Menu

Læreplanstema: Krop, sanser og bevægelse

Krop, sanser og bevægelse er et tema i Den styrkede pædagogiske læreplan, der omhandler børns fysiske og psykiske trivsel gennem stimulering af deres kropslige og mentale sanser.

De seks læreplanstemaer

Den styrkede pædagogiske læreplan er et fælles værdigrundlag for alle dagtilbud, som indeholder seks forskellige temaer, der skal udfoldes i hverdagens aktiviteter.

De seks temaer tager alle udgangspunkt i barnet og dets omverden og samvær med andre. Se EMU's side om læreplanstemaerne.

Det digitale bibliotek eReolen har desuden skabt BørnehaveReolen, som viser forslag til e-bøger og anden inspiration til de forskellige temaer.

Det Danske Filminstitut (DFI) har samlet materiale til hvert læreplanstema på siden Børnebiffen i dagtilbud. Her kan fagpersoner finde viden om filmens rolle ift hvert tema og få inspiration til aktiviteter, der medtænker film-mediet.

Du kan læse om indeværende læreplanstema her: Krop, sanser og bevægelse | Filmcentralen

Sprog & Leg har udviklet et skema, der kan støtte jer i at nå hele vejen rundt om temaerne, når I bruger bøger til arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan.

Sprog & Legs skema til de seks temaer

Find relevante bøger til temaet nederst på siden.

Den styrkede pædagogiske læreplan i dagplejen Den styrkede pædagogiske læreplan i dagtilbud Den styrkede pædagogiske læreplan Den styrkede pædagogiske læreplan

Krop, sanser og bevægelse

Børn lærer verden at kende gennem kroppen og sanserne, og disse opdagelser af verden går hånd i hånd med barnets sproglige udvikling.

Kroppen er et stort og sammensat sansesystem, som udgør fundamentet for erfaring og viden samt følelsesmæssige og sociale processer, lige som al kommunikation og relationsdannelse udgår fra kroppen.

Kilde: Den styrkede pædagogiske læreplan (2018)

Bevægelse kan styrke hjernens aktivitet og give gode forudsætninger for sprogudvikling. Samtidig styrkes barnets indlæring, når det bruger sanserne i udforskningen af sprog, da det bogstaveligt mærker ordene på egen krop. Når vi snakker om en bestemt madret, f.eks. pizza, er ordet en repræsentation, som vi skal kunne forbinde med både pizzaens udseende, smag, duft og tekstur, samt de kontekster, hvori vi oftest støder på det.

Vi bruger netop sproget til at få sat begreber på det, vi oplever eller føler, og vi udvikler ligeledes sproget i takt med, at vi oplever og sanser vores omgivelser.

Derfor skal børnene bogstaveligt talt smage på ordene!

Vil du vide mere, kan du læse artiklen her med Kjeld Fredens og Teresa Schilhab: Børn udvikler sig med kroppen forrest (EVA, 2019)

Se også Sundhedsstyrelsens Anbefalinger om fysisk aktivitet for børn under 5 år - Sundhedsstyrelsen.

Inspiration til aktiviteter

Her giver Sprogsporet inspiration til, hvad bibliotek og dagtilbud sammen kan lave af sjove og kreative sprog-aktiviteter med udgangspunkt i læreplanstemaet Krop, sanser og bevægelse.

Bevægelse og sanser

Når barnet bevæger sig udvikles dets muskel-led sans (kinæstetisk sans) og dets balancesans (vestibulær sans). Samtidig er kontrollen over kroppen en stor del af den kommunikative udvikling. I takt med at barnets kendskab til egen krop skærpes, har barnet ligeledes behov for at udvikle et sprog til at beskrive dets krop, herunder hvad barnet gør med kroppen.

Sprogfitness

Sprogfitness er en årlig event for skolegrupper i daginstitutionerne og 0. klasser. Formålet er at igangsætte taktile og kinæstetiske læreprocesser for at skabe interesse og glæde ved sprog og læsning. Sprogfitnesslegene er frit tilgængelige og kan bruges hvor som helst og når som helst. Se mere om Sprogfitness her:

Sprogfitness
Sprog er noget, vi leger! Onsdag d. 7. maj 2025 går det løs til Sprogfitness igen!

Se også artiklen om et forskningsprojekt mellem Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet og Nationalt Videncenter for Læsning: Bevægelse kan booste børns kendskab til bogstavlyde (2022).

Udvidet dialogisk Læsning

Dialogisk læsning er en metode, der bruges til højtlæsning, hvor hensigten er at skabe samtaler om bogen og dens indhold. I Udvidet dialogisk læsning er metoden tilsat et kropsligt element, således man leger historien fra bogen og desuden benytter sig af konkreter, dvs. fysiske elementer med tilknytning til historien.

Når man har læst bogen og snakket om den, kan man eksempelvis genkalde sig bogens historie ved at mime en scene fra den. Hvis en blomst er sprunget ud i historien, kan barnet gengive det ved at hoppe helt nede fra gulvet og højt op med hænderne over hovedet. Hvis historien handler om et dyr, kan barnet prøve at bevæge sig som dyret. På den måde får barnet koblet kinæstetisk erfaring til ord og sætninger, der optræder i bogen.

Du kan læse mere om Udvidet dialogisk læsning på Nationalt Videncenter for Læsnings hjemmeside: Gratis materiale til udvidet dialogisk læsning (videnomlaesning.dk)

Ud i naturen

Dagtilbud og bibliotek kan tage børnene med ud i naturen, hvor børnene kan klatre i træer, plukke blomster eller bygge huler, alt imens der snakkes om, hvad man sanser, og hvad man laver med kroppen.

Få meget mere inspiration til udendørs sprogmiljøer her:

Sprogmiljøer
Inspiration til indretning af sprogmiljøer - udendørs og indendørs

Udfordringer på gulv

Man kan med gulvfolio skabe en forhindringsbane i biblioteksrummet. Man kan hertil lave nogle af markeringerne, så de eksempelvis tager form som et dyrespor. Dette er en indirekte opfordring til børnene om at opføre sig som det aktuelle dyr. Det kan være alt lige fra en hare- eller hundepote til en hestehov. Opfordr gerne til, at barnet bruger sproget til enten at lave dyrelyde eller til at beskrive, hvad de gør med kroppen, imens de gennemfører banerne.

De fem øvrige sanser

Menneskets sanser er altid på arbejde. Vi bruger sanserne til at opleve vores omgivelser, og vi bruger sproget til at forstå og beskrive vores sanselige oplevelser. Det er derfor vigtigt, at børn udvikler et nuanceret sprog til at beskrive de mange forskellige sanselige indtryk. Under en almindelig spisesituation kan man fx udfordre barnet til at nuancere udsagnet "Det kan jeg ikke lide" eller "Ad, det lugter".

Vi har listet de fem sanser nedenfor og kommet med bud på aktiviteter, der kan stimulerer hver sans.

Følesans (Den taktile sans)

Lav sansekasser, hvor børnene skal have deres hænder ned og røre ved forskellige ting, uden de kan se, hvad de rører ved. Derefter kan I vise, hvad der er i kasserne, og snakke om, hvordan de forskellige ting føles.

Smagssans (Den gustatotiske sans)

Lav blindsmagning for børnene, hvor de får lov til at smage på forskellige madvarer og ingredienser. Således børnene udvikler mere nuanceret sprog til at beskrive smagsoplevelser. Smager det f.eks. surt, bittert eller sødt, og hvordan er madens tekstur?

Lugtesans (Den olfaktoriske sans)

I lighed med de to første aktiviteter kan børnene med bind for øjnene lugte til forskellige ting og sætte ord på deres forskellige duftoplevelser.

Høresans (Den auditive sans)

I kan lave hviskeleg, hvor en person starter med at hviske et ord eller en sætning ind i andens øre, som denne person skal hviske videre til den næste, indtil beskeden er nået hele veje rundt.

Biblioteket kan afholde musikalske aktiviteter for børnene eller invitere ind til en hyggelig omgang højtlæsning med lydeffekter. Hent mere inspiration her:

Lydbanko
Hent inspiration fra projektet Auditiv Litteraturformidling

Synsans (Den visuelle sans)

En tegneaktivitet lægger op til et væld af samtalemuligheder og samtaleemner. Biblioteket kan også invitere dagtilbud ind til en skattejagt, hvor forskellige genstande er gemt rundt omkring. Genstandenes art kan hertil tage udgangspunkt i en billedbog, som man forinden har læst højt for børnene.

Det vigtigste er at sætte ord på handlinger og genstande under og efter aktiviteterne.

Kropssprog

Når mennesker bruger verbalsproget er det oftest akkompagneret med noget kropssprogligt. Når vi siger nej, ryster vi ofte hovedet i imens. Når vi betaler for vores varer hos købmanden, bruger vi en bestemt arm- og håndgestik til f.eks. at placere vores kort på betalingsterminalen, mens vi måske siger "på beløbet". Derudover bruger vi også ansigtsudtryk til at udtrykke os. Når vi græder bruger vi ofte hænderne til at tørre tåre væk fra vore kinder. Hvis vi er glade, smiler vi måske meget imens, vi fortæller om, hvad vi er glade over.

Aktiviteter

Dagtilbud og bibliotek kan her gå sammen om, at lave aktiviteter eller forestillinger, hvor børnene opfordres til at bruge deres kropsprog sammen med verbalsproget. Man kan opføre et børneteater, hvor børnene kan få lov til at overdrive deres kropsprog. Man kan også lave simple rollespilslege der tager afsæt i gængse hverdagssituationer, såsom købmandsleg, så børnene lærer situationsbestemt gestik for de forskellige kontekster. Få flere ideer her:

Medieleg for mindre børn
Få indtryk sammen og skab jeres egne udtryk

Brug kroppen til at lære tal og bogstaver

Det kan være godt at involvere hele kroppen, når man lærer nyt - også når det handler om skrifttegn. Titlerne nedenfor handler specifikt om tal og bogstaver, men der er mere inspiration at hente i bøger og links nederst på siden.

Alfabet-atlet Tal-atlet

Med Lotte Sallings bog ALFABET-ATLET kan børnene lære alfabetet at kende med kroppen og lege bogstaverne ind med rim og motorik, både sammen og hver for sig. Der er et vers til både store og små bogstaver i hele alfabetet.

Lotte Salling har også udgivet bogen TAL-ATLET med forslag til øvelser, hvor man former tal og geometriske figurer med kroppen.

Vi har her fået lov at bringe de fine kropsbogstaver, tegnet af Dina Gellert. Lige til at printe og bruge som billedkort - for eksempel i en skumterning med billedlommer. Hent hele alfabetet her:

Alfabetkort

Lotte Sallings hjemmesidelottesalling.dk er der også mange materialer om sprog og bevægelse - og mange af dem lige til at afspille eller printe ud gratis. Se for eksempel Spring sproget frem.
Se også remsoghop.dk med masser af gratis bevægesange og -lege for de største.

Forældresamarbejde

Hav en dialog på en forældreaften om nødvendigheden af "den vilde leg" i børnenes hverdag og inddrag gerne forældrene i fx en "olympiade" i dagtilbuddet med sækkeløb og limbo.

Forældre kan også finde inspiration på Sprogsporets side om Krop og bevægelse for forældre:

Krop og bevægelse
Krop og bevægelse derhjemme

Hvis I vil inddrage forældrene i Den styrkede pædagogiske læreplan, kan I henvise til bogen her:

Den styrkede pædagogiske læreplan kort fortalt

EMU har også lavet denne video:

Ved at klikke på videoen accepterer du YouTubes vilkår for brug

Lån på biblioteket

For de mindste

Krop og bevægelse

Også jeg! Baby træner Se på mig - se på dig! Buller og hans fine krop Idas mave siger nej Lille fod Lille mave Lille næse Lille hånd Krible krable rim for de små Hoppe og danse Vi går til babydisco Vi går til babyrytmik Mille og Mulle fra top til tå Totte og Malene Hvem bevæger sig sådan? Yoga Bille Dille Hvem er bedst? Min bog om kroppen

Sanser

Mmmm Smag lige - Hvad føler jeg på? Bullers bedste lyde Se, rør og føl Min lille bog om de fem sanser

For de lidt større

Alt det kroppen kan

Steder at tisse Min bog om kroppen fra top til tå Alt om din krop Sure tæer og skøre knogler Peter puslespil Smag lige - Jeg ser det Højlydt, stille, hviskende Kroppens ABC Sammen om sanserne Frøken Hikke og den lille pruttesky Min første bog om kroppen Hej hår!

Alle kroppe er rigtige

Min helt egen supernavle Alle har en bagside Din fantastiske krop Bare numser Numsebogen Min krop er min egen!

Bevæg kroppen

Alle vil være rumraketten Yoga Bille Dille Hokus pokus filiyoga Kroppen - rim og mirakler Vi laver gymnastik Sport er sjovt Musetrin og troldetramp Lyt til løven Hoved og hale

Børn med handicap

Bello Mig og Julle Mini og Manille

Sanserne

Sigurd Snegl - kan mere, end han tror

På eReolen

Bevæg mig Gurli Gris får besøg af lægen Den store numsebog Anton skal vaccineres Lotte hos tandlægen

For fagpersoner

Dans en bog Sanselige legeprojekter - med 0-2-årige Musikleg Børn & dans Spring ud i naturen Barnehagens fysiske inne- og utemiljø Vildt og farligt Læring med kroppen forrest

Gode steder på nettet

motorikogsprog.dk kan den professionelle finder masser af inspiration til, hvordan man kan arbejde med de 0-2-åriges motoriske og sproglige udvikling i en sammenhæng. Her findes værktøjer og viden om sammenhængen mellem motorik og sprog og konkrete øvelser og lege, du kan bruge i hverdagen.

Friluftsrådet og Danmarks Naturfredningsforening har i samarbejde med Grønne Spirer og med støtte fra Nordea-fonden udgivet hæftet Bevægelse i naturen : Inspirationshæfte om børn, bevægelse, natur og udeliv.