Menu

UNG:LITT - aktiv og involverende litteraturformidling for unge

Er du nysgerrig på at formidle litteratur til udskolingsklasser på nye måder? Så er UNG:LITT måske noget for dig.

I UNG:LITT er der fokus på at formidle litteratur på de unges præmisser. Det sker gennem inddragende aktiviteter og overraskende litteraturoplevelser. UNG:LITT veksler mellem at foregå i klassen, på biblioteket eller andre steder i kommunen. Ambitionen er at engagere de unge i litteraturen på en anden måde og på andre steder, end de er vant til.

Konceptet indeholder mange forskellige elementer. Nogle af elementerne er lige til at gå i gang med og kan bruges direkte i din egen praksis, mens andre er mere omsiggribende og handler om, hvordan du kan skabe nye forløb. Du vælger selv, hvilke dele du vil bruge:

 • Metode (udvikling af nye forløb med afsæt i Design Thinking).
 • Bogdage i klassen (plug n' play).
 • Bogdage på biblioteket (plug n' play).
 • En række forskellige workshops (udviklingsmodel med konkrete forslag).
 • En festival (udviklingsmodel og konkrete forslag).
 • Idekatalog over formidlingsaktiviteter (plug n' play).

Der er lavet drejebøger til alle delelementer. De kan findes under Materialer og grafik og downloades derfra.

Få en smagsprøve på nogle af aktiviteterne fra udviklingsprojektet UNG:LITT (2021/22) i denne video:

Ved at klikke på videoen accepterer du YouTubes vilkår for brug

Jeg er blevet bedre til at slappe af, når jeg læser efter at have været til workshop i Vestbad. Her i weekenden var det solskin. Så lagde jeg mig ud i hængekøjen i haven med en bog. I stedet for at læse et kapitel ad gangen, så er jeg begyndt at læse til, jeg ikke gider mere.

(Magnus, elev Nyager Skole)

Se nogle af eleverne fra udviklingsprojektet fortælle om metoden i denne video:

Ved at klikke på videoen accepterer du YouTubes vilkår for brug

Aldersgruppe:
7-9. klasse

Deltagere:
Elever i 8.klasse

Varighed:
Flere måneder

Kom i gang

Hvis du ønsker at komme i gang med UNG:LITT, så skal du starte med at gøre dig klart, hvilke elementer du gerne vil afprøve.

Du kan bruge UNG:LITT til en enkelt klasse eller lade dig inspirere til længere forløb med flere klasser på tværs i kommunen.

Det er en god ide at være et team på min. 2 personer, når I skal afvikle elementerne i UNG:LITT. Hvis der skal laves workshops og festival, kræver det flere hænder og en del eksterne afviklere.

Overordnede arbejdsopgaver (som afhænger af, hvilke dele af UNG:LITT, du afprøver)

 • Kommunikation og koordinering med lærerne omkring forventningsafstemning, tidsforbrug, roller og rammerne omkring læsningen i klasserne.
 • Indsamling og bearbejdelse af data om elevernes interesser, liv, medievaner, kultur osv.
 • Udvælge litteratur og pakke bogkasser.
 • Planlægge jeres egne formidlingsaktiviteter som f.eks. bogdag i klassen eller på biblioteket med dertilhørende aktiviteter.
 • Udvikle og koordinere workshops i samarbejde med eksterne afviklere f.eks. forfattere, kunstnere, repræsentanter for kulturinstitutioner.
 • Planlægge og afvikle festival for udskolingselever med en stor variation af litteraturaktiviteter.

Alle faser/delelementer uddybes under "Materialer og grafik".

faser2

Metode

For at sikre et indgående kendskab til de unge og deres interesser har UNG:LITT Design Thinking som sit metodiske afsæt. Metoden er brugerorienteret og sikrer dermed, at det udviklede indhold er i overensstemmelse med målgruppens ønsker og behov.

I Metode under Materialer og grafik finder du en vejledning til, hvordan du selv kan gå i gang med at undersøge målgruppen.

Bogdag i klassen

Bogdagen afholdes klassevis på skolerne. Formålet med besøget er at præsentere en bogkasse for eleverne. Det sker med masser af afveksling og skift, hvor de unge selv er på banen bl.a. via UNG:LITT- brætspillet, gruppearbejde, brug af trailers osv. Bogkassen skal stå i klassen i to måneder.

Jeg synes, at det er spændende, at vi gør det med vennerne, så jeg også finder ud af, hvad de godt kan lide… For jeg ved ikke, hvad mine venner kan lide at læse."

(August, Avedøre Skole)

Se Bogdag i klassen under Materialer og grafik

Bogdag på biblioteket

Til denne bogdag bliver klasserne inviteret ind på bibliotekerne. Formålet med besøget er at introducere voksenbiblioteket til de unge og have fokus på biblioteket som et uformelt rum. Det er vigtigt, at de unge får en god oplevelse på og med biblioteket og går derfra med en oplevelse af, at biblioteket kan rumme dem og deres interesser. Det sker bl.a. via ”ung til ung” anbefalinger, spil og aktiviteter i udlånet.

Se Bogdag på biblioteket under Materialer og grafik

Workshops

Formålet med de forskellige workshops er, at de unge skal have en oplevelse med litteraturen, der er baseret på deres interesser i anderledes omgivelser end normalt. Det skal være en øjenåbner og vise, at litteratur kan være vedkommende, afslappende og vild. Det kan bl.a. være litteratur kombineret med fodbold, dilemmaworkshop med udgangspunkt i ungdomsbøger eller det narrative i spil.

Se Workshops under Materialer og grafik

Festival

Hensigten med at benytte festival-formatet er at sætte litteraturen og læsningen fri. Her er det de unges interesser, venskaber og de sociale påvirkninger, der er styrende for aktiviteterne. I planlægningsfasen er det en stor fordel at inddrage de unge, og til afviklingen af selve festivalen er det vigtigt, at de unge har frit valg i forhold til de aktiviteter, der tilbydes. Det kan være ungedrevne aktiviteter med bevægelse og konkurrence som Ordlympiade, aktiviteter som Bookbattle eller Rapstjerne for en dag.

Se Festival under Materialer og grafik

kast

Hvad skal skolen?

UNG:LITT foregår i et samarbejde mellem skole og folkebibliotek.

Biblioteket bidrager med viden inden for den nyeste ungdomslitteratur og tendenser og med metoden til at udvikle indhold på baggrund af målgruppen og den overordnede koordinering.

Læreren bidrager med sit kendskab til elevernes niveau, læsefærdigheder og deres generelle forhold til litteratur. Læreren har til opgave at skabe rum for fordybelse og prioritere lystlæsningen som en del af skoledagen. Læreren er naturligvis også kontaktperson til biblioteket.

Ønsker man at afprøve nogle af de mere eksperimenterende elementer i form af workshop og festival, kræver det yderligere dialog og en fælles afstemning i forhold til det økonomiske og booking af eksterne aktører.

Materialer og grafik

UngLitt Metode

Bogdag i klassen

UngLitt Bogdag på biblioteket

UngLitt Workshops

UngLitt Festival

UngLitt Katalog formidlingsaktiviteter

UngLitt blåbog

UngLitt Quiz og byt (PDF)

UngLitt Quiz og byt (redigerbar Publisherfil)

UngLitt Spillekort

UngLitt Spillet

UngLitt Spillet Vejledning

Hvem kan du kontakte?

Kontakt Julie Husum-Jacobsen på cn25454@rk.dk eller på 36379708

Læs mere på:UNG:LITT | Roedovre bibliotek (rdb.dk)

Baggrund for konceptet

UNG:LITT var et udviklingsprojekt i Hvidovre og Rødovre Kommune støttet af Slots- og Kulturstyrelsen 2021/22. Det er de mange erfaringer og ideer fra projektet, der præsenteres her på Læsesporet som et koncept til at styrke læselyst.

Overordnet er formålet at motivere unge til at læse ved at:

 • Åbne litteraturen op for de unge og vise at litteratur kan være mange ting. ​
 • Sætte læsning fri – der findes andet end skolelæsning. ​
 • Lave skæve litteraturoplevelser i andre/nye rammer – fx i andre kulturinstitutioner​.
 • De unge skal føle sig inddraget. ​
 • Blande litteratur med andre kunstformer – ved at samarbejde med kunstnere.

Grundkernen i UNG:LITT er, at litteraturaktiviteterne skal tage udgangspunkt i den konkrete gruppe unge, der samarbejdes med lokalt. De unges stemmer kan kalde på samarbejdspartnere såsom musikere, sportsudøvere, spiludviklere, billedkunstnere osv. Der følger derfor en opfordring til at følge de unge og etablere samarbejder, der understøtter deres interesser og livsverden.

Læs mere om projektet her:

Litteraturoplevelser på de unges præmisser

UNG:LITT-podcast

Unge gik litteraturamok