Menu

Book Challenge

Book Challenge er en sjov, anderledes og udfordrende litteratur-challenge til unge på 7. årgang.

Det handler om at læse skønlitteratur og faglitteratur, og om at eleverne med udgangspunkt i litteraturen løser fire challenges, som her er litterære udfordringer.

Aldersgruppe:
7-9. klasse

Deltagere:
Elever på 7. årgang

Varighed:
Flere måneder

Kom i gang

Book Challenge er et læse- og litteraturforløb til skolernes 7.-klasser og et bud på at arbejde kreativt og refleksivt med litterære tekster.

Rammen for Book Challenge er, at klassen får en kasse med nyere børne- og ungdomslitteratur, hvor både skøn- og faglitteratur er repræsenteret. Derefter har eleverne 2½ måned til at løse 4 litterære udfordringer – challenges – i kreative udtryksformer, som klasserne viser for hinanden ved et afsluttende event.

Det optimale er at få kontakt til og samarbejde med 4-12 klasser og deres (dansk-)lærere. Mange har i forvejen et samarbejde med skolerne, men det kan også være en god idé at sende en invitation ud på Aula eller de sociale medier.

Vil I som bibliotek i gang med Book Challenge, er det bedst at være et team på 2 personer – og så nogle ekstra hænder til samling af bogkasser samt afvikling af det afsluttende event.

Opgaverne er

 • at kommunikere med lærerne, dommere og eventlokationen
 • lave bogkasser til klasserne
 • tilbyde en booktalk for forældrene
 • afvikle det afsluttende event
 • evt. lave udstilling med klassernes foretrukne titler
 • evt. lægge på hjemmeside og sociale medier

Bibliotekets rolle er at udstikke rammer og deadlines med krav til de enkelte challenges, filformater og vurderingskriterier. Lærerens rolle er at didaktisere forløbet og bestemme hvordan, hvor længe og hvor meget, der skal arbejdes med Book Challenge i den enkelte klasse.

Se i øvrigt tidslinje og program for det afsluttende event under Materialer og grafik.

Book Challenge foregår i et samarbejde mellem skole og bibliotek.

Biblioteket bidrager med viden om egnet litteratur, så alle tilmeldte klasser får et udvalg af nyere skøn- og faglitteratur at arbejde med. Det er biblioteket, der udarbejder litteraturudfordringer og faciliterer eventuelle booktalks og også biblioteket, der står for afviklingen af det afsluttende event.

Læreren har en indgående viden om eleverne, deres faglige standpunkt og interesser, ligesom det også er læreren, der har indblik i skolens og klassens øvrige aktiviteter. Derfor er lærerens rolle at didaktisere forløbet og bestemme hvordan, hvor længe og hvor meget, der skal arbejdes med Book Challenge i den enkelte klasse.

Dommer:
"TAK FOR SIDST! Det var en meget fin dag i dejligt selskab".

Der er udarbejdet et sæt plakater – en til hver udfordring, som klassen får til ophæng i klassen. Her kan man se en præsentation af genren, gode tips, krav til aflevering og formater samt vurderingskriterier for udfordringen. Udfordringerne kan skiftes ud efter ønske og behov, så længe der laves en ny plakat.

Undervejs i forløbet vil det være relevant at invitere forældrene til booktalk om netop 13-14-åriges læsekultur og læselyst.

2 uger før det afsluttende event, indsender skolerne elevernes løsninger til biblioteket. Disse kan printes eller lægges på bibliotekets hjemmeside.

Ved det afsluttende event bliver klassens løsninger vurderet af 3 dommere.

Dommerne findes indenfor feltet af forfattere, kunstnere eller generelt ungdomskultur- og litteraturinteresserede. Dommerne holder også selv et oplæg for klasserne ved eventet. Der er en præmie til den vindende klasse i hver kategori.

Når årets Book Challenge er afsluttet, kan man lave en eksponering med elevernes foretrukne bøger og deres bud på løsninger.

Undervejs i forløbet inviterer biblioteket forældrene til booktalk om de 13-14-åriges læsekultur og læselyst.

Før det afsluttende event indsender skolerne elevernes løsninger til biblioteket.

Ved det afsluttende event bliver klassens løsninger vurderet af dommerne, der har litteratur og ungdomskultur som deres arbejds- eller interessefelt. Dommerne holder også oplæg for klasserne ved eventet.

Der er en præmie til den vindende klasse i hver kategori.

Se i øvrigt gode tips og råd samt eksempler på challenges under Materialer og grafik.

Hvad skal skolen?

Book Challenge er et læse- og litteraturforløb for 7. klasser. Det er sjovt og lærerigt som skole/klasse at deltage i Book Challenge.

Eleverne motiveres til at læse forskellige bøger, og af forløbets konkurrenceelement til at sætte ord og billeder på deres læseoplevelse igennem litteraturarbejde i forskellige udtryksformer. Det faglige arbejde består i, at eleverne læser nyere skøn- og faglitteratur, og ud fra disse skal der løses 4 kreative udfordringer – book challenges – indenfor forskellige udtryksformer.

Sådan arbejder I med Book Challenge i klassen

Det er muligt for dig som lærer at skrue op og ned for, hvordan I vil arbejde med Book Challenge.
I kan lade det fylde meget, hvis det passer til den øvrige årsplan, ligesom det kan indpasses i danskundervisningen på et lavere blus, hvis det giver mere mening for jer.

Alle elever skal læse mindst én bog, og klassen skal samlet løse de 4 udfordringer og deltage i det afsluttende event.

 • Man kan lade læsningen være en del af et læsebånd og derefter bruge 2 lektioner på udfordringerne
 • Man kan lave et temaarbejde om genrer og udtryksformer
 • Man kan samarbejde med andre fag

"Vi er klar med den næste 7. klasse om 3 år"

(Lærer i Herning Kommune)

Igennem arbejdet med Book Challenge er målet at styrke elevernes læsemotivation ved

 • at give eleverne mulighed for selv at vælge, hvad de vil læse, lade dem læse sammen og dermed få fælles læseoplevelser
 • at lade dem fokusere på deres oplevelser af og forventninger til det, de læser
 • at bearbejde deres læseoplevelser gennem produktion af bogpræsentationer i forskellige udtryksformer
 • at krydre læsning med et drys af konkurrence


Rammen for Book Challenge er, at klassen låner en færdigpakket kasse med nyere børne- og ungdomslitteratur, hvor både skøn- og faglitteratur er repræsenteret.

Derefter har eleverne 2½ måned til at løse 4 litterære udfordringer – challenges – i kreative udtryksformer, som klasserne viser for hinanden ved et afsluttende event.

"Dejligt at få så mange bøger at arbejde med"

(Lærer i Herning Kommune)

Materialer og grafik

Vejledninger og tidslinje

Tidslinje (Word)

Fremfinding af bogkasser (Word)

Forslag til dommere (PDF)

Program og køreplan for det afsluttende event (Word)

Vejledning til lærerne (Word)

Invitation og tilmelding

Invitation (Word)

Tilmeldingsformular (Word)

Plakater m.m.

Challenges - gode råd og tips (PDF til print)

Challenge-plakater (PDF til print)

Bogmærkeskabelon (Word)

Hvem kan du kontakte?

Kontaktperson for Book Challenge er Karin Guldbrand fra Herning Bibliotekerne, som kan kontaktes på mail: bibkgu@herning.dk eller telefonnr. 21341742.

Baggrund for konceptet

Hvorfor lave Book Challenge?

At præsentere litteraturens mange ansigter er én af kerneopgaverne i børnebiblioteket.

Børns møde med forskellige genrer og formater vægtes højt, og børn bliver præsenteret for et bredt udbud af værker og fortællinger, der kan være med til at give adgang til et væld af refleksion, fordybelse og underholdning.

Deltagelse i Book Challenge motiverer eleverne til at læse og dykke ned i mange forskellige typer af bøger, og konceptets konkurrenceelement giver børnene mulighed for, igennem forskellige udtryksformer, at sætte ord og billeder på deres læseoplevelse.