Menu

Stedsspecifik højtlæsning

Når man læser højt på stemningsfulde steder, forstærker man noget af det, der sker i bogens handling. I nogle af højtlæsningerne inddrages også konkreter, og bestemte dele af handlingen iscenesættes. Erfaringerne fra Biblioteket Frederiksberg er, at de eventprægede højtlæsninger skærper børnenes opmærksomhed på det, der læses højt.

Højtlæsningerne giver børnene en fælles oplevelse, hvor de sammen lytter til historien, oplever omgivelserne og bliver berørt af hinandens reaktioner på fortællingen. Det kan være både grin eller alvorlige miner.

Aldersgruppe:
0-3. klasse, 4-6. klasse

Deltagere:
Skoleklasser

Varighed:
45 min.

Ved at klikke på videoen accepterer du YouTubes vilkår for brug

Kom i gang

Del klassen op i to, og læs højt for et hold ad gangen. Det giver en anden intimitet under oplæsningen, når man læser i mindre hold.

Få fat i bogen til forløbet, og følg trin for trin-vejledningen. Der vil sikkert være en del børn, som gerne vil hjemlåne den højtlæste bog efterfølgende. Så hav om muligt også udlånseksemplarer af bogen klar. Til nogle af højtlæsningerne skal der bruges rekvisitter. Det fremgår alt sammen af trin for trin-vejledningen.

Her følger et overblik over 4 værker og forslag til fysiske steder, hvor uddrag af værkerne kan højtlæses. Se under Materialer og grafik for printvenlige og detaljerede anvisninger til højtlæsningsaktiviteterne.

Arbejder du i skolen? Se hvilke værker, der egner sig bedst i en skolekontekst, under Hvad skal skolen?


bogforside Ella er mit navn vil du købe det
Ella er mit navn vil du købe det? (fra 11 år) af Mette Hegnhøj, Jensen & Dalgaard, 2016

Ella bor i et antikvariat sammen med sin mor og hjælper med at pakke flyttekasser ud med bøger fra dødsboer. På bunden af en kasse finder hun en udmagret kat, som hun giver mad og tager til sig. Ella er lykkelig, hun har altid ønsket sig en kat. Men en dag er katten væk. Moren og stedfaren har skaffet den af vejen. Ella bliver helt ude af sig selv, og så tager hun hævn.

Højtlæsningssted: Mellem to kompaktreoler i bibliotekets magasin.

bogforside
Pigen, som ville redde bøgerne (7-11 år), af Klaus Hagerup, illustrationer af Lisa Aisato, Høst & Søn, 2018

Anna elsker bøger. Hun elsker at komme på biblioteket og er gode venner med bibliotekaren Fru Monsen. Derfor gør det Anna trist, den dag Monsen fortæller hende, at de bøger, der ikke bliver læst, skal destrueres. Alle fortællingerne i disse bøger vil gå tabt. Alle menneskene i bøgerne vil forsvinde. Hvis ikke der bliver gjort noget. Så det gør Anna. Hun låner de destruktionstruede bøger og fragter dem hjem i en trillebør.

Højtlæsningssted: Ved hylden med kasserede bøger (hvis en sådan haves). Alternativt i magasinet.

bogforside
Den skrækkelige historie om Hende den lille (8-12 år), af Lena Ollmark, illustreret af Per Gustavsson, ABC Forlag 2019

Hende den lille bliver drillet i skolen. Hun er tit bange og altid alene. Hendes højeste ønske er at få lov til at komme ind i puderummet og hoppe med de andre elever. Men det får hun ikke lov til. Og dog. Hvis hun bare lige går op på skolens loft helt alene, så må hun gerne, siger de andre elever. Hende den lille vover sig ind på loftet. De andre elever smækker døren efter hende, så hun er låst inde og glemt på det kolde mørke loft. Først er hun rigtig bange. Men lidt efter lidt får hun situationen under kontrol, og det ender med at blive værst for de tarvelige elever, der lukkede hende inde.

Højtlæsningssted: På et koldt mørkt loft. Eller et andet uhyggevækkende sted.

bogforside
Besat (8-12 år), af Dennis Gade Kofod, illustreret af Kristian Eskild Jensen, Jensen og Dalgaard, 2021

Bogen indledes med en illustration af en knoglet skabning, der kravler ud gennem et hul i bogen. Det viser sig at være en heks, og hun er fabelagtigt tegnet af Kristian Eskild Jensen. Læseren får hende helt tæt på i et stort opslag. Hun kan næsten lugtes og føles. Heksen holder en dialog om, hvordan hun ønsker sig at komme ud af bogen og sætte tænderne i barnelæseren. Heksen fortæller også om, hvordan hun med bogens magiske ord er i gang med at besætte den højtlæsende voksne. I bogens slutning slipper heksen ud af bogen, og barnelæseren sidder tilbage med den højtlæsende voksne, som heksen ifølge historien har besat, og som nu vil æde barnelæseren.

Højtlæsningssted: Et mørkt sted. Evt. udendørs ved aftenstid. Kan også bruges ved et halloween-arrangement.

Er du forælder?

Stedsspecifik højtlæsningLæs højt på stemningsfulde steder
Klik her for at gå til Stedsspecifik højtlæsning for forældre.

Hvad skal skolen?

Her følger et overblik over 3 værker og forslag til fysiske steder, hvor uddrag af værkerne kan højtlæses.

bogforside
Ella er mit navn vil du købe det? (fra 11 år) af Mette Hegnhøj, Jensen & Dalgaard, 2016

Ella bor i et antikvariat sammen med sin mor og hjælper med at pakke flyttekasser ud med bøger fra dødsboer. På bunden af en kasse finder hun en udmagret kat, som hun giver mad og tager til sig. Ella er lykkelig, hun har altid ønsket sig en kat. Men en dag er katten væk. Moren og stedfaren har skaffet den af vejen. Ella bliver helt ude af sig selv, og så tager hun hævn.

Højtlæsningssted: Ved bogreolerne i PLC. Alternativt kan der laves et samarbejde med det lokale bibliotek og højtlæses i bibliotekets magasin.

bogforside
Den skrækkelige historie om Hende den lille (8-12 år) af Lena Ollmark, illustreret af Per Gustavsson, ABC Forlag 2019

Hende den lille bliver drillet i skolen. Hun er tit bange og altid alene. Hendes højeste ønske er at få lov til at komme ind i puderummet og hoppe med de andre elever. Men det får hun ikke lov til. Og dog. Hvis hun bare lige går op på skolens loft helt alene, så må hun gerne, siger de andre elever. Hende den lille vover sig ind på loftet. De andre elever smækker døren efter hende, så hun er låst inde og glemt på det kolde mørke loft. Først er hun rigtig bange. Men lidt efter lidt får hun situationen under kontrol, og det ender med at blive værst for de tarvelige elever, der lukkede hende inde.

Højtlæsningssted: På et koldt mørkt loft. Eller et andet uhyggevækkende sted.

bogforside
Besat (8-12 år) af Dennis Gade Kofod, illustreret af Kristian Eskild Jensen, Jensen og Dalgaard, 2021

Bogen indledes med en illustration af en knoglet skabning, der kravler ud gennem et hul i bogen. Det viser sig at være en heks, og hun er fabelagtigt tegnet af Kristian Eskild Jensen. Læseren får hende helt tæt på i et stort opslag. Hun kan næsten lugtes og føles. Heksen holder en dialog om, hvordan hun ønsker sig at komme ud af bogen og sætte tænderne i barnelæseren. Heksen fortæller også om, hvordan hun med bogens magiske ord er i gang med at besætte den højtlæsende voksne. I bogens slutning slipper heksen ud af bogen, og barnelæseren sidder tilbage med den højtlæsende voksne, som heksen ifølge historien har besat, og som nu vil æde barnelæseren.

Højtlæsningssted: Et mørkt sted. Kan også bruges ved et halloween-arrangement.

Materialer og grafik

Trin for trin-vejledninger til stedsspecifikke højtlæsninger

Vejledninger målrettet biblioteket

Ella er mit navn vil du købe det? (fra 11 år) (PDF til print)
Højtlæsningssted: Mellem to kompaktreoler i bibliotekets magasin.

Pigen, som ville redde bøgerne (7-11 år) (PDF til print)
Højtlæsningssted: Ved hylden med kasserede bøger i bibliotekets kælder

Den skrækkelige historie om Hende den lille (8-12 år) (PDF til print)
Højtlæsningssted: På et koldt og dunkelt loft.

Besat (8-12 år) (PDF til print)
Højtlæsningssted: Et mørkt sted. Evt. udendørs i tusmørke. Kan også bruges ved et halloween-arrangement.

Vejledninger målrettet skolen

Den skrækkelige historie om Hende den lille (8-12 år) (PDF til print)
Højtlæsningssted: På et koldt og dunkelt loft.

Besat (8-12 år), (PDF til print)
Højtlæsningssted: Et mørkt sted. Kan også bruges som halloween-arrangement.

Ella er mit navn vil du købe det? (fra 11 år) (PDF til print)
Højtlæsningssted: Ved bogreolerne i PLC eller på det lokale bibliotek.

Inspirationskilder/teori

Anne-Marie Mai
Hvad litteraturen gør ved stedet
In: På sporet af den tabte tid – tid, sted og hjemstavn i det moderne samfund
Museum Sønderjylland, 2012

Her beskriver Mai blandt andet, hvordan fysiske steder kan hjælpe med at gøre litteraturen aktuel og konkret. ”Steder er ikke bare, steder sker!”, skriver Mai. Litteraturen gør noget ved stedet. Når man ser på hedelandskaber i Jylland, er indtrykket stærkt influeret af St. St. Blicher. Eller Skagen af skagensmalerne.


Pernille D. M. Pjedsteds artikel At sætte sig i den andens sted med stedet – litteraturens og stedets dannelsespotentiale
Pjedsted eksperimenterer med, at udskolingselever læser litterære værker (indenad) på fysiske steder, der minder om stedet i litteraturen. Jeg er Zlatan læses fx indenad på et fodboldstadion. Med tanke på, stedet hjælper til at forstå og lukke litteraturarbejdet op.

Hvem kan du kontakte?

Kontaktperson på konceptet er børnelitteraturformidler Nicoline Dahlberg Kjær fra Biblioteket Frederiksberg, som kan kontaktes på mail nikj05@frederiksberg.dk eller telefonnr. 28 98 19 07.

Baggrund for konceptet

Højtlæsningen taler til flere sanser, end hvis børnene havde læst indenad og på et kendt sted. Når man får stedet til at tale sammen med det læste, forstærkes den litterære oplevelse, og det hjælper til at fastholde børnene i læseoplevelsen. Litteraturen bliver noget, der sker lige for øjnene af os. Erfaringerne fra Frederiksberg viser, at børn med koncentrationsudfordringer også kan fastholdes i denne form for højtlæsning.

Metoden kan hjælpe med at gøre en bog mere håndgribelig og forståelig. Også de lidt mere ”litterære” og svært tilgængelige værker kan konkretiseres og blive til allemandseje på denne vis.