Hop til hovedindhold

Forside

Forside »

Læseklasser

Inspirerende boganbefalinger og fantastiske læseoplevelser for skoleelever gennem et helt skoleår.

Læseklasser er et tilbud, hvor skoleklasser får muligheden for - som en af bibliotekets udvalgte 'læseklasser' - at få et hav af inspiration, boganbefalinger, læsetips, læseudfordringer og fantastiske læseoplevelser gennem et helt skoleår.

Biblioteker

Baggrund for konceptet

Læselyst og læseglæde er helt afgørende forudsætninger for at få gode og udbytterige læseoplevelser. Desværre mangler mange børn engagement i deres læsning og savner inspiration i deres jagt på gode læseoplevelser.

Læseklasser er et tilbud, hvor skoleklasser får muligheden for - som en af bibliotekets udvalgte 'læseklasser' - at få et hav af inspiration, boganbefalinger, læsetips, læseudfordringer og fantastiske læseoplevelser gennem et helt skoleår. Den enkelte læseklasse bliver koblet til en fast biblioteksformidler der står for en masse spændende aktiviteter og arrangementer, samt sender inspiration og materialer til klassen gennem hele året.

Konceptets overordnede mål er at skabe læseglæde og gode læseoplevelser hos eleverne igennem et sammenhængende forløb over et helt skoleår, samt at eleverne opbygger en personlig relation til folkebiblioteket.

Ved at strække forløbet over et helt skoleår skabes en kontinuitet i elevernes møde med biblioteket. Forløbet og de mange forskellige aktiviteter og materialer gør det muligt for biblioteket at række ud til mange forskellige typer læsere, at møde eleverne på deres egen banehalvdel med et skræddersyet forløb, samt at bygge bro mellem elevernes læsning i skolen og i fritiden.

Læseklasse fra Møldrup Skole

I et læseklasse-forløb vil klasserne:

 • Komme til 'meet and greet' på biblioteket med rundvisning og præsentation
 • Udfylde personlige læselandskaber med elevernes foretrukne genrer og interesser
 • Få skræddersyede booktalks med inspirerende boganbefalinger
 • Blive inviteret til læseklasse-afslutning på biblioteket med fede læseoplevelser
 • Få plakater med boganbefalinger til ophængning i klassen
 • Få nyhedsbreve til forældre med gode boganbefalinger og læsetips til fritidslæsningen hjemme

Kom i gang med konceptet

For at komme godt i gang med konceptet skal I som bibliotek først overveje, i hvilket omfang I ønsker at udbyde konceptet. Der er stor forskel på at have 3 eller 10 læseklasser og antallet af fysiske møder og aktiviteter i løbet af skoleåret, er også afgørende for hvor mange ressourcer afviklingen kræver.

Centrale elementer i et læseklasse-forløb

1) ’Meet and greet’ på biblioteket (ca. 90 min.)
 • Præsentation af læseklasse-forløbet
 • Udfyldning af personligt læselandskab (se under ’Materialer og grafik’)
 • Biblioteksrundvisning
 • Oprettelse af eleverne som lånere
 • Evt. mini-booktalk med boganbefalinger
2) En eller flere booktalks på skolen eller biblioteket (ca. 60 min.)
 • Inspirerende boganbefalinger med afsæt i elevernes læselandskab (dvs. tilpasset deres egne interesser, ønsker og læseniveau)
 • Evt. tid til andre læseaktiviteter, f.eks. læsechallenges, bookstagrams eller højtlæsning
3) Læseklasseafslutning på biblioteket (ca. 120 min.)
 • En hel formiddag med forskellige læseoplevelser, f.eks. book tasting, readathon, quiz eller forfatterbesøg
 • Markering af læseklasse-forløbets afslutning, samt evaluering af forløbet
4) Materialer der løbende sendes ud til læseklassen i løbet af året
 • Plakater med boganbefalinger til ophængning i klassen (se Bookflix plakat under 'Materialer og grafik')
 • Nyhedsbreve til forældre med læsetips, boganbefalinger og inspiration til fritidslæsning
 • Inspirerende læseaktiviteter der kan laves i skolen eller derhjemme

Årshjul

Herudover kan I som bibliotek selv tilføje elementer til forløbet:

 • Skattejagt/quiz på biblioteket
 • ’Readathon’, mørkelæsning med pandelamper, udelæsning eller andre lign. arrangementer hvor der læses i længere tid
 • Forfatterbesøg
 • Læsechallenges med både lette og svære læseudfordringer
 • Online booktalks eller andre digitale læseaktiviteter
 • Spændende opgaver hvor eleverne skal lave boganmeldelser, bookstagram, BookBentos eller lign.
 • Foldere og bogmærker med anbefalinger og læsetips
 • ’Læseklasse-kasser’ til at stå i klasseværelset med bøger målrettet den enkelte klasses favoritgenrer og ønsker
 • Besøg af bibliotekets kontaktperson til f.eks. forældremøder eller klassearrangementer

I kan finde yderligere inspiration under Materialer og grafik’. Her er bl.a. et dokument til planlægning af et læseklasse-forløb med en køreplan, en beskrivelse af forskellige afvikler-funktioner samt et årshjul med de centrale elementer.

Hvad skal biblioteket?

Biblioteket står for planlægning og afvikling af læseklasse-konceptet. Dette indebærer at:

 • Bestemme og organisere forløbets indhold
 • Planlægge forløbet og fastsætte datoer i samarbejde med de enkelte lærere
 • Afstemme forventninger og behov med de enkelte lærere
 • Detailplanlægge og afvikle de enkelte fysiske møder og aktiviteter
 • Producere og udsende inspirationsmaterialer og læseaktiviteter til klasserne

Vær opmærksom på at et samlet læseklasse-forløb foregår over et helt skoleår. Det kan derfor være tidskrævende og kræver en indsats gennem hele året.

Hver læseklasse har en fast kontaktperson i form af en biblioteksformidler. Denne kontaktpersons vigtigste opgave er til de fysiske møder at inspirere og motivere eleverne og opbygge en personlig relation til klassen.

Ved flere læseklasser vil man kunne have en tovholder der koordinerer opgaver, producerer indhold og udsender materialer.

Konceptet er udviklet så det kan skaleres op og ned i omfang, både hvad angår antallet af læseklasser og mængden af forløbets indhold. Et læseklasse-forløb kan således spænde over alt fra nogle enkelte fysiske møder i løbet af et år til mange flere.

Samarbejde på tværs

Læseklasser forsøger at række ud og bygge bro mellem hhv. bibliotek, skole og forældre.

Målet er at skabe de optimale rammer for en fantastisk læserejse hvor biblioteket, forældre, lærere – og selvfølgelig eleverne – er rejsende sammen.

Hvilke biblioteker tilbyder dette koncept?

I skoleåret 2022/2023 udbydes konceptet på Viborg Bibliotekerne og Herning Bibliotekerne.

På Viborg Bibliotekerne, hvor konceptet har kørt siden 2020, er konceptet forbeholdt 4. klasse. I skoleåret 2021/2022 deltager seks klasser fra fem forskellige skoler.

Hvem står bag konceptet?

Konceptets kontaktperson er Mikkel Stausbøll fra Viborg Bibliotekerne som kan kontaktes på mail mista@viborg.dk og telefon 87873447.

Materialer og grafik

Planlægning, skabeloner og læselandskab

Planlægningsoversigt m. indhold, køreplan og årshjul
Planlægningsoversigt (Word)

Eksempel på tekst til PR, f.eks. skolekatalog eller hjemmeside
Eksempel på PR-tekst (Word)

Skabelon med introduktionsmail til lærere
Introduktionsmail til lærere (Word)

Læselandskab
Læselandskab (PDF til print)

Powerpoint-skabelon til Meet and Greet
Skabelon til powerpoint (Powerpoint)

Bookflix plakat
Bookflix plakat (Word)

Evaluering

Vi vil meget gerne høre din erfaring med at benytte konceptet, og håber derfor at du har tid til at besvare et par spørgsmål.

Hvordan fungerede konceptet hos jer?

Hvad synes du fungerede bedst ved konceptet?

Har du ideer til, hvordan vi kan forbedre konceptet?

Vil du benytte konceptet i fremtiden?

Fagprofessionelle

Baggrund for konceptet

Trænger dine elever til at blive inspireret til nye læseoplevelser og få kickstartet deres læseglæde? Læseklasser er en unik mulighed for gennem et helt år at sætte ekstra fokus på læselyst og gode læseoplevelser.

Læseklasser er et bud på et sammenhængende forløb med fokus på læsning og læselyst. Forløbets formål er at inspirere eleverne og styrke deres læseglæde gennem bl.a. boganbefalinger og inspirerende læseoplevelser.

Forløbet varer et helt skoleår og består af en række fysiske møder på biblioteket og skolen. Derudover vil læseklassens faste biblioteksformidler forkæle klassen med bl.a. inspirerende plakater og spændende læseaktiviteter og materialer.

Hør Mikkel fra Viborg Bibliotekerne fortælle om Læseklasser i denne video:

Kom i gang med konceptet

Er konceptet lige noget for dig og din klasse? Spørg dit lokale bibliotek om de tilbyder konceptet.

Hvad skal skolen?

Som lærer har du i konceptet en vigtig rolle som elevernes daglige læselyst-ambassadør og som bindeled mellem bibliotek, elever og forældre.

Først og fremmest skal du som lærer starte med at tage kontakt til biblioteket og tilmelde din klasse som læseklasse. Hvis din klasse bliver udvalgt som læseklasse, vil jeres kontaktperson på biblioteket skrive til dig og aftale nærmere.

Gennem hele forløbet vil kontaktpersonen med jævne mellemrum udsende nyhedsbreve til elevernes forældre, plakater og andre materialer til dig som du skal videreformidle til elever og forældre.

Både de fysiske møder og de udsendte materialer vil oplagt kunne bruges som afsæt til videre arbejde i klassen med fokus på læsning og læselyst. Dette kunne f.eks. være elev-til-elev-anbefalinger, læseudfordringer, kreative produktioner eller indretning af gode læsesteder i klassen.

Samarbejde på tværs

Læseklasser forsøger at række ud og bygge bro mellem hhv. bibliotek, skole og forældre.

Ambitionen er at skabe de optimale rammer for en fantastisk læserejse hvor biblioteket, forældre, lærere – og selvfølgelig eleverne – er rejsende sammen.

Materialer og grafik

Selvom din klasse måske endnu ikke er blevet Læseklasse, kan du stadig bruge læselandskabet til at danne dig et indtryk af klassens læsepræferencer og på den måde hjælpe eleverne til endnu bedre læseoplevelser.

Læselandskab
Læselandskab (PDF til print)

Forældre

Baggrund for konceptet

Læselyst og læseglæde er helt afgørende forudsætninger for at få gode og udbytterige læseoplevelser. Desværre mangler mange børn det rette engagement i deres læsning og savner inspiration i jagten på de gode læseoplevelser.

Læseklasser er et bud på et sammenhængende forløb for skoleklasser med fokus på læsning og læselyst gennem et helt år. Forløbets formål er at inspirere eleverne og styrke deres læseglæde gennem bl.a. boganbefalinger og inspirerende læseoplevelser.

Forløbet varer et helt skoleår og består af en række fysiske møder på biblioteket og skolen. Derudover vil læseklassens faste biblioteksformidler forkæle klassen med bl.a. inspirerende plakater og spændende læseaktiviteter og materialer.

Kom i gang med konceptet

Lyder konceptet interessant? Spørg dit barns lærer om det kunne være noget for klassen at blive en af bibliotekets læseklasser. Måske kan han eller hun tilmelde klassen på det lokale bibliotek.

I denne video kan du blive klogere på Læseklasser:

Hvad kræver det af os?

Som forælder har du stor betydning for dit barns læsning. Derfor er samarbejdet med og kontakten til dig et vigtigt aspekt i et Læseklasse-forløb.
Du vil bl.a. opleve at læseklassens faste kontaktperson på biblioteket med jævne mellemrum vil sende nyhedsbreve til dig. Her kan du læse om hvad læseklassen har oplevet, og du vil få gode boganbefalinger og læsetips til dit barns fritidslæsning hjemme. Alt dette kan du bruge til sammen med dit barn at rejse ind i litteraturens forunderlige verden og få fantastiske læseoplevelser sammen.

Hvilke biblioteker tilbyder dette koncept?

I skoleåret 2022/2023 udbydes konceptet på Viborg Bibliotekerne og Herning Bibliotekerne.

På Viborg Bibliotekerne, hvor konceptet har kørt siden 2020, er konceptet forbeholdt 4. klasse. I skoleåret 2021/2022 deltager seks klasser fra fem forskellige skoler.

Vidste du, at der også findes et tilbud til børn i alderen 0-6 år?

Bibliotekernes Sprogspor er bibliotekernes fælles indsats, som støtter sprogstimulering og tidlige læsefærdigheder.

Besøg Sprogsporet