Menu

Læreplanstema: Kommunikation og Sprog

Sprog og kommunikation er et tema fra Den styrkede pædagogiske læreplan, som omhandler sprogtilegnelse og sprogudvikling

De seks læreplanstemaer

Den styrkede pædagogiske læreplan er et fælles værdigrundlag for alle dagtilbud, som indeholder seks forskellige temaer, der skal udfoldes i hverdagens aktiviteter.

De seks temaer tager alle udgangspunkt i barnet og dets omverden og samvær med andre. Se EMU's side om læreplanstemaerne.

Det digitale bibliotek eReolen har desuden skabt BørnehaveReolen, som viser forslag til e-bøger og anden inspiration til de forskellige temaer.

Det Danske Filminstitut (DFI) har samlet materiale til hvert læreplanstema på siden Børnebiffen i dagtilbud. Her kan fagpersoner finde viden om filmens rolle ift. hvert tema og få inspiration til aktiviteter, der medtænker film-mediet.

Du kan læse om indeværende læreplanstema her: Kommunikation og sprog | Filmcentralen

Sprog & Leg har udviklet et skema, der kan støtte jer i at nå hele vejen rundt om temaerne, når I bruger bøger til arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan.

Sprog & Legs skema til de seks temaer

Find relevante bøger til temaet i boglisterne nederst på siden.

Den styrkede pædagogiske læreplan i dagplejen Den styrkede pædagogiske læreplan i dagtilbud Den styrkede pædagogiske læreplan Den styrkede pædagogiske læreplan

Kommunikation og Sprog

Mennesket kommunikerer med sprog - men langt fra kun med verbalsproget og konventionelt skriftsprog. Ikke mindst for de små børn består kommunikationen i høj grad af kropsprog, mimik og billedsprog. Men også i en voksen hverdag fylder kropssprog og visuel kommunikation meget i vores kommunikation mellem mennesker.

Barnets sprogtilegnelse foregår i tæt samspil mellem dets medfødte sproglige forudsætninger og de input, det modtager fra omverdenen.

Børns sprog udvikles i dialoger med sproglige rollemodeller ved at lytte, fortælle, stille spørgsmål til deres omgivelser og lege med sproget

- Den styrkede pædagogiske læreplan (2018)

En del af dét at kommunikere med sin omverden indebærer også læren om sproget i kontekst. Hvordan sproget forventes anvendt i én kontekst kan være helt anderledes i en anden kontekst. Det er derfor er vigtigt at barnet støttes i at tillære sig pragmatisk viden om, hvordan sproget bruges i forskellige sociale og situationelle kontekster. Barnets viden om "sproget i brug", er ligeledes en medvirkende faktor i barnets følelse af samhørighed og inklusion i fællesskabet.

Dets bedre barnets sprog og sprogforståelse er, jo bedre forudsætninger har barnet for at indgå i samvær med andre børn. Læs: Kommunikation og sprog - Dansk Center for Undervisningsmiljø (dcum.dk)

Tidlig læseforståelse

Længe før skolestart kan du hjælpe børn til at blive gode skriftsprogsbrugere ved at gøre tegn, skrift og bøger til en naturlig del af hverdagen.

Skrift for børn er nemlig meget mere end blot viden om bøgers indretning og identifikation af bogstaver. Skrift er en betydelig del af børns dagligdag og et fænomen, som rummer social betydning for dem. Læs også: Skriften på væggen når børn skaber literacy i daginstitutionen.pdf (ruc.dk)

Gør børnene opmærksomme på tegn i hverdagen f.eks. på skilte, mælkekartoner og i gadebilledet. Sørg også for, at børnene har fri adgang til bøger og lad børnene se, hvordan I voksne bruger skriften. Dette understøtter barnets forståelse af tegnets evne til at kommunikere noget til andre. Fx hvad det betyder, når man skriver sit navn på en tegning, eller når mor har lagt en seddel i madkassen med en skriftlig hilsen illustreret med af et hjerte.

"De tre alfabeter" - form, navn og lyd

Det er vigtigt for den senere læsning, at barnet efterhånden lærer at genkende bogstaver og forbinder dem med navn og lyd. For eksempel at tegnet B hedder "b" og angiver lyden [b̥]. Tal om hvad de forskellige tegn betyder og sæt lyd på. Det danske sprog har 40 vokallyde alene, så der er mange lyde at få styr på.

Når I læser bøger, er det en god idé at pege på teksten, mens I læser. Det hjælper barnet til at forstå, at der er en sammenhæng. Tal om historien både undervejs og bagefter.

Jeg er klar! Jeg kan også skrive!

Inspiration til aktiviteter

Her giver Sprogsporet inspiration til, hvad bibliotek og dagtilbud sammen kan lave af sjove og kreative sprog-aktiviteter med udgangspunkt i læreplanstemaet Kommunikation og sprog

Semantik

Semantik betegner en gren indenfor sprogvidenskaben, der omhandler sproglige udtryk, såsom ord og sætningers betydning.

Sprogfitness - på biblioteket og i dagtilbud

Biblioteket kan afholde sprogfitness for daginstitutionerne. Det er et koncept, der startede hos Aalborg bibliotekerne, som nu har spredt sig til flere biblioteket.
Sprogfitness er et årligt arrangement, hvor skolegrupperne i daginstitutionerne, 0. klasserne og indskolingsklasserne inviteres til en sprogfitness med folkebiblioteket som bindeled mellem skoler og daginstitutioner. Målet er via samarbejde med relevante fagligheder at igangsætte taktile og kinæstetiske læreprocesser for at skabe interesse og glæde ved sprog og læsning. Børnene får således både motioneret sproget og kroppen på samme tid.

I kan faktisk lege sprogfitness hos jer selv hele året ud, da alle materiale er frit tilgængelige. Legene kan både bruges hjemme og i dagtilbud.

Læs mere om sprogfitness her:

Sprogfitness
Sprog er noget, vi leger! D. 3. maj 2024 går det løs til Sprogfitness igen!

Grammatik

Grammatik betegner sprogets opbygning, heraf hvordan orddele kan sammensættes til ord (morfologi) og hvordan ord kan sammenføjes til sætninger (syntaks).

Højtlæsning er generelt godt for sproget fordi det bl.a. gavner ordforrådet, men det giver også en fornemmelse af sprogets grammatik at lytte til højtlæsning. Samtal med børnene i forbindelse med læsningen og støt dem i deres sætningsopbygning, bl.a. ved at gentage børnenes sætninger grammatisk korrekt - uden at rette direkte.

Sprogstart - hjemme og i dagtilbud

Sprogstart
Styrk sproget med Sprogstart! Med Sprogstart 1-3 år og Sprogstart 3-6 år giver biblioteket børn i dagpleje, vuggestue og børnehave gode muligheder for at styrke deres sprogforståelse og sprogbrug gennem fælles litteraturoplevelser.

Få inspiration til flere sprogaktiviteter med bogen som bærende medie her:

BOGglad
Gør børn i dagtilbud, SFO’er og fritidsklubber glade for bøger

Pragmatik

Pragmatik omhandler "sprog i brug". Her er der mindre fokus på den strukturelle del af sproget og mere fokus på det sociale og kontekstuelle sprog.

I den dagtilbudspædagogiske hverdag er scenarie-lege en god måde at træne børnenes sprogpragmatiske færdigheder. Det kan være købmandsleg, skoleleg, familieleg el.lign. hvor barnet oplever, at forskellige former for kommunikation bruges i forskellige sociale samspil.

Biblioteket kan fx tilbyde dagtilbuddet at komme til hatteteater, hvor børnene indtager forskellige roller, hvor forskellige udtryk anvendes til at kommunikere på en særlig måde i formidlingen af deres rolle til publikum.

Se også temaet Kultur, æstetik og fælleskab:

Læreplanstema: Kultur, æstetik og fællesskab
Find inspiration til aktiviteter og bøger der taler ind i læreplanstemaet Kultur, æstetik og fællesskab

Skriftsprog/læseforståelse

Som det tidligere blev præsenteret er skriftsproglige tegn og tekster i høj grad noget, der også vedrører de helt små børn.
I forbindelse med børns tidligste erfaringer med skriften er biblioteket en kæmpe ressource, og derfor opfordrer Sprogsporet alle biblioteker til at lave aktiviteter og tilbud for daginstitutioner med fokus på skrift

Sørg for at både bibliotekets og daginstitutionens fysiske rum er er fyldt med forskellige skrifttegn, symboler og tal på alt fra vægge og hylder til skuffer og gulvet.

Se også:

Sprogmiljøer
Inspiration til indretning af sprogmiljøer - udendørs og indendørs

I kan fx etablere et lille skriveværksted, hvor der kan laves alt fra postkort, små beskeder til ønskesedler og huskelister. Det handler ikke om, at børnene skal lære konventionelt skriftsprog, men at de får lov til at forsøge sig med tegn og skrivning i forskellige former og får erfaring med forskellige skriveaktiviteters sociale, rumlige og materielle karakter.

Biblioteker kan også hente inspiration om ABC-værksteder her på Sprog- og Læsesporet.

Andre skrifttegn - biliteracy

Hvis I har børn fra familier, som bruger andre skrifttegn end dem fra det latinske alfabet, så gør også disse synlige og tilgængelige i børnenes hverdag. For eksempel kan man få alfabetplakater med andre alfabeter end det latinske.

Der er masser af inspiration at hente i projektet Biliteracy i Børnehaven i Aarhus Kommune 2011-2012. Projektet videreførtes i 2012 – 2014 under overskriften Biliteracy i børnehavens hverdag.

Ved at klikke på videoen accepterer du YouTubes vilkår for brug

I filmen ses, hvordan man i den integrerede institution Tumlehøjen i Aarhus Vest har arbejdet med at integrere opmærksomhed på skrift på flere sprog i hverdagens pædagogiske praksis.

Læs også artiklen Biliteracy i børnehaven – at inddrage skrift på flere sprog i børnehavens hverdagspraksis fra tidsskriftet Viden om Literacy (18/2015).

Vil du finde tekster på flere sprog, kan du fx finde oversættelser af eventyr på mange sprog her:

Grimms eventyr

H.C. Andersens eventyr

Vil du introducere en flersproget familie til biblioteket, kan du hente en biblioteksfolder fra Det Kgl. Bibliotek på sprogene arabisk, persisk og tyrkisk. Her findes også folderen Læs med dit barn på samme sprog.

Få mere inspiration her:

Flersprogede børn
Find inspiration og materialer på flere sprog

Forældresamarbejde

Forældre kan finde mere inspiration på disse temasider:

Barnets sprog
Film og oversigter over barnets sproglige udvikling, samt materialer om hvordan du kan understøtte børns sprog

Modersmål / First language
Inspiration på flere sprog

Hvis I vil inddrage forældrene i Den styrkede pædagogiske læreplan, kan I henvise til bogen her:

Den styrkede pædagogiske læreplan kort fortalt

EMU har også lavet denne video:

Ved at klikke på videoen accepterer du YouTubes vilkår for brug

Lån på biblioteket

Alder: 0-3 år

Bøger og sprog

Se, peg, tal om billeder til de mindste Ida er stille Noa på biblioteket Kaj læser bog Malle undersøger Ord med Mimbo Jimbo Vuggestuen Smørklattens allerførste ordbog Mumitroldenes billedordbog Viggos biler & maskiner Fanni og Aben og Ballonen og Cyklen Pegebogen Cirkeline elsker ord

Lyd og rim

Hvem er jeg? Hvad siger sneugleungen Ulla? Byens lyde Hit med Anton I mit hjem Ride ride ranke Buller - rim og remser Kom nu, Sille Æv, bæv bussemand Bumle - skovturen

Find også inspiration på siden Rim-leg her på sprogsporet.dk, hvor du bl.a. finder en nip-napper med rimpar.

Begreber

Oppe og nede med Lille Pind Mine første 100 farver, tal, former Julia gemmer sig Modsætninger - dyr Så let, så tung Den sultne larve Aldrigmæt Tæl til 10 med Mariehøne Vilde modsætninger Lille Annas bolde Lille Lars er glad Lili kender alle farver Citrongul og blåbærblå - min bog fuld af farver Lille hvide fisk lærer om farver, tal og ord

Alder: 3-6 år

Bøger og sprog

Et bord er et bord Sprogheksen Knappebogen En bog Sommerfugle i maven Lasse-Leif vil ikke tale menneskesprog 365 ord Ma æ dat? Vi er i den forkerte bog! Fie og Benny på jagt efter en bog Listebog Træet Klovnen der bare ikke var særlig sjov Valdemars lagkage Den fantastiske bogslugerdreng Lær ord med Mumitroldene Pas på mig! Åbn ikke denne bog Rystebog for sovetryner og dovendidrikker Vejen hjem Pegebogen Bogen helt uden billeder Ikke et eventyr Hele herligheden Æble ble le

Lyd og rim

Hvis I leger struktureret med lyd, vil barnet efterhånden kunne skelne stavelser og rimord. Og med tiden også selv finde nye rimord. At kunne bryde sproget op i mindre dele på denne måde er vigtige skridt på vej mod læsning og skrivning.

Axel elsker biler Min mormors gebis Se, jeg vipper! Den ssssultne sssslange Hvad siger sneugleungen Ulla? Byens lyde Stille!

Find også inspiration på siden Rim-leg her på sprogsporet.dk.

Begreber

Den lille bog om store ord Indsigt - udsyn Vilde modsætninger Anton elsker ymer Velbekomme, hr. Struganoff Venner fra A til Å Den sultne larve Aldrigmæt Lille hvide fisk lærer om farver, tal og ord Alfons leder her og der Farvernes bog om farver Fannis fantastiske farver Min bog om tal, former og farver Alvorligtalt

Symboler, tal og bogstaver

Børn skal både lære at skelne og gengive bogstaver og tal. Der findes både klassiske og nye bøger med tal og bogstaver. Her ser du et udvalg:

Cykelturen Brug din fantasi Bogstavtyven Vitello Tal-atlet Vilma kører tur med tallene Alfabet-atlet Halfdans abc med musik cd. Halfdans abc ABC Alfreds autoalfabet Min første talbog Hvor bor Kanin? Vitello

Bøger med billed-ord

Karla Kat skal i skole Karla Kat skal flytte Matilde Mus på ferie Matilde Mus laver mad Pelle & Ronja - oprydningsfesten Pelle & Ronja - frø og sutterne

De 120 mest brugte ord

Hele herligheden

På eReolen

Gæt et bogstav ABC billedordbogen Lili tæller til 10 Lasse-Leif vil ikke tale menneskesprog Aktive fortællinger, rim og remser Hele herligheden Vitello

Fagbøger for den fagprofessionelle

Den styrkede pædagogiske læreplan i dagplejen Den styrkede pædagogiske læreplan i dagtilbud Den styrkede pædagogiske læreplan Den styrkede pædagogiske læreplan Mere end ABC Fysiske sprogmiljøer Sproghistorier Læs og skriv med små børn Grib skriften! - i dagtilbuddets børnefællesskaber Biliteracy i børnehaven Tidlig skrift i Æblehaven Små børns sprog og læsning

Gode steder på nettet

Børn og Unge i Aarhus har gennemført forskningsprojektet READ i samarbejde med TrygFondens Børneforskningscenter ved Aarhus Universitet og VIA University College. READ er målrettet de de 0-3 årige, de ældste børnehavebørn, samt elever i 0., 1. og 2. klasse. Du kan finde film, vejledninger og andre materialer på en række forskellige sprog, der giver inspiration til læsningen målrettet de forskellige aldersgrupper.

Find materialerne her.