har besat, og som nu vil æde barnelæseren.

Højtlæsningssted: Et mørkt sted. Evt. udendørs ved skumringstid. Kan også bruges ved et halloween-arrangement.

Hvad kræver det af os?

Højtlæsningsaktiviteterne kan skaleres både op og ned, alt efter hvad I har tid og lyst til. Bare det at højtlæse et andet sted end der, hvor man plejer, kan give noget nyt til læseoplevelsen. Tit skal der ikke så meget til.

Samarbejde på tværs

Lån bøgerne på jeres lokale bibliotek.

Hvis I har fået mod på at læse højt på stemningsfulde steder, kan bibliotekaren sikkert hjælpe jer med at finde andre bøger, der egner sig til at læse højt i mørket, på en særlig årstid, ved skoven eller på stranden.

Materialer og grafik

Trin for trin-vejledninger til stedsspecifik højtlæsning

Solvogteren (8-12 år) (PDF til print)
Højtlæsningssted: Læses om foråret. I en lysegrøn forårsskov eller i haven, der spirer.

Slimfjorden (8-12 år) (PDF til print)
Højtlæsningssted: Ved havet

Besat (8-12 år) (PDF til print)
Højtlæsningssted: Et mørkt sted. Evt. udendørs i tusmørke. Kan også bruges ved et halloween-arrangement.

Vidste du, at der også findes et tilbud til børn i alderen 0-6 år?

Bibliotekernes Sprogspor er bibliotekernes fælles indsats, som støtter sprogstimulering og tidlige læsefærdigheder.

Besøg Sprogsporet