Menu

Nyhedsbrev: Februar 2024

Bliv tilmeldt det månedlige nyhedsbrev

Vores behandling af personoplysninger

Forælder Bibliotekar Fagperson

Nyheder og materialer samles

Den nye fælles hjemmeside med nyhedsbrev fra både Sprog- og Læsesporet er kommet så godt i gang, at platformen nu også overtager den kommunikation, som tidligere har ligget i Sprog- og Læsesporets særlige universer på Eurekos, centralbibliotekernes e-læringssystem.

Dermed er det nu her på læsesporet.dk, at du finder al inspiration og alle materialer fra Bibliotekernes Sprog- og Læsespor. Undervisningstilbud og generel information lægges selvfølgelig fortsat på centralbibliotek.dk.

Model for folkebibliotekernes læsebegreb

Model for folkebibliotekernes læsebegreb har fået en værktøjskasse, som i disse dage omdeles til alle danske folkebiblioteker. Grib værktøjskassen når den rammer dit bibliotek og bliv sammen med dine kolleger klogere på læsebegrebsmodellen og de 6 konkrete værktøjer, der følger med.

Modellen er udviklet til brug af medarbejdere og ledere på folkebibliotekerne i arbejdet med at optimere og kvalificere læsekulturen for alle aldersgrupper. Modellen bygger på forskning og på en helhedsorienteret forståelse af læsningens forskellige drivkræfter, og så er modellen udviklet i et samarbejde med 60 biblioteksmedarbejdere fra hele landet.

Model for folkebibliotekernes læsebegreb er et ”refleksionsrum”, der gør det muligt at udvide folkebibliotekernes læsebegreb, skabe et fælles sprog omkring ”det vi gør på læseområdet” og skærpe fortællingen om folkebibliotekernes særlige bidrag ind i samarbejder og partnerskaber om læsning. Modellen kan anvendes i faciliterede dialoger, og der er derfor udviklet en værktøjskasse til dette formål.

Læs mere om modellen, se korte videoer om brug af modellen og hent værktøjerne på:

Model for folkebibliotekernes læsebegreb
Hvad driver læseren, og hvordan kan drivkræfterne beskrives i et overskueligt værktøj?

Sprogsporet

Nyt videospot til bibliotekets skærme og SoMe

Med den nye hjemmeside er det blevet muligt at lytte til både indhold og nyhedsbreve. Vi har derfor fået produceret et lille videospot om Sprogsporets nyhedsbreve målrettet forældre til de små børn. I er meget velkomne til at dele den på bibliotekets skærme og SoMe.

Både videospot og andre PR-materialer hentes her: PR og grafik | Bibliotekernes Sprog og Læsespor (laesesporet.dk)

Podcast ude nu

Som det blev annonceret i sidste måned, så har Sprogsporet og VIA UC samarbejdet om en lille podcastserie: Bog rimer på Sprog. Serien er nu tilgængelig og kan formidles til dagtilbudspersonale og forældre. Se mere her:

Podcast: Bog rimer på sprog
Podcastserie om små børns sprog og bøger

Læsesporet 6 - 16 år

BREAKING: ”Læsetvang er lort!”

Sådan lyder titlen på bibliotekernes nye læsekampagne, der løber af stablen i hele marts måned. Kampagnen er målrettet børn på mellemtrinnet, og det særlige for kampagnen er, at børnene selv har været inddraget i udviklingen af kampagnen helt fra start. Kampagnen bygger på børnenes egne udsagn og oplevelser af, at tvang dræber læselysten. Kampagnen består af en række humoristiske YouTube-videoer og trykte materialer til biblioteksrummet. Alle biblioteker samt PLC’er har mulighed for at tage del i kampagnen. Kampagnematerialerne kan downloades fra Læsesporet fra uge 7.

Vil du høre mere og klædes godt på til at formidle kampagnen på dit bibliotek, så deltag i webinaret d. 8. februar. Tilmeld dig her:

https://centralbibliotek.dk/aktiviteter/man-har-aldrig-lyst-til-laese-hvis-man-bliver-tvunget

Breaking: "Læsetvang er lort!"

Kampagnen er en del af projektet ”Det starter med børnene”, hvor 44 af landets biblioteker og eReolen Go har gjort det til en fælles mission at bidrage til en fornyet læsekultur gennem børneinddragelse som strategi og metode.

Læsesporet 16+

Sæt aktiviteter bag læsningen og skab nye læsefællesskaber for seniorer

Litteraturen i Bevægelse er et forløb målrettet seniorer, der bygger på fællesskab, oplevelse, indsigt, fordybelse og litterære overraskelser. Over et aktivitetsforløb á fem møder kobles skøn- og faglitteratur med fokus på at slå bro mellem litteraturens og virkelighedens verden, hvor deltagerne lærer hinanden at kende og der kan opstå nye ven- og bekendtskaber, som f.eks. udmønter sig i læsegrupper.

Forløbet er oplagt til ture ud af huset hen over de mest solbeskinnede måneder af året. Lyder det som et forløb for jer? Så læs mere her om Litteraturen i Bevægelse og find inspiration til at sammensætte jeres række af aktiviteter, der skaber sammenhold og litteraturengagement blandt seniorer.