Menu

Læseklasser

Læseklasser er et tilbud, hvor skoleklasser får muligheden for - som en af bibliotekets udvalgte 'læseklasser' - at få et hav af inspiration, boganbefalinger, læsetips, læseudfordringer og fantastiske læseoplevelser gennem et helt skoleår. Den enkelte læseklasse bliver koblet til en fast biblioteksformidler der står for en masse spændende aktiviteter og arrangementer, samt sender inspiration og materialer til klassen gennem hele året.

"Det har været superfedt at være læseklasse, fordi jeg har fået inspiration til at læse, og nu synes jeg det er fedt at læse". Elev, 4. klasse, Viborg Kommune.

Aldersgruppe:
4-6. klasse

Deltagere:
Skoleklasser

Varighed:
Flere måneder

Kom i gang

Hør Mikkel fra Viborg Bibliotekerne fortælle om Læseklasser i denne video:

Ved at klikke på videoen accepterer du YouTubes vilkår for brug

Biblioteket står for planlægning og afvikling af læseklasse-konceptet. Dette indebærer at:

 • Bestemme og organisere forløbets indhold
 • Planlægge forløbet og fastsætte datoer i samarbejde med de enkelte lærere
 • Afstemme forventninger og behov med de enkelte lærere
 • Detailplanlægge og afvikle de enkelte fysiske møder og aktiviteter
 • Producere og udsende inspirationsmaterialer og læseaktiviteter til klasserne

For at komme godt i gang med konceptet skal I som bibliotek først overveje, i hvilket omfang I ønsker at udbyde konceptet. Der er stor forskel på at have 3 eller 10 læseklasser, og antallet af fysiske møder og aktiviteter i løbet af skoleåret er også afgørende for hvor mange ressourcer afviklingen kræver. Vær opmærksom på at et samlet læseklasse-forløb foregår over et helt skoleår. Det kan derfor være tidskrævende og kræver en indsats gennem hele året.

Hver læseklasse har en fast kontaktperson i form af en biblioteksformidler. Denne kontaktpersons vigtigste opgave er til de fysiske møder at inspirere og motivere eleverne samt opbygge en personlig relation til klassen.

Ved flere læseklasser vil man med fordel kunne have en tovholder der koordinerer opgaver, producerer indhold og udsender materialer.

Konceptet er udviklet så det kan skaleres op og ned i omfang, både hvad angår antallet af læseklasser og mængden af forløbets indhold. Et læseklasse-forløb kan således spænde over alt fra nogle enkelte fysiske møder i løbet af et år til mange flere.

"Læseklasse-konceptet er et stort hit hos os! Hver gang jeg er sammen med en læseklasse, er der en fed energi af læseglæde og begejstring for bøger. Desuden får eleverne virkelig øjnene op for hvad biblioteket kan, og de får lyst til at komme og bruge biblioteket i fritiden med deres familie". Bibliotekar, Viborg Bibliotekerne.

I et læseklasse-forløb vil klasserne:

 • Komme til 'meet and greet' på biblioteket med rundvisning og præsentation
 • Udfylde personlige læselandskaber med elevernes foretrukne genrer og interesser
 • Få skræddersyede booktalks med inspirerende boganbefalinger
 • Blive inviteret til læseklasse-afslutning på biblioteket med fede læseoplevelser
 • Få plakater med boganbefalinger til ophængning i klassen
 • Få nyhedsbreve til forældre med gode boganbefalinger og læsetips til fritidslæsningen hjemme


Centrale elementer i et læseklasse-forløb:

1) ’Meet and greet’ på biblioteket (ca. 90 min.)

 • Præsentation af læseklasse-forløbet
 • Udfyldning af personligt læselandskab (se under ’Materialer og grafik’)
 • Biblioteksrundvisning
 • Oprettelse af eleverne som lånere
 • Evt. mini-booktalk med boganbefalinger


2) En eller flere booktalks på skolen eller biblioteket (ca. 60 min.)

 • Inspirerende boganbefalinger med afsæt i elevernes læselandskab (dvs. tilpasset deres egne interesser, ønsker og læseniveau)
 • Evt. tid til andre læseaktiviteter, f.eks. læsechallenges, bookstagrams eller højtlæsning


3) Læseklasseafslutning på biblioteket (ca. 120 min.)

 • En hel formiddag med forskellige læseoplevelser, f.eks. book tasting, readathon, quiz eller forfatterbesøg
 • Markering af læseklasse-forløbets afslutning, samt evaluering af forløbet


4) Materialer der løbende sendes ud til læseklassen i løbet af året

 • Plakater med boganbefalinger til ophængning i klassen (se Bookflix plakat under Materialer og grafik)
 • Nyhedsbreve til forældre med læsetips, boganbefalinger og inspiration til fritidslæsning
 • Inspirerende læseaktiviteter der kan laves i skolen eller derhjemme

Årshjul


Herudover kan I som bibliotek selv tilføje elementer til forløbet:

 • Skattejagt/quiz på biblioteket
 • ’Readathon’, mørkelæsning med pandelamper, udelæsning eller andre lign. arrangementer hvor der læses i længere tid
 • Forfatterbesøg
 • Læsechallenges med både lette og svære læseudfordringer
 • Online booktalks eller andre digitale læseaktiviteter
 • Spændende opgaver hvor eleverne skal lave boganmeldelser, bookstagram, BookBentos eller lign.
 • Foldere og bogmærker med anbefalinger og læsetips
 • ’Læseklasse-kasser’ til at stå i klasseværelset med bøger målrettet den enkelte klasses favoritgenrer og ønsker
 • Besøg af bibliotekets kontaktperson til f.eks. forældremøder eller klassearrangementer

I kan finde yderligere inspiration under Materialer og grafik. Her er bl.a. et dokument til planlægning af et læseklasse-forløb med en køreplan, en beskrivelse af forskellige afvikler-funktioner samt et årshjul med de centrale elementer.

Hvad skal skolen?

Som lærer har du i konceptet en vigtig rolle som elevernes daglige læselyst-ambassadør og som bindeled mellem bibliotek, elever og forældre.

Først og fremmest skal du som lærer starte med at tage kontakt til biblioteket og tilmelde din klasse som læseklasse. Hvis din klasse bliver udvalgt som læseklasse, vil jeres kontaktperson på biblioteket skrive til dig og aftale nærmere.

Gennem hele forløbet vil kontaktpersonen med jævne mellemrum udsende nyhedsbreve til elevernes forældre, plakater og andre materialer til dig som du skal videreformidle til elever og forældre.

Både de fysiske møder og de udsendte materialer vil oplagt kunne bruges som afsæt til videre arbejde i klassen med fokus på læsning og læselyst. Dette kunne f.eks. være elev-til-elev-anbefalinger, læseudfordringer, kreative produktioner eller indretning af gode læsesteder i klassen.

Læseklasse fra Viborg Kommune

"Mange elever starter i 4. klasse og forbinder læsning med tvang og noget der er træls. Det har det her forløb modarbejdet, og mine elever har det ikke på samme måde længere efter et år som læseklasse". Lærer, Viborg Kommune.

Materialer og grafik

Planlægningsoversigt m. indhold, køreplan og årshjul
Planlægningsoversigt (Word)

Eksempel på tekst til PR, f.eks. skolekatalog eller hjemmeside
Eksempel på PR-tekst (Word)

Skabelon med introduktionsmail til lærere
Introduktionsmail til lærere (Word)

Læselandskab
Læselandskab (PDF til print)

Powerpoint-skabelon til Meet and Greet
Skabelon til powerpoint (Powerpoint)

Plakat-skabelon
Læseklasser_plakatskabelon_2023.pdf (PDF)
Læseklasser_plakatskabelon.jpg (JPG-fil)

Læseklasse-bogmærker
Bogmærke_læseklasser.pdf
Bogmærke_læseklasser_2023_printark_A4.pdf

Hvem kan du kontakte?

Konceptets kontaktperson er Lise Nygaard Markussen fra Viborg Bibliotekerne som kan kontaktes på mail limar@viborg.dk og telefon 20 56 05 42.

Baggrund for konceptet

Læselyst og læseglæde er helt afgørende forudsætninger for at få gode og udbytterige læseoplevelser. Desværre mangler mange børn engagement i deres læsning og savner inspiration i deres jagt på gode læseoplevelser.

Læseklasser er et tilbud, hvor skoleklasser får muligheden for - som en af bibliotekets udvalgte 'læseklasser' - at få et hav af inspiration, boganbefalinger, læsetips, læseudfordringer og fantastiske læseoplevelser gennem et helt skoleår. Den enkelte læseklasse bliver koblet til en fast biblioteksformidler der står for en masse spændende aktiviteter og arrangementer, samt sender inspiration og materialer til klassen gennem hele året.

Ved at strække forløbet over et helt skoleår skabes en kontinuitet i elevernes møde med biblioteket. Forløbet og de mange forskellige aktiviteter og materialer gør det muligt for biblioteket at række ud til mange forskellige typer læsere, at møde eleverne på deres egen banehalvdel med et skræddersyet forløb, samt at bygge bro mellem elevernes læsning i skolen og i fritiden. Pointen er, at skabe de optimale rammer for en fantastisk læserejse hvor biblioteket, forældre, lærere – og selvfølgelig eleverne – er rejsende sammen.

"Jeg har bare fået mega meget lyst til at læse!!!". Elev, 4. klasse, Viborg Kommune.