Menu

Sammen om skolestart »

Om konceptet

Kære forælder,

Bibliotekerne vil gerne være med til at give dig og dit barn den bedste start på skolelivet. Derfor står bibliotekarerne altid klar til at hjælpe med ideer til leg med sprog og bogstaver. Vi har også ideer til bøger, I kan læse højt, og de første bøger I kan læse sammen.

Sammen om Skolestart giver ideer til samtaler om skolestart, samt aktiviteter og leg derhjemme med nogle af de bøger, som dit barn kan møde i førskole og børnehaveklasse. Find de mange forslag under Året rundt med Læsefidusen og Læsefidusens Favoritter. Her på læsesporet.dk kan I også få mange andre ideer til at læse og lege sammen.

Lige op til skolestart er der mange spørgsmål, som melder sig. Bøgerne her kan hjælpe med at starte samtalen derhjemme - spørg på jeres bibliotek efter flere bøger om skolestart.

Hvordan begynder man i skole? Skoleklar Vi skal i skole! Vitello begynder i skole Silden begynder i skole

Kære kolleger i dagtilbud, børnehaveklasser og på biblioteker,

Hvert år starter nye børn i skolen, og for alle er det nyt og spændende, men for nogle kan det også være svært. Overgangen fra dagtilbud til skole kan nemlig udfordre både familierne og de fagprofessionelle omkring børnene. Her kan bibliotekerne bruge den særlige position som et frivilligt, lystbetonet sted mellem skole, hjem og dagtilbud til at skabe sammenhæng for både børn og forældre i samarbejde med de fagprofessionelle.


Illustration: Gunhild Rød

Det gør vi ved at følge børnene på vej med litteraturen som overgangsobjekt for at skabe trivsel og læselyst.

Pakken fra Bibliotekernes Sprog- og Læsespor udgøres af en personlig bog til barnet, Læsefidusens ABC, fra Dansklærerforeningen, forløb for hjem, dagtilbud og børnehaveklasse til i alt 4 værker, nemlig Læsefidusens Favoritter, og en værktøjskasse til brug for biblioteker med udgangspunkt i et årshjul, Læsefidusens Årshjul. Det vil sige tre elementer, som kan bruges både sammen og hver for sig.

Inviter gerne lokale boghandlere og familieklubber eller lign. til at bakke op om indsatsen. Materialerne kan frit bruges af alle.

Se også Egmont Fondens refleksionsværktøj for fagprofessionelle omkring skolestarten.

Til formidlere

Hvis man som bibliotek vil understøtte barnets skolestart er der rige muligheder året rundt. For at give jer overblik over mulighederne og lette planlægningen af tilbuddene i netop jeres kommune, har vi lavet disse to værktøjer til jer: Formidlerårshjul (A3) og Planlægningsværktøj (A3).

Der er forskel på familier. Nogle familier møder vi på biblioteket, nogle møder vi hos boghandleren, og andre familier møder vi bedst i deres nærmiljø.

For at sikre os, at vi har tilbud til alle, er der i projektet tænkt aktiviteter ind, som både kan foregå på biblioteket, i en boghandel og i lokalmiljøer, hvor der måske ikke er et bibliotek, men til gengæld klubber eller en egentlig boligsocial indsats. Vi understøtter bedst barnets skolestart sammen – på tværs af fagligheder.

Derfor finder I her formidlingsmaterialer, som kan bruges til at etablere samarbejde.

Se også Egmont Fondens refleksionsværktøj for fagprofessionelle omkring skolestarten.

Formidlingsmaterialer til biblioteker:

Formidlingsmaterialer til dagtilbud og skoler:

Formidlingsmaterialer til boghandler og klubber:

Kontakt

Konceptejer på Sammen om Skolestart er Holbæk Bibliotekerne. Har du brug for nærmere information om konceptet, kan du kontakte Rikke Rørbeck Drustrup på sammen-om-skolestart@sprogsporet.dk.

Projektet bag Sammen om Skolestart

Sammen om Skolestart er et samskabelsesprojekt, som under projektledelse af Holbæk Bibliotekerne har fået støtte af Slots- og Kulturstyrelsen til udvikling, test og forankring i perioden 1. januar 2021 - 31. marts 2022. Alt materiale til brug for konceptet er fra 2022 tilgængeligt via læsesporet.dk, drevet af Bibliotekernes Sprog- og Læsespor. Holbæk Bibliotekerne har taget initiativ til at udvikle konceptet Sammen om Skolestart og er konceptejer. Dette på baggrund af Holbæk Bibliotekernes gode erfaringer med forældreinddragelse og tværgående samarbejde med dagtilbud og skole i forbindelse med børns læsning og skolestart.

Projektets samarbejdspartnere

Forfatter Maj-Britt Westi som er uddannet lærer og læsevejleder og siden 2014 har arbejdet sammen med Holbæk Bibliotekerne om at udvikle bibliotekets sprogindsatser og har sammen med bibliotekspersonale udviklet familie-workshoppen Læsefiduslørdage. Maj-Britt Westi har skrevet Læsefidusens ABC og deltager desuden i udviklingen af Læsefidusens Årshjul. Se mere om Maj-Britt Westi.

Dansklærerforeningen, som er en faglig forening for dansklærere og repræsenteres i projektet af dens datterselskab, Dansklærerforeningens Forlag A/S, som udgiver Læsefidusens ABC udviklet til konceptet.

Bog & Idé - Holbæk, som har været partner på et lokalt Læsefidusprojekt siden 2014. Har Læsefidusens Læringsrum, hvor familier indbydes til workshops.

Herning Bibliotekerne, som med bl.a. udviklingsprojektet Tryk på Sproget har erfaring med at understøtte børns sproglige udvikling på tværs af fagligheder og med inddragelse af multimodale, kommunikative kompetencer. Som centralbibliotek er Biblioteket i Herning desuden programejer af Bibliotekernes Sprog- og Læsespor. Både udvikling og forankring er således sket i tæt dialog med Bibliotekernes Sprog- og Læsespor.

Bibliotekernes Sprog- og Læsespor samler, kvalificerer og formidler bibliotekernes indsatser for sprogglæde og læselyst målrettet børn i alderen 0 til 6 år. På læsesporet.dk finder man dels en lang række læse-forslag og online tilbud, som bibliotekerne og andre aktører har udviklet. Dels ligger her materialer til de koncepter, som er tilknyttet Bibliotekernes Sprog- og Læsespor. Der kommer løbende nye koncepter på læsesporet.dk, som udover Sammen om Skolestart også rummer koncepterne Sprogstart og Sprogfitness.

Tak til

  • Forlaget Carlsen, Forlaget Globe, Forlaget Klim og Sangens Hus for at stille deres værker til rådighed for projektet.
  • Holbæk Kommunes Læring & Trivsel ved Lena Basse og Persille Schwartz, som har bidraget med evalueringsperspektivet i projektet og understøttet udviklingsfasen med facilitering af fokusgruppeinterviews m.m.
  • Herning Kommunes Center for Børn og Læring (CBL), som har rådgivet om pilotperioden.
  • Pædagoger, lærere og børnehaveklasseledere, som har gennemlæst og kommenteret materialet undervejs.
  • Lærere og pædagoger ved Børnehuset Pilehytten, Svinninge Skole, Timring Læringscenter og Gullestrup Børnecenter, samt de børn som sammen med deres forældre deltager i pilotperioden i Holbæk og Herning kommuner.
  • Bog & Idé Herning for deltagelse i pilotperioden.
  • Plads til Forskel, den boligsociale helhedsplan i Herning Kommune, for deltagelse i pilotperioden.
  • Slots- og Kulturstyrelsen for den økonomiske støtte fra Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre.

Baggrundslitteratur

Læsefidusens ABC og Årshjul bygger på flg. teoretikere og værker:

Favoritforløbene bygger på flg. teoretikere og værker:

Projektrapport

Hent hele projektrapporten Sammen om Skolestart 2022.